Все разделы / Приборы и системы. Измерительная техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування
Вступ У даній курсовій роботі проводиться функціональне моделювання і аналіз властивостей ЕЗ, моделювання його надійності у температурному діапазоні експлуатації, а також аналіз і реалізацію функціона...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання
АНОТАЦІЯ Самостійна робота. Розробка конструкції вимірювального перетворювача частоти дихання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, факультет контрольно-вимірювальних...
Подробнее...


Розробка датчика температур на акустичних хвилях
ВСТУП Автоматизація різних технологічних процесів, ефективне керування різними агрегатами, машинами, механізмами вимагають численних вимірів різноманітних фізичних величин. У цей час існує приблизно н...
Подробнее...


Розрахунок транзисторного резонансного підсилювача потужності
Аналіз резонансного підсилювача Вибір режиму роботи резонансного підсилювача потужності Вхідні данні Вибір транзистора та схеми резонансного підсилювача потужності Вольт-амперні характеристики транзис...
Подробнее...


Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища
Вступ 1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища 2. Системи радіаційного контролю а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) в) Спектрометричний ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Система прямого регулювання тиску газу з І-регулятором
Зміст 1. Завдання на курсовий проект 2. Аналіз і синтез лінійної неперервної САК 2.1 Структурна схема САК 2.2 Визначення передаточної функції розімкнутої та замкнутої САК відносно вхідної 2.3 Визначен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Счетчики и делители
Счетчики и делители 1. Понятие и назначение счетчика Счетчик предназначен для подсчета количества единиц информации (счетных импульсов). Поступление единицы информации заключается в воздействии на вх...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Согласующее устройство для измерения четырехполюсных радиоэлементов
ВВЕДЕНИЕ Создание радиоэлектронной аппаратуры - весьма сложный процесс, требующий четкой организации работ на всех этапах, начиная с творческого замысла и кончая изготовлением устройства. В связи с эт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Термостабилизированный логарифмический усилитель
РЕФЕРАТ Пояснительная записка содержит 31 страницу печатного текста, 3 рисунка, 5 таблиц, 5 приложений, при написании использовалось 5 источников литературы. Перечень ключевых слов: трансдиодная схема...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Универсальный генератор
Обоснование структурной схемы. Для генерирования прямоугольных импульсов, частота следования которых регулируется с помощью аналогового сигнала, можно выбрать схему функционального генератора с управл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Блок керування для блока первинного центрування зображення
Вступ, Аналіз та інженерна інтерпретація технічного завдання, Розробка структурної схеми, Розробка схеми_електричної принципової, Розробка програмного забезпечення, Висновки,Література. ТЕХНІЧНЕ ЗАВД...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Виявлення грубих результатів вимірювань
Виявлення грубих результатів вимірювань При використанні статистичних методів для оцінки результату і характеристик випадкових похибок вимірювань за вибіркою (серією, рядом) результатів спостережень о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"
Зміст 1. Ідентифікація об’єкта керування 1.1 Планування і проведення експерименту 1.2 Апроксимація часової характеристики математичними виразами 2. Розрахунок оптимальних настроювань регулятора 2.1 Ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Досвітня експлуатація засобів вимірювання
Загальні відомості. Ефективність метрологічного забезпечення експлуатації технічних пристроїв залежить від якості засобів вимірювання, зачну роль відіграє прийнята система дослідження. Але існуюча сис...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Діагностування електронних приладів релаксаційного типу
До пристроїв релаксаційного типу, які застосовуються на автомобілі, в першу чергу слід віднести електронні реле покажчиків поворотів (РПП) та склоочисників (РСО). Такі пристрої працюють в автоколиваль...
Подробнее...


Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв
Процес діагностування периферійних пристроїв системи керування (датчиків та виконавчих пристроїв) полягає у порівнянні значень діагностичних параметрів, що вимірюються на їхніх виводах, з паспортними ...
Подробнее...


Двухканальная осциллографическая приставка к ПК
Содержание 1.Разновидности аналогово-цифровых устройств 1.1Последовательный аналого-цифровой преобразователь со ступенчатым пилообразным напряжением…………………………………………………….3 1.2Аналого-цифровой преобразо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Датчик шума
Введение Данный курсовой проект выполнен на основе материала, полученного на предприятии ФГУП «Калугаприбор» г. Калуги. В данном курсовом проекте при разработке печатного узла учитывались условия его ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Индуктотермия. Аппараты для дарсонвализации и терапии током надтональной частоты
Тепловой эффект в тканях организма может быть получен не только с помощью высокочастотного электрического тока (диатермия) или поля (УВЧ-терапия), но и при воздействии высокочастотным магнитным полем ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Индикатор технологический микропроцессорный ИТМ-20
Индикатор технологический микропроцессорный ИТМ-20 Индикаторы ИТМ-20 представляют собой новый класс современных универсальных двухканальных цифровых индикаторов с дискретными выходами. В своей структу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Импульсно-статические, динамические, квазистатические триггеры
Импульсно-статические триггеры К импульсно-статическим триггерам (ИСТ) относятся триггеры, характеризующиеся следующими признаками: 1. памятью статического типа; 2. управлением сигналами...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Изучение принципа действия стабилитрона, освоение методики расчета схемы параметрического стабилизатора напряжения
Цель работы: изучение принципа действия стабилитрона, освоение методики расчета схемы параметрического стабилизатора напряжения. 1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Кремниевые стабилитроны Стаб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Изучение конструкции и проверка работоспособности автоматического потенциометра КСП-4
Лабораторная работа Тема: Изучение конструкции и проверка работоспособности автоматического потенциометра КСП–4 Цель. 1. Изучить конструкцию автоматического потенциометра 2. Проверить работоспос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Измерительный контроль в оптической микроскопии
1. Оптическая (световая) микроскопия Простейшим микроскопом является двухлинзовый микроскоп. На рис.2. схематично показано как формируется микроскопическое изображение в системе двух собирающих линз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Измерительные технологии, их использование и развитие
Содержание 1. Закономерности развития измерительных технологий 1.1 Современная НТР в области телекоммуникаций. Понятие измерительной технологии 1.2 Динамика развития технологии на рынке 1.3 Социально-...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Измерения параметров сигнала. Структура оптимального измерителя
Сущность, условия решения и критерий оптимальности задачи измерения параметров сигнала Измеряемые параметры сигнала (время запаздывания, доплеровское смещение частоты, наклон и кривизна волнового фрон...
Подробнее...


Измерение фокусных, вершинных фокусных и рабочих расстояний оптических систем
В процессе изготовления ЭОС приборов осу­ществляется контроль их оптических характеристик. Остановимся на некоторых из них, в частности, на определении фокусных рас­стояний f', вершинных фокусных расс...
Подробнее...


Измерение параметров и характеристик четырехполюсников. Идентификация неоднородностей и повреждений в линиях связи
Измерение группового времени запаздывания Общие сведения. Классификация методов и приборов для измерения группового времени запаздывания Отклонение частотной характеристики фазового сдвига от линейной...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Измерение низкоэнергетических y–квантов. Спектрометрия КХ–y–излучения
Введение Известны различные способы диагностики злокачественных новообразований, основанные на микроскопическом, цитологическом, иммунологическом и биохимическом анализе крови и лимфы. Однако эти спос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Измерение напряженности электромагнитного поля и помех
Основные понятия и классификация приборов для измерения напряженности электромагнитного поля и помех Электромагнитная совместимость – это способность радиоэлектронных средств (РЭС) одновременно функци...
Подробнее...

Страницы: 18 9 10 11 12 13 |
  Cодержание / Приборы и системы. Измерительная техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!