Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Собівартість - комплексний економічний показник поняття види склад витрат
Собівартість продукції – це грошова форма витрат підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання у...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Аналіз економічної ефективності виробництва гречки
Вступ 1.Теоретичні основи економічної ефективності виробництва продукції та формування ринку Поняття, сутність та показники економічної ефективності с/г виробництва 1.2 Поняття, суть ринку та його...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Экономика Соединенных Штатов Америки в период современного кризиса
Актуальность выбранной мной темы для курсовой работы («Экономика США в период современного кризиса») неоспорима. Сегодня, находясь не в лучших условиях российской экономики, ведущие специалисты пытаю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства
Інноваційний розвиток торговельного підприємства стає все більш актуальним та викликає необхідність формування концептуальних засад управління інноваційною діяльністю торговельного підприємства. В су...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості нарахування оплати праці на підприємства
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Економічно-правові основи організації господарської діяльності на підприємстві 5 2.Основна оплата праці працівників підприємства 11 2.1 Економічна суть основної оплати праці прац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Статистика основних і оборотних виробничих фондів
План: Завдання статистики основних і оборотних виробничих фондів. Класифікація національного багатства. Оцінка основних фондів. Показники стану, відтворення та використання основних фондів. Пока...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Аналіз основних фондів в умовах шахти ім О О Скочинського
Ціль роботи – використовуючи отримані раніш знання в галузі спеціалізованих економічних дисциплін (Аналіз господарської діяльності, Економіка підприємства, Система технологій добувної галузі, Теорія ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ефективність використання обротних коштів підприємства
Вступ Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їхнього використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Поняття і характеристика договору на надання посередницьких послуг
І. Загальна характеристика договору на надання посередницьких послуг. Загальна методика укладання договору на надання посередницьких послуг. Чотири основні правила укладання договору на надання пос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Проектирование производственной инфраструктуры МУПБО Бодрость
Известно, что развитая рыночная инфраструктура – необходимый атрибут товарной экономики с рыночным механизмом производства, распределения, обращения и потребления в процессе воспроизводства обществен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Природно-ресурсный, производственный, инвестиционный, внешнеэкономический потенциалы Беларуси
Природно-ресурсный потенциал Беларуси. Природно-ресурсный потенциал страны - совокупность ее природных богатств (минерально-сырьевых, климатических, земельных, водных, биологических). Все названные ре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Зростання темпу інфляції переміщуватиме криву Філіпса
У 60-х – 70-х роках більшість економістів уважали, що кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома національної економіки – інфляцією та безробіттям. Інакше кажучи, якщо країна хоче досягти ни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Теоретические основы формирования расходов местного бюджета
Каждое отдельно взятое государство имеет свое бюджетное устройство, то есть свою организацию бюджетной системы и принципы ее построения. Бюджетное устройство определяется формой государственного уст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Логіко історичний процес формоутворення вартості і ціни
На рубежі віків і тисячоліть два величезних трансформаційних процеси змінили вигляд глобального суспільного господарства: з одного боку, криза і розпад системи традиційного соціалізму обумовили форму...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Нові етапи реалізації основних напрямів держави у галузі охорони довкілля
Основні етапи реалізації основних напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Реалізація Основних напрямів пере...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Понятие инноваций в российской экономике
Инновационный сектор мировой экономики, особенно в сфере высоких технологий, становится по своему содержанию глобальным. Разработка высоких технологий, производство на их основе товаров и услуг, выход...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Економіка праці й соціально-трудові відносини
Метою державної політики зайнятості в Україні є створення умов для повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості та зменшення безробіття. Державна політика зайнятості базується на таких основних ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Расчет технико экономических показателей прядильной фабрики
Введение 1.План маркетинга 1.1 Значение и суть маркетинговых исследований 1.2 Исследование рынка, сегментация покупателей 1.3 Исследование конкурентов, расчет показателей конкурентоспособности 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Организация производства и рабочих мест в горячем цехе ресторана первого класса
Оглавление: Оглавление: 1 1.Характеристика предприятия 3 2. Характеристика горячего цеха 4 3. Разработка производственной программы предприятия 6 3.1. Определение количества потребителей 6 3.2. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Экономические учения Древней Греции Ксенофонт Платон Аристотель
Введение Взгляды Ксенофонта Взгляды Аристотеля Взгляды Платона Заключение Литература Введение Темой данной контрольной работы является «Экономические учения Древней Греции: а) Ксенофонта, б) А...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Национальная резервная банковская система
содержание 1. Федеральная резервная система США «ФРС». 2. Национальная резервная банковская система Украины «НБУ». 3. Вывод: 4. Список используемой литературы. 1. Федеральная резервная система С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Понятие и виды отраслей экономики
Отрасли экономики Сферы экономики подразделяются на специализированные отрасли. Отрасль - группа качественно однородных хозяйственных единиц (предприятий, организаций, учреждений), характеризующихся...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Вибір плану технологічного процессу виробництва тканини по типу арт. 4784 на ткацьких верстатах
Фарбована основна і утокова пряжа на бобінах м’якої мотки надходить у склад сировини де зберігається у ящиках – піддонах до моменту її використання. Пряжа під час зберігання на складі стабілізується ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Стандартизация, сертификация и контроль качества продукции на предприятии
Содержание Введение 6 1 Основы стандартизации, сертификации и качества продукции 8 1.1 Сущность и содержание стандартизации 8 1.2 Сертификация: основные положения, понятия и определения 13 1.3 К...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою
Вступ 1. Теоретичне обґрунтування роботи 2. Коротка характеристика очисного вибою 3. Розрахункова частина проекту 3.1 Розрахунок навантаження на лаву 3.2 Розрахунок і побудова планограми робіт в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ экономических показателей предприятия лесной промышленности
Введение Цель курсового проекта – усвоить порядок и сущность расчетов по определению экономической эффективности осуществляемых в отрасли организационно-технических мероприятий. В данной курсовой р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Внешнеэкономическая деятельность Астраханской области
Вступление Международные и межрегиональные связи, внешнеэкономическая деятельность на территории Астраханской области осуществляется в строгом соответствии с внешнеполитическим и внешнеэкономически...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Показатели эффективности использования основных фондов и пути улучшения их использования
Введение…………………………………………… …………………………………….3 Понятие и сущность основных фондов…………………………………………………4 Показатели эффективности использования основных фондов ……………………….6 Общие показатели…………………………… …………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Социально-экономическое развитие Омской области
Содержание Введение…………………………………………………………………………...2 Макроэкономические характеристики региона……………………………..4 Отраслевая структура народного хозяйства региона………………………20 Главный индикатор региональн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Мероприятия по организации и совершенствованию транспортного хозяйства УП ЗППП
При диспетчировании перевозок грузов в конкретном транспортном хозяйстве конкретного предприятия, в том числе и в транспортном хозяйстве УП «Завод полупроводниковых приборов» НПО «Интеграл», диспетчер...
Подробнее...

Страницы: 180 81 82 83 84299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!