Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"
Пояснювальна записка: 104 сторінки, 32 рисунків, 29 таблиць, 34 посилань. Об’єкт дослідження: шахта «Добропільська» ДХК «Добропіллявугілля». Мета дипломного проекту: підвищення ефективності економічни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
Вступ. 2 1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства 3 2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. 7 3. Аналіз стану та ефективності використан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення ефективності використання оборотних засобів
Зміст Вступ Розділ І. Наукові основи поняття оборотних засобів та джерел їх утворення 1.1. Економічний зміст оборотних засобів та їх класифікація 1.2. Джерела утворення оборотних засобів Розд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
Зміст Вступ……………………………………………………………………………..4 1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві………………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"
Пояснювальна записка: 140 сторінок, 20 рисунків, 31 таблиця, 40 джерел. Об'єкт дослідження – інноваційна діяльність підприємства . Мета дипломної роботи – оцінка й оптимізація інноваційних проектів,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення прибутковості сезонних підприємств на базі ТОВ "Козова-цукор"
Вступ Розділ 1. Аналіз прибутку 1.1 Поняття та види прибутку 1.2 Розрахунок прибутку 1.3 Шляхи підвищення прибутковості Розділ 2. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2.1 Місія, основн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"
ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 1.1 Показники продуктивності праці 1.2 Резерви підвищення продуктивності праці 2. АНАЛІЗ РІВНЮ ПРОДУКТИВНОСТ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
ПЛАН Вступ 1. Сутність підприємництва, його функції, принципи та умови існування 1.1 Сутність підприємництва 1.2 Функції, умови існування та принципи підприємницької діяльності 2. Види і форми ор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
Зміст Вступ І. Підприємництво як сучасна форма господарювання 1.1 Формування структур підприємницького бізнесу 1.2 Принципи та умови організації підприємницького бізнесу II. Розвито...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин
Зміст Вступ 1 Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні 2 Розрахунок кількості основних робочих і розподілення їх по розрядам 3 Розрахунок кількості цехов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності
Курсова робота на тему: “Підприємство (фірма), як головна структурна ланка підприємницької діяльності” План. 1. Сутність та основні ознаки підприємства (фірми). 2. Класифікація підприємств. 3...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План материально–технического обеспечения
Содержание курсовой работы Введение Глава 1. Теоретическая часть 1.1 Материально-техническое обеспечение 1.2 Структура обеспечения на предприятии 1.3 Виды транспортной доставки материальных ресур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План производства и реализации продукции
Содержание Планирование валовой, товарной и реализованной продукции Содержание оперативно-производственного планирования (ОПП) и его место в системе планирования предприятия Задача Список использо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"
ЗМІСТ ВСТУП 1. БАЗОВІ ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ВО «ПМЗ» 1.1 Форма власності та структура групи власників 1.2 Характеристика продукції підприємства та ринків її збуту 1.3 Керівництво та штат працівни...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План экономического и социального развития сортировочной станции
Содержание Введение 1 Объёмные и качественные показатели работы сортировочной станции 2 Расчёт показателей по труду и заработной плате 3 Расчёт эксплуатационных расходов 4 Калькуляция себестоимос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План экономического развития железнодорожной станции
Введение 1.Объёмные и качественные показатели работы станции 1.1 Объёмные и качественные показатели хозяйства перевозок 1.2 Объёмные и качественные показатели хозяйства грузовой и коммерческой рабо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Планирование выпуска новой продукции
Содержание Введение 1 Аналитичнская часть 1.1 Краткая характеристика предприятия ОАО «Русполимет» 1.2 Анализ основных показателей 1.3 Анализ эффективности использования производствен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Планирование развития систем теплоснабжения
Исторически сложилось так, что при всей своей социально-экономической значимости теплоснабжение в регионах является одной из самых проблемных тем для органов власти. Деструкция плановой экономики стра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Повышение эффективности организации ремонтных работ в условиях шахты Комсомолец
ВВЕДЕНИЕ В соответствие с государственной концепцией развития Сибири на долгосрочную перспективу одной из приоритетных задач российской энергетической политики становится осуществление подготовки и п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на предприятии (на примере ОАО "Смолевичский молочный завод")
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности на основе достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствован...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности УП "МПОВТ"
1. Направления повышения эффективности работы в области маркетинга. Предложения по обновлению выпускаемой продукции и увеличение сбыта. Проведенная нами оценка рынков сбыта товаров УП “МПОВТ” позвол...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Повышение эффективности работы предприятия путем его реорганизации (на примере ОАО "Горизонт")
Введение 1. Методологические основы реорганизации коммерческих предприятий 1.1 Современные направления реорганизации фирм 1.1.1 Основные виды реорганизации фирмы в экономике 1.1.2 Правовое регулир...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Повышение эффективности управления основным капиталом предприятия ОАО "КБ Сухой"
Содержание Введение 1. Основной капитал предприятий и особенности управления им 1.1 Сущность основного капитала, его структура и классификация 1.2 Показатели эффективности использования основного ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поглощение как механизм стратегического развития компании
Содержание Введение 1. Поглощение как механизм стратегического развития компании 1.1 Понятие стратегии поглощение, ее сущность 1.2 Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков стратегии ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податкова система України: теорія і практика становлення
План 1. Створення податкової служби України. 3 2. Реформування податкової системи в Україні 5 3. Основні положення оподатковування в Україні 14 Висновок. 16 Список використаної літератури. 17 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Подготовительная стадия разработки бизнес-плана
1. Логика процесса стратегического планирования на подготовительной стадии 2. Оценка благоприятных внешних возможностей и угроз для бизнеса 3. Выявление сильных и слабых сторон фирмы 4. Опреде...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Поддержка малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан
Введение Глава 1 Сущность предпринимательства, его признаки и факторы развития 1.1 Сущность, функции и субъекты предпринимательства и бизнеса 1.2 Роль малого и среднего бизнеса в развитии националь...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Позитивный вклад Карла Маркса в экономическую науку
Немецкий экономист и философ Карл Маркс (1818 - 1983) оказал огромное влияние на развитие экономической мысли. Он предложил теоретическую концепцию, согласно которой капитализм представляет собой исто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели благосостояния нации и их межстрановое сравнение
Содержание Введение 1. Основные показатели оценки благосостояния нации. Проблемы их измерения 2. Сравнительный анализ показателя ВВП по странам 3.Индекс человеческого развития как показатель ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели деятельности РПУП "Минский завод игристых вин"
Мы точно не знаем, когда человек начал пить вино. Окаменелый виноградный лист, который археологи нашли несколько лет назад вблизи итальянского города Верона, имеет возраст 52 миллиона лет. Однако мы м...
Подробнее...

Страницы: 1226 227 228 229 230299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!