Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Виробнича програма підприємства та її розробка
ЗМІСТ Вступ 1. Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми 2. Розробка виробничої програми 3. Ресурсне забезпечення виробничої програми Висновки Список використаної літератур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Реконструкция предприятий
Техническое перевооружение предприятия - это комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение технического уровня производства на основе внедрения новой техники и технологии, модернизации и замены устар...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Форми та методи організації підприємницької діяльності
Розмаїття форм і видів підприємницької діяльності дає змогу класифікувати її за вибраними ознаками. Види підприємницької діяльності: залежно від напрямів її здійснення — виробнича, комерційна, фінансо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Методичне забезпечення організації банківського кредитування
Кредит — це економічні відносини, що виникають між креди¬тором і позичальником із приводу одержання останнім по¬зички в грошовій або товарній формі на умовах повернення у певний строк і, звичайно, зі ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Комерційна діяльність підприємства
Что такое коммерция? Умение перепродать дороже? В какой-то мере да, но не только это. Понятие «коммерция» значительно шире, более глубоко по содержанию и умению ее осуществлять. Коммерция – вид торго...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Методи нормування оборотних засобів
За способами планування та нормування оборотні засоби поділяються на нормовані та ненормовані. Нормовані оборотні засоби забезпечують мінімум обігових засобів, необхідний для безперебійного функціонув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Показники і методи вимірювання продуктивності праці
Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці (МОП) розрізняють поняття «продуктивність» і «продуктивність праці». Продуктивність — як економічна категорія характеризує ефективність використан...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Амортизаційна політика підприємства
Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Маркування продукції
Вибираючи назву марки, можна використовувати ініціали, цифри, міфологічні образи, власні імена, географічні назви, іноземні слова, сполучення слів. Вдалу фірмову назву завжди легко записати та запам’я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Якість продукції підприємства
Зміст 1. Вступ 3 2. Продукція ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Власність у суспільстві
Введення Власність - основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства. Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людь...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці ек...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ показателей рентабельности
СОДЕРЖАНИЕ Введение.. 3 Глава 1. Показатели рентабельности предприятия.. 4 1.1. Определение рентабельности. 4 1.2. Показатели рентабельности. 5 1.3. Группы показателей рентабельности. 5 1.4. Показател...
Подробнее...


ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ
ВВЕДЕНИЕ 1. ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 1.1. Понятие и роль основных фондов, их структура 1.2. Показатели использования основных производственных фондов ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Антиинфляционная политика государства
Объем промышленного производства в России в 2000 г увеличился на 9 % по сравнению с 1999 г. Об этом сообщается в поступившей в ПРАЙМ-ТАСС в пятницу сводке Госкомстата России. В декабре 2000 г промышле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ состояния и эффективности использования основных средств на примере ООО шахта Добропольская
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Теоретические аспекты исследования состояния и эффективности использования основных фондов. 1.1 Экономическая сущность основных фондов 5 1.2 Задачи анализа и источники информа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетная политика в Республике Беларусь
К июню 1999 года экономика находилась в ситуации сбалансирования своих параметров -- в условиях уменьшения спроса на белорусском и внешнем рынках. В центре внимания находились вопросы сельского хозяйс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджет. Виды бюджетной политики государства
Бюджет (англ. budget – «денежная сумка») – роспись доходов и расходов государства, учреждения, семьи на определенный срок. Государственный бюджет обычно составляется на год. С одной стороны, бюджет – ...
Подробнее...


Бюджет и основные направления бюджетной политики
Глава 1. Структура и функционирование государственного бюджета ----------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 Государственный бюджет и бюджетная система ---...
Подробнее...


ВНП и другие макроэкономические показатели
План: 1. Введение. 2. Основные макроэкономические показатели. 2.1. Потоковые величины. 2.2. Показатели запасов и показатели экономической коньюктуры.. 2.3. Модель народнохозяйственного оборот...
Подробнее...


ВВП и система взаимосвязанных показателей. Динамика ВВП в Украине в 90-е годы
ВВЕДЕНИЕ Макроэкономика – это раздел экономической теории, или политической экономии, призванный выяснить, как функционирует экономическая система в целом. Макроэкономика изучае...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


ВВП и ВНП: определение, распределение и расчет
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.. 2 Понятие валового внутреннего продукта и его место в системе национальных счетов.. 2 Методы расчета валового внутреннего продукта 4 Валовый национальный продукт.. 4 Расчет ВНП...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
ЗМІСТ 1. Вступ___________________________________________________стор.1 2. Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ___________стор. 2-6 3. Регіональна економічна політика України та місце в н...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетный дефицит: причины, последствия, методы регулирования
1. Введение...............................................................................…………………………………..3 с. 2. Бюджетный дефицит и методы его финансирования…………………..…………………..4-8с. 3. Анализ бюджетов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края
Содержание Введение ……………………………………………………………….. 4 Глава 1. Бюджетный процесс в условиях перехода к рынку ……………………………………………………………………. 6 1.1 Экономическое содержание и значение бюджета...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетное устройство Российской экономики
Содержание 1.Введение……………………………………………………………….3 2.Основы бюджетного устройства и построения бюджетной системы России…………………..………4 3.Бюджеты Российской Федерации……………………………………8 4.Бюджетное планирован...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетная система. Государственный долг
ВВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА Бюджетная система страны представляет собой сложный механизм, характеризующий особенности взаимоотношений государства и местных органов власти. С...
Подробнее...


Валовой национальный продукт и его структура
СОДЕРЖАНИЕ : 1. ВВЕДЕНИЕ 2 ЧТО ТАКОЕ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ? 3. СПОСОБЫ ПОДСЧЕТА ВНП 4. РАСХОДНЫЙ МЕТОД ПОДСЧЕТА ВНП А. Расходы на личное потребление В. Инвестиции Г. Государственные закупки 5...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Валовой внутренний продукт - важнейший показатель системы национальных счетов
Введение……………………………………………………………………………...3 1. Валовой внутренний продукт – центральны...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Акции, их виды, курсовая стоимость акций
Для того чтобы понять, что такое акции, надо чётко представлять, что такое ценные бумаги, так как акции являются одним из их видов. Далее будут рассмотрены такие понятия, как ценные бумаги, виды ц...
Подробнее...

Страницы: 1286 287 288 289 290300 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт




Сайт помощи студентам, без посредников!