Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виробничих основних засобів
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти існування основних засобів 1.1.Економічна суть існування основних засобів 4 1.2.Методика аналізу ефективності використання основних фондів 17 1.3....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Знос основних виробничих фондів та методи його оцінки
Просте і розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв'язаних різних його форм — ремонту, модернізації та заміни/ окремих елементів засобів...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Продуктивність мотивація і оплата праці
Тема : Лекція 1 План Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці, фактори впливу. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Україна як суб єкт міжнародного економічного права
Україна як суб’єкт міжнародного економічного права. Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності України. Правові форми у...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Критерії та показники економічної безпеки підприємства
Функціональною складовою економічної безпеки підприємства є: Екологічна Силова Фінансова Усі відповіді правильні Планування і аналіз забезпечення функціональних складових ЕБП здійснюється в тісн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО Строй Мастер
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1.ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1 Роль, задачи и цели анализа финансовых результатов 5 1.2. Методика анализа прибыли. Факто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Технико экономическое обоснование создания мини пекарни
Резюме Раздел 1. Краткая характеристика деятельности мини-пекарни «Солнышко» Раздел 2. Характеристика рынка сбыта продукции Раздел 3. Экономическое обоснование сметы затрат для процесса создания м...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Визначення собівартості вибуття запасів
Зміст. 1. Теоретичне питання „Методи визначення собівартості вибуття запасів”…3 2. Практичне завдання……………………………………………………………8 3. Список використаної літератури………………………………………..…...15 „Методи визна...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Прогнозирование пищевой промышленности Приморского края до 2025 года
Введение……………………………………………………………………………...3Глава 1Анализ состояния и направления регулирования пищевой промышленности Приморского края………………………………………………5 1.1 Анализ пищевой промышленности Приморского ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сущность банкротства и антикризисного управления
Для рыночной экономики банкротство предприятий является неотъемлемым атрибутом и результатом конкуренции, а конкуренция, как известно, — это двигатель прогресса. В странах с развитой рыночной экономи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Построение прогнозов развития системы образования в Российской Федерации
В экономической системе любой страны можно выделить комплекс отраслей, назначение которых удовлетворение духовных и социальных потребностей населения. В Российской Федерации в состав отраслей социаль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Евросоюз экономическая интеграция
Введение Экономическая интеграция - высшая ступень международного разделения труда; процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей групп стран, основанный на проведении или согласованной межгос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Організаційна система в інноваційному підприємстві
ВСТУП 1. ВИДИ ІННОВАЦІЙ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1 Поняття інновацій й інноваційного процесу 1.2 Види інновацій й їхня класифікація 1.3 Організаційні структури іннова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Управління економічним розвитком підприємства
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління економічним розвитком підприємств 1.1 Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств 1.2 Фактори впливу на економічний роз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах
Механізм функціонування ринку праці включає взаємодію продавців трудових послуг і покупців. Попит на працівників визначається попитом на продукцію, яку вони виробляють, і заробітною платою. Пропозиці...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України
Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України Валютний ринок – це сукупність валютообмінних (конверсійних) та депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Мировое хозяйство современное состояние, закономерности и тенденции развития
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 6 1. ПОНЯТИЕ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 10 1.1.Теоретические основы развития мирового хозяйства 10 1.2. Геополитическое положение стран на современном этапе 22 1.3. П...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Хозяйственные комплексы национальной экономической системы Беларуси
Связь. Образование. Культура и искусство. Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Социальное обслуживание. Розничная торговля. Общественное питание. Бытовое обслуживание населения. Жил...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (60 руб.)

Зачёт по предмету: Экономика связи. Билет №1
Вариант №1 Тесты для зачета по дисциплине «Экономика связи» Вариант № 1 Каждый вопрос содержит только один правильный вариант ответа. Ответы на тест должны быть представлены в следующем виде: 1 – ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зерновый рынок России состояние и перспективы
Под такой темой 20 ноября в Москве прошла VIII конференция Российского Зернового Союза (РЗС). На встрече присутствовали помимо руководства Союза и огромного количества компаний, работающих на зерновом...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Принципи функціонування грошово кредитної політики в транзитивній економіці
Зміст: Вступ……………………………………………………………………………….4 1.Формування грошово-кредитної політики України за нових економічних відносин……………………………………………………………………………6 1.1 Теоретико-методологічні підходи до визн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Влияние колебаний валютных курсов на изменение цен в международной торговле
1. Особенности международных маркетинговых исследований МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – систематический сбор, обобщение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. МИ – набор операци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности предпринимательской деятельности в современных условиях
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 4 1.1 Понятие предпринимательства и его роль 4 1.2 Современное состояние предпри...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Международный кодекс ICC ESOMAR по практике маркетинговых и социальных исследований
ПРАВИЛА Общие правила Права респондентов Профессиональные обязанности исследователей Взаимные права и обязанности исследователей и клиентов РЕАЛИЗАЦИЯ КОДЕКСА ВВЕДЕНИЕ Эффективная связь между п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отношения РФ и Европейского Союза в контексте вступления России в ВТО
СОДЕРЖАНИЕ: Введение 4 Глава 1. Россия и ВТО - текущие тенденции и ближайшие перспективы 7 1.1.Содержание и суть современных аспектов международной экономической интеграции 7 1.2.Вступление Росси...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сравнительный анализ налоговой политики России и Франции
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 Глава 1.ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ………………………………………………………………………...4 1.1 Характеристика налоговой системы…………………………………….….4 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Инновационное предпринимательство теория и мировая практика
Содержание Введение 3 Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 4 1.1 Инновации в системе экономики, основанной на знаниях 4 1.2.Общие признаки инноваций 6 1.3.Сущность интеллекту...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственное и частное предпринимательство
Предпринимательство может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. В соответствии с этим различают государственное и частное предпринимательство. В этом случае за осн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственное предпринимательство как метод регулирования экономики
ВВЕДЕНИЕ На современном рынке государственное предпринимательство играет важную роль. Рынок, свободный от какого бы ни было вмешательства государства, может быть только теоретической абстракцией. Эк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Понятие и виды рынка
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3 1. ПОНЯТИЕ РЫНКА……………………………………………………………4 2. КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ РЫНКА. СОВЕРШЕННЫЕ И НЕСОВЕРШЕННЫЕ РЫНКИ…………………………………………………...
Подробнее...

Страницы: 176 77 78 79 80299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!