Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация энергетического хозяйства в ЗАО "ЗКПД4 Инвест"
Введение. 4 1. Энергетическое хозяйство как одна из форм организации производства 6 1.1 История развития энергетического хозяйства. 6 1.2 Сущность и характеристика энергетического хозяйства. 7 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация энергетического хозяйства на предприятии (на примере ОАО "ТАИФ–НК")
Введение 1. Теоретические аспекты организации энергетического хозяйства на предприятии 1.1 Энергетическое хозяйство предприятий 1.2 Организация производственно-хозяйственной деятельности в энергохо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация, нормирование и оплата труда на производственном предприятии
Содержание Введение 1. Организация труда 1.1 Методические особенности организации руда 1.2 Организация рабочего места фрезеровщика 1.2.1 Определение характера специализации рабочего места 1.2.2 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация, содержание и методика текущего анализа хозяйственной деятельности
8. Организация, содержание и методика текущего анализа хозяйственной деятельности По содержанию процесса управления выделяют: перспективный (прогнозный, предварительный) анализ, оперативный анализ, т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організаційно-економічні основи створення суб'єкта підприємницької діяльності – приватного підприємства
ЗМІСТ Вступ 1 Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції 1.1 Якість та її оцінка 1.2 Методи забезпечення якості. Сертифікація 1.3 Вибір механізмів сертифікації 1.4 Дер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація виробництва продукції на підприємстві
Вступ Тема даної курсової роботи “Організація виробництва продукції на підприємстві” є досить актуальною на сьогодні, адже необхідно розробляти на підприємстві шляхи і методи організації високопродукт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація і проведення науково-технічної експертизи
Вступ 1. Науково-технічна діяльність в Україні 1.1 Загальні проблеми науково-технічної діяльності і методи їх вирішення 1.2 Сутність науково-технічної експертизи в рамках науково-технічної діяльнос...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація і управління як елемент суспільного виробництва
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА При характеристиці процесу еволюції економічних систем упродовж існування світової цивілізації вже зазначалось про панування натуральної фо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
Вступ Актуальність теми дослідження. В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках повні...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")
Вступ Господарський кодекс України[1] встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
Зміст ВСТУП 1.Сутність та значення соціального партнерства 2. Завдання соціального партнерства 3. Характеристика та функції суб’єктів соціального партнерства 4. Визначення та розв’язання проблем ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор
Вступ 1. Вплив світової фінансової кризи на зростання бартерних розрахунків підприємств АПК 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» Крижопільський елеватор 2.1 Організаці...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація, планування і керування хімічним підприємством
Вступ 1. Виробнича програма цеху з випуску товарної продукції 2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху 3. Визначення потреб...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Освещенность рабочих мест: современные подходы к измерениям и оценке
Освещенность - важный фактор производственной и окружающей среды. Не случайно известный французский архитектор Шарль Ле Корбюзье отмечал: "Материалами для застройки городов являются солнце, пространст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи економіки підприємства малого бізнесу
Зміст 3. Малий бізнес і його роль у ринковій економіці 2 23. Поняття, види і значення інфраструктури підприємства. 4 Задача. 7 Список використаної літератури. 13 3. Малий бізнес і його роль у рин...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи інвестиційної діяльності
Зміст 1. Визначення впливу інфляції на результати інвестиційної діяльності 2. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій 3. Задачі Список використаної літератури 1. Визначення впливу інфляції...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи проектного аналізу та його використання на практиці
План І Теоретична частина 1 Вступ 2 Концепції проектного аналізу. 3. Життєвий цикл проекту. 4. Грошові потоки та їх роль в проектному аналізі. 5. Соціальний аналіз проекту. Практична частина 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія
ПЛАН Вступ. 3 Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його зміст, фактори та ефективність 6 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 6 1.2 Фактори виробництва, їх поєднання та результативніст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основная деятельность потребительской кооперации
Потребительская кооперация является интегрировано-диверсифицированной системой. Однако торговля является основной отраслью деятельности кооперативных организаций, осуществляющих свою деятельность преи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
Інвестиційна діяльність в тій чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
Вступ 1. Виробнича програма 1.1 Розрахунок товарної продукції 1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму 1.3 Розрахунок кількості і вартості використаних відходів 2. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні моделі ринків. Конкуренція
1. Поняття ринку У політичній економії поняття ринку має ширший сенс, ніж те, що вкладається в це поняття у буденному житті. У буденному уявленні ринок виступає як місце зустрічі покупців і продавців...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні риси перехідної економіки України
Зміст Вступ Розділ 1. Перехідна економіка як об’єктивна необхідність для встановлення ринкових відносин 1.1 Причини і передумови перехідної економіки України 1.2 Характерні риси перехідної економі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики
Введение 1. Система национальных счетов 2. Национальный продукт и его основные показатели 2.1 ВВП и методы его измерения 2.2 Чистый национальный продукт и национальный доход 3. Номинальный и реал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные макроэкономические показатели развития экономики
Национальная экономика складывается из совокупности отдельных, частных производств (фирм, предприятий), находящихся во взаимосвязи. Для измерения роста совокупного производства в экономике используетс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности филиала "Междугородная связь" РУП "БЕЛТЕЛЕКОМ"
К числу основных мер по повышению эффективности производственно-экономической деятельности предприятия связи относится увеличение пропускной способности каналов передачи данных. Волоконно-оптические ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия
1. Метод и вспомогательные приемы анализа хозяйственной деятельности Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования своего предмета. Специфические для различный наук способы подхода ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГОВО - ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність, організація та державне регулювання торгово- посередни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

О порядке регулирования, формирования и утверждения тарифов на платные медицинские услуги
О порядке регулирования, формирования и утверждения тарифов на платные медицинские услуги Указом Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в ...
Подробнее...

Страницы: 1233 234 235 236 237299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!