Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Джерела формування фінансових коштів
Фінанси об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, ро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (17 руб.)

Інноваційна діяльність підприємства
План. 1.Поняття та зміст інноваційних процесів. 2.Науково-технічний прогрес та його вплив на технічний розвиток підприємства. 3.Організаційний розвиток,його зміст, форми та визначення. 4.Оцінка е...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (12 руб.)

Аналіз ринків збуту продукції
Від ринків збуту залежать обсяг продажу, середній рівень цін, виручка від реалізації продукції, сума отриманого прибутку та ін. Треба наголосити на тому, що знання ринку того чи іншого товару є надзви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Тарифна і безтарифна системи оплати праці
1. Тарифна система оплати праці. Важливим елементом механізму визначення індивідуальної заробітної плати є форми й системи оплати праці. Останні виступають, з одного боку, з'єднувальною ланкою між нор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Себестоимость продукции промышленных предприятий
1. Себестоимость и калькулирование себестоимости 1.1. Себестоимость продукции в машиностроении, и её виды. Себестоимость машиностроительной продукции - это выраженные в денежной форме текущие затраты ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Ринкова інфраструктура
Інфраструктура ринку До складу інфраструктури ринку входять: 1. Фінансово-кредитна інфраструктура — установи, які займаються акумуляцією тимчасово позичених грошових ресурсів і перетворюють їх на кред...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Економічна відповідальність підприємства
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Сутність і види відповідальності підприємців 4 2. Умови виникнення громадян...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Підприємство в умовах ринкової економіки
1. Загальна характеристика підприємства 3 1.1. Поняття підприємства, мети і напряму діяльності 3 1.2. Правові основи функціонування підприємств 4 1.3. Класифікація підприємств (об'єднань) 6 2. Управлі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Розподіл прибутку підприємства
Прибуток розподіляється між державою, власниками підприємства і підприємством. Взаємини між державою і підприємством із приводу прибутку будуються на основі оподаткування прибутку. На підприємстві роз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Поняття і класифікація продукції
У процесі виробництва людина взаємодіє з певними засобами виробництва і створює конкретні матеріальні блага. Отже останні є продуктами праці, тобто споживною вартістю, речовиною природи, пристосованою...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Виробнича програма підприємства та її розробка
ЗМІСТ Вступ 1. Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми 2. Розробка виробничої програми 3. Ресурсне забезпечення виробничої програми Висновки Список використаної літератур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Реконструкция предприятий
Техническое перевооружение предприятия - это комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение технического уровня производства на основе внедрения новой техники и технологии, модернизации и замены устар...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Форми та методи організації підприємницької діяльності
Розмаїття форм і видів підприємницької діяльності дає змогу класифікувати її за вибраними ознаками. Види підприємницької діяльності: залежно від напрямів її здійснення — виробнича, комерційна, фінансо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Методичне забезпечення організації банківського кредитування
Кредит — це економічні відносини, що виникають між креди¬тором і позичальником із приводу одержання останнім по¬зички в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний строк і, звичайно, зі ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Комерційна діяльність підприємства
Что такое коммерция? Умение перепродать дороже? В какой-то мере да, но не только это. Понятие «коммерция» значительно шире, более глубоко по содержанию и умению ее осуществлять. Коммерция – вид торго...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Методи нормування оборотних засобів
За способами планування та нормування оборотні засоби поділяються на нормовані та ненормовані. Нормовані оборотні засоби забезпечують мінімум обігових засобів, необхідний для безперебійного функціонув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Показники і методи вимірювання продуктивності праці
Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці». Продуктивність — як економічна категорія характеризує ефективність використан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Амортизаційна політика підприємства
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Маркування продукції
Вибираючи назву марки, можна використовувати ініціали, цифри, міфологічні образи, власні імена, географічні назви, іноземні слова, сполучення слів. Вдалу фірмову назву завжди легко записати та запам’я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Якість продукції підприємства
Зміст 1. Вступ 3 2. Продукція ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Власність у суспільстві
Введення Власність - основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства. Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людь...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці ек...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ показателей рентабельности
СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 3 Глава 1. Показатели рентабельности предприятия.. 4 1.1. Определение рентабельности. 4 1.2. Показатели рентабельности. 5 1.3. Группы показателей рентабельности. 5 1.4. Показател...
Подробнее...


ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ВВЕДЕНИЕ 1. ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 1.1. Понятие и роль основных фондов, их структура 1.2. Показатели использования основных производственных фондов ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Антиинфляционная политика государства
Объем промышленного производства в России в 2000 г увеличился на 9 % по сравнению с 1999 г. Об этом сообщается в поступившей в ПРАЙМ-ТАСС в пятницу сводке Госкомстата России. В декабре 2000 г промышле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ состояния и эффективности использования основных средств на примере ООО шахта Добропольская
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Теоретические аспекты исследования состояния и эффективности использования основных фондов. 1.1 Экономическая сущность основных фондов 5 1.2 Задачи анализа и источники информа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетная политика в Республике Беларусь
К июню 1999 года экономика находилась в ситуации сбалансирования своих параметров -- в условиях уменьшения спроса на белорусском и внешнем рынках. В центре внимания находились вопросы сельского хозяйс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджет. Виды бюджетной политики государства
Бюджет (англ. budget – «денежная сумка») – роспись доходов и расходов государства, учреждения, семьи на определенный срок. Государственный бюджет обычно составляется на год. С одной стороны, бюджет – ...
Подробнее...


Бюджет и основные направления бюджетной политики
Глава 1. Структура и функционирование государственного бюджета ----------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 Государственный бюджет и бюджетная система ---...
Подробнее...


ВНП и другие макроэкономические показатели
План: 1. Введение. 2. Основные макроэкономические показатели. 2.1. Потоковые величины. 2.2. Показатели запасов и показатели экономической коньюктуры.. 2.3. Модель народнохозяйственного оборот...
Подробнее...

Страницы: 1286 287 288 289 290299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!