Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інституційні чинники розвитку національної економіки
План 1. Поняття та сутність інститутів та інституційного середовища 2. Динаміка зміни інститутів у трансформаційній економіці 3. Аналіз ключових сегментів інституційного середовища націона...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інституціональні аспекти ринкового господарства
Ефективність дії ринкового механізму багато в чому залежить від бажань і волі людей. У сучасному суспільстві вольові відносини його членів закріплюються в структурі прав, морально-етичних норм, економ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інтеграційні форми підприємств і організацій
ЗМІСТ І. Вступ І. Інтеграційні форми підприємств і організацій 2.1 Визначення та цілі створення інтеграційних структур 2.2 Загальна характеристика різних форм інтеграційних утворень ІІІ. Висновки...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності
Тема контрольної роботи «Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності». У роботі проаналізовано систему взаємозв'язків і динамічних залежностей між інфляцією та девальвацією на...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інфляція середини 80-х рр. в ізраїльській економіці
План 1. Суть та форми інфляції 2. Інфляція в середині 80-х років в Ізраїлі 3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика Висновок Список літератури 1. Суть та форми інфляції Інфляція - процес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
Формуванню науки регіональної економіки передував тривалий етап вивчення проблем регіонального розвитку іншими науками, насамперед соціально-економічною географією та розміщенням продуктивних сил. В ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Йозеф Шумпетер - выдающийся американский экономист и социолог
План Введение 1. Йозеф Шумпетер - выдающийся экономист. Его самые известные работы. 1.1. «Теория экономического развития»: а) теория полезности б) деньги и капитал. 1.2. «Экон...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму Здійснюючи загальні підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що еко...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии
ВВЕДЕНИЕ Тема моей контрольной работы – «Первоначальное накопление капитала в Англии и Голландии в XV-XVII вв. Начало колониальной экспансии». Самым сложным при написании работы в данной области явил...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Перерабатывающая промышленность мира
ВСТУПЛЕНИЕ 1. 0бщая характеристика обрабатывающей промышленности. 2. Характеристика обрабатывающей промышленности Европы. 2.1 Западная Европа. 2.2 Восточноевропейские страны. 2.3 Страны, возникши...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу
Помимо ценовой эластичности спроса большое значение имеют еще две концепции эластичности. Мы знаем, что ценовая эластичность спроса измеряет влияние изменения цены продукта на величину спроса, предъ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Перспективы развития международных корпораций в России
Оглавление. 1. Определение международных корпораций и транснациональных корпораций. 3 2. Историческое развитие международных корпораций.......... 5 3. ТНК в настоящее время.........................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование бюджета движения денежных средств на предприятии
Введение 1. Компоненты оборотного капитала……………………………………..……. 2. Концепция движения потоков денежных средств…… ……………..……. 3. Движение потоков денежных средств и потоков фондов…………….……...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование Трудовых Ресурсов
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 I. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ........................... 5 1.1. Этапы планирования трудовых ресурсов................... 5 1.2. Методы расчета численности рабочих............
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование и амортизационные отчисления
Введение………………………………………………..4 I. Глава 1 1.Планирование: 1.1.1.Функции и задачи планирования………….5 1.1.2.Технология планирования…………………7 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование и прогнозирование НТП в РБ
План реферата. 1. Научно-технический прогресс и инновационная политика. 2. Методы прогнозирования и планирования НТП и инновационной деятельности. 3. Состояние научного потенциала в Респуб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование и формирование персонала
План: 1. Введение. 2. Кадровое планирование на предприятии. 3. Методы прогнозирования потребностей в человеческих ресурсах. 4. Подбор кандидатов. 5. Отбор персонала в организацию. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование кадров предприятия и их подбор
Введение. 3 1. Основные виды кадрового планирования. 6 1.1. Оценка потребности в персонале. 8 1.2 Расчёт потребности в персонале. 9 1.3 Планирование использования кадров. 12 1.4 Планирование обуч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Планирование производственно-финансовой деятельности предприятия
Для своевременного и качественного удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в перевозках необходимы высокая надежность работы технических средств, высокое качество ремонта подвижног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пластиковые карточки - современный платежный инструмент
Введение В реферате рассмотрены основные понятия и принципы использования пластиковых карточек как современного платежного инструмента на международном и российском рынках. Актуальность развития дан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Плата за недра в Краснодарском крае
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Пользование недрами Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Фе­дерации от 21 .02.92 г. № 2395-1 “О недрах” является платным. Под недрами понимают часть земной ко...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Платежная система на основе смарт-карт
СОДЕРЖАНИЕ Стр. Введение. Пластиковые карты — новый инструмент организации безналичных расчетов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 История развития пластиковых карт и платежных ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Показатели эффективности инвестиционного проекта
Инвестиционный проект (investment project) — проект, предусматривающий (в числе других действий) осуществление инвестиций. Естественно, что проектные материалы в данном случае должны содержать информа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия
СОДЕРЖАНИЕ 1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ................................ 3 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.................................. 4 2.1 МЕТОДЫ ФИНА...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оцінка фінансового стану підприємства
Для регулювання фінансової діяльності підприємства існує багато нормативних актів. Одним із важливих законів є Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. №697-XII. Метою цього закону є забез...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка качества и конкурентоспособности муки на примере продукции Пермского мукомольного завода
Введение.................................................................................................................................................................................... 3 Глава I:...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка объекта интеллектуальной собственности
Содержание. Введение. 3 1. Объекты интеллектуальной собственности и методы их оценки. 6 1.1. Определение объектов интеллектуальной собственности. 6 1.2. Методы оценки. 10 2. Практически...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка экономической эффективности предприятия
Содержание Введение......................................................................................................... 2 1. Сущность и критерии финансового состояния предприятия......... 3 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Политика реформ и экономическая безопасность России
Содержание. Ведение 3 1. Политика реформ в России 4 1.1. Суть переходного процесса в экономике России 4 1.2. Результаты I этапа реформ 5 1.2.1. Причины неудач I этапа реформ 6 1.3. Новый этап э...
Подробнее...

Страницы: 1248 249 250 251 252299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!