Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості інноваційної політики розвинених країн
ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи державної інноваційної політики 1.1 Головні засади та завдання ДІП 1.2 Принципи формування та реалізації інноваційної політики 2. Державна науково-технічна та інн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці
Лише у середині XX ст. склалося сучасне поняття підприємництва. Найбільш ґрунтовне визначення цього поняття належить Й. Шумпетеру. Функціональна роль підприємця полягає у здійсненні нових комбінацій, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні
Вступ Статистика – це наука, яка вивчає розміри і кількісні співвідношення масових суспільно-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якісним змістом. Для вивчення кількісного аспекту ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості реформування світової валютної системи
Зміст: Вступ....................................................................................................................................4 Розділ ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі
Тема: Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі 1. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні 2 2. Монетарний вплив та його наслідки. 8 3. Пріоритетн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості світового господарства материка Північна Америка
Зміст Сільське господарство північної Америки. а) рослинництво б) тваринництво Сільське господарство Північної Америки Сільське господарство це важлива галузь Північної Америки. Як за світовими з...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В сучасному економічному середовищі конкуренція усе більше стає боротьбою не ресурсів, а стратегій підприємств та методів їх реалізації. Інвестиції п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості формування попиту на фактори виробництва
Особливості формування попиту на фактори виробництва Ринки ресурсів, як і всі інші, регулюються силами попиту і пропонування. Попит фірми на фактори виробництва має спільні риси для всіх видів ресурс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ответы на вопросы контрольной работы по инвестициям
1. Дать определение Инвестиционная политика ― составная часть экономической политики, проводимой государством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отдельные методологические аспекты анализа использования фонда заработной платы
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 1.1 Понятие, назначение и методология анализа хозяйственной деятельности предприятия 1.2 Анализ использова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отечественный и зарубежный опыт развития малого предпринимательства
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты развития малого предпринимательства в России и за рубежом 1.1 История развития российского малого предпринимательства 1.2 Современное состояние малого ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отличительные особенности малого предпринимательства
Содержание 1. Критерии определения малого бизнеса 2. Регулирование франчайзинга в РБ: особенности и перспективы 3. Значение упрощенной системы налогообложения для развития малого бизнеса Список...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Открытие счетов в банке и лицензирование отдельных видов ПД
Введение Открытие банковского счета Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран Открытие расчетного счета Лицензирование деятельности предприятий Виды деятельности, подлежащие ли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Относительные и средние величины, оценка их достоверности. Вариационные ряды. Методика анализа динамического ряда. Стандартизация
1. Рассчитать интенсивные, экстенсивные показатели, показатели соотношения и наглядности. По полученным данным сделать соответствующие выводы Численность города Н - 157 000 человек. В 2007 году зарег...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отношения собственности в рыночной экономике, противоречия и перспективы
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Содержание собственности как экономической категории 1.1 Определение понятия собственности и ее сущности 1.2 Содержание отношений собственности 2. Формы собственности и их ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отношения собственности в современной экономике
Содержание Введение І. Собственность: теоретический аспект ІІ. Экономическая теория прав собственности ІІІ. Виды и формы собственности ІІІ.1 Государственная собственность ІІІ.2 Ч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отношения собственности: содержание, формы и их значение в рыночной экономике
Истоки отношений собственности, в том числе на средства производства, зачастую не выделялись и воспринимались как нечто исторически данное. Со­циалистическая собственность, например, считалась исключи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отраслевая структура промышленности Белоруссии и направления ее совершенствования
Содержание Введение 1. Промышленность - важнейший сектор национальной экономики 1.1 Роль и значение промышленности в системе национальной экономики Республики Беларусь 1.2 Понятие отраслевой струк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отраслевая структура Республики Бурятия, анализ за ряд лет
Главные отрасли промышленности республики - это электроэнергетика — 30%, машиностроение - 30% и металлообработка, топливная - 6%, цветная - 11%, легкая, пищевая, лесная, деревообрабатывающая -11% и це...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отраслевая структура экономики России и методы отраслевого экономического обоснования размещения производства
Экономика Российской Федерации представляет собой сложный хозяйственный механизм, сформировавшийся на базе социально-экономического развития, межрайонного территориального разделения труда и интеграци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отраслевое предложение фирм в условиях совершенной конкуренции
Содержание Введение 1. Понятие совершенной конкуренции 2. Предложение в краткосрочном интервале времени 2.1 Кривая предложения фирмы на краткосрочном временном интервале 2.2 Кривая предложения на...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отрасль машиностроения и ее роль в Вологодской области
Введение Состояние и развитие отрасли машиностроения в Вологодской области Основные машиностроительные предприятия Вологодской области Роль Правительства Вологодской области в развитии машиностр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Отчет об экономической практике в ЗАО «КОМДИВ»
Менеджмент — это динамичный элемент, поддерживающий жизнеспособность каждого предприятия. Без этого элемента "производственные ресурсы" остаются всего лишь ресурсами и никогда не становятся производст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Отчет по практике на ОАО "Ижевские мотоциклы"
Содержание Введение 1. Общая характеристика предприятия 1.1 История и цели создания предприятия 1.2 Правовой статус и организационная структура управления предприятием 1.3 Основные виды деятель...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Отчет по производственной практике (гостиничное дело)
Содержание Реферат. 1 Введение. 3 Раздел 1. Характеристика деятельности объекта практики. 6 Раздел 2. Характеристика функциональных подсистем.. 16 Раздел 3. Характеристика функционирования объект...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Отчет по производственной практике (завод "Фиолент")
СОДЕРЖАНИЕ 1. История развития предприятия. 2 2. Планирование и реализация внешнеторговой деятельности в современных условиях. 6 3. Пути совершенствования и повышения эффективности внешнеторговых о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка 2-х комнатной квартиры
Введение. Цель: применить на практике знания, полученные по предмету экономическая недвижимость и инвестиций. Задача: оценить двухкомнатную квартиру в городе Нижний Тагил по улице Газетная. Определи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка антикризисного управления предприятием
Проведите оценку финансового состояния предприятия по следующим направлениям: 1. Анализ платежеспособности и ликвидности; 2. Анализ финансовой устойчивости; 3. Оценка капитала, вложенного в имущест...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка базы отдыха с целью продажи
Содержание ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 1.1. Анализ нормативно-правовой базы 1.2. Основные подходы и принципы оценки недвижимости 1.3. Основные этапы процесса оц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка бизнеса методом капитализации
Содержание 1. Экономическое содержание метода капитализации 2. Основные этапы применения метода капитализации 3. Расчет ставки капитализации 4. Достоинства и недостатки метода капитализации Списо...
Подробнее...

Страницы: 1223 224 225 226 227299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!