Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи проектного аналізу та його використання на практиці
План І Теоретична частина 1 Вступ 2 Концепції проектного аналізу. 3. Життєвий цикл проекту. 4. Грошові потоки та їх роль в проектному аналізі. 5. Соціальний аналіз проекту. Практична частина 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія
ПЛАН Вступ. 3 Розділ 1. Процес суспільного виробництва, його зміст, фактори та ефективність 6 1.1 Виробництво як процес суспільної праці 6 1.2 Фактори виробництва, їх поєднання та результативніст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основная деятельность потребительской кооперации
Потребительская кооперация является интегрировано-диверсифицированной системой. Однако торговля является основной отраслью деятельности кооперативных организаций, осуществляющих свою деятельность преи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
Інвестиційна діяльність в тій чи іншій мірі властива будь-якому підприємству. Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
Вступ 1. Виробнича програма 1.1 Розрахунок товарної продукції 1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму 1.3 Розрахунок кількості і вартості використаних відходів 2. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні моделі ринків. Конкуренція
1. Поняття ринку У політичній економії поняття ринку має ширший сенс, ніж те, що вкладається в це поняття у буденному житті. У буденному уявленні ринок виступає як місце зустрічі покупців і продавців...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основні риси перехідної економіки України
Зміст Вступ Розділ 1. Перехідна економіка як об’єктивна необхідність для встановлення ринкових відносин 1.1 Причини і передумови перехідної економіки України 1.2 Характерні риси перехідної економі...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики
Введение 1. Система национальных счетов 2. Национальный продукт и его основные показатели 2.1 ВВП и методы его измерения 2.2 Чистый национальный продукт и национальный доход 3. Номинальный и реал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные макроэкономические показатели развития экономики
Национальная экономика складывается из совокупности отдельных, частных производств (фирм, предприятий), находящихся во взаимосвязи. Для измерения роста совокупного производства в экономике используетс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности филиала "Междугородная связь" РУП "БЕЛТЕЛЕКОМ"
К числу основных мер по повышению эффективности производственно-экономической деятельности предприятия связи относится увеличение пропускной способности каналов передачи данных. Волоконно-оптические ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные методики анализа хозяйственной деятельности предприятия
1. Метод и вспомогательные приемы анализа хозяйственной деятельности Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования своего предмета. Специфические для различный наук способы подхода ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОРГОВО - ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗЕД) ПІДПРИЄМСТВ 1.1. Сутність, організація та державне регулювання торгово- посередни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

О порядке регулирования, формирования и утверждения тарифов на платные медицинские услуги
О порядке регулирования, формирования и утверждения тарифов на платные медицинские услуги Указом Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
Нецінові фактори. Слід розрізняти нецінові фактори: 1) сукупного попиту та 2) сукупної пропозиції. Загалом коливання цін зумовлюють такі зміни в обсязі видатків покупців - домогосподарств, фірм, де...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Обобщённая оценка предприятий и результатов их деятельности в Тюмени и Тюменской области
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Общая характеристика типов предприятий и условий их функционирования 1.1. Национальные модели организации систем хозяйствования 1.2. Домашнее хозяйствование в соврем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплексное исследование предприятий малого бизнеса
Содержание Введение 1. Содержание и характеристика исследования, проведенного ГУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» в октябре 2007 г. 2. Проблемы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплексный анализ особенностей российской инфляции и антиинфляционной политики государства
Содержание Введение 1. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 1.1. Сущность, причины и методы измерения инфляции 1.2. Виды инфляции и механизм их действия 1.3. Причины инфляции...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві
1.1 Зміст господарської ситуації Відомі наступні дані про діяльність торгівельного підприємства в 2005 році. Здійснюється торгівля трьома видами товарів: К, Л і М. Купівельна вартість товарів складал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Компания "НаучСофт": характеристика предприятия и выпускаемой продукции
Общая характеристика предприятия, его организационно-управленческая структура Компания "НаучСофт" является правопреемником компании "НИЛИМ" основанной в 1989 году и является старейшей аутсорсинговой ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплексная оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ОАО "ТАИФ-НК")
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты управления и оценки рисков в деятельности предприятия 1.1 Понятие рисков и их классификация 1.2 Управление рисками предприятиями 1.3 Методы и инструме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплексная оценка финансов предприятия
ОГЛАВЛЕНИЕ 1 Исходные данные 2 Подготовка исходных данных 3 Состояние имущества и средств предприятия 4 Оценка влияния различных мероприятий на показатели бухгалтерского баланса 5 Финансовые резу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентная среда и ее воздействие на экономику предприятия ОАО "Хлебозавод № 1"
Содержание: Введение 1.Методические основы воздействия конкурентной среды на экономику предприятия 1.1 Цели и виды конкуренции 1.2 Понятие и факторы, влияющие на конкурентоспособность фирмы 1.3 М...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентная структура рынка как фактор ценообразования
Совершенная (свободная) конкуренция существует в таких сферах деятельности, где действует достаточно много мелких продавцов и покупателей идентичного (одинакового) товара, и поэтому ни один из них не ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентное окружение организации и прогнозирование его изменений
Содержание: 1. Структурный анализ конкурентного окружения организации_ 2 2. Анализ затрат конкурентов 7 3. Стратегический групповой анализ 9 4. Общие конкурентные стратегии_ 11 Итоги и выводы_...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентные позиции предприятий горно-металлургического комплекса Украины
Введение Промышленный и экспортный потенциалы предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины сегодня являются базовым элементом экономики государства, зависящей от состояния ГМК, прежде ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентные преимущества экономического блока
Введение Актуальность выбранной темы Прежде чем обозначит актуальность выбранной темы, мне бы хотелось сказать о том, что же означает аббревиатура БРИК. БРИК – это экономический блок самых быстро ра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентоспособность как фактор формирования стратегии предприятия
Содержание 1. О понятиях конкуренции………………………………………………..3 2. Предпосылки выбора конкурентной стратегии предприятия…………6 3. О методике подхода к построению конкурентной стратегии………..11 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Конкурентоспособность продукции ОАО "Элема"
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Понятие конкурентоспособности продукции и содержание экономического механизма ее повышения 1.1 Сущность и факторы конкурентоспособности продукции 1.2 Экономическое значение ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (55 руб.)

Экономическая эффективность предприятия
Рыночная экономика обуславливает необходимость развития экономического анализа в первую очередь на микроуровне, то есть на уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой форме соб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Экономическая эффективность производства винограда и вина и пути её повышения в ГП "Малореченское" НПАО "Массандра" АР Крым
Дипломная работа на тему "Экономическая эффективность производства вина и винограда и пути её повышения в ГП "Малореченское" НПАО "Массандра", написана на 78 страницах машинописного текста. Содержит в...
Подробнее...

Страницы: 1234 235 236 237 238299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!