Все разделы / Справочники, ГОСТы и СНИПы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

ДБН Д.2.2-32-99 Трамвайные пути
Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

ДБН Д.2.2-33-99 Линии электропередачи
Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

ДБН Б.1.1-5: 2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації (II частина))
Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

ДБН Б.1.1-6: 2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району
Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження схем планування території району. Ці Норми обов'язкові для застосування органами державної виконавчої вл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

ДБН Б.1.1-7: 2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження схем планування території на місцевому рівні - окремої частини району, а саме сільської (селищної) ради ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

ДБН Б.1.1-9: 2009 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів
Сфера застосування Ці Норми встановлюють вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів. Ці Норми призначені для застосування ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

ДБН Б.2.2-2-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування
Цими нормами визначаються вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архі...
Подробнее...


ДБН Б.2.2-1: 2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
Ці Норми поширюються на проектування кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв з метою їх нового будівництва, розширення і реконструкції, а також у випадку, коли це допускається законодавством, зміни призна...
Подробнее...


ДБН В.2.3-14: 2006 Мости і труби. Правила проектування
Ці норми встановлюють правила проектування мостів та дорожніх труб, розташованих: - на залізницях колії 1520 мм, розрахованих на рух потягів із швидкістю до 200 км/год. включно, лініях метрополітену т...
Подробнее...


ГОСТ 1429.8-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания цинка
Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения содержания цинка в оловянно-свинцовых припоях (при содержании цинка от 0,0005 до 0,002%).
Подробнее...


ГОСТ 1429.11-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания кадмия
Настоящий стандарт устанавливает объемный комплексонометрический метод определения кадмия в оловянно-свинцовых припоях (при содержании кадмия от 17 до 19%).
Подробнее...


ГОСТ 1429.13-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов
Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания примесей в оловянно-свинцовых припоях: сурьмы от 0,1 до 2,0; меди от 0,001 до 0,1; висмута от 0,001 до 0,2; мышьяка от 0,005 ...
Подробнее...


ГОСТ 1429.7-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания никеля
Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения содержания никеля в оловянно-свинцовых припоях (при содержании никеля от 0,0005 до 0,08%). Метод основан на растворении навески...
Подробнее...


ГОСТ 1429.6-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания серы
Настоящий стандарт устанавливает объемный йодометрический метод определения содержания серы в оловянно-свинцовом припое (при содержании серы от 0,001 до 0,02%). Метод основан на сжигании навески припо...
Подробнее...


ГОСТ 1429.3-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа
Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения содержания железа в оловянно-свинцовых припоях (при массовой доле железа от 0,001 до 0,02%).
Подробнее...


ГОСТ 1429.5-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания висмута
Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения висмута в оловянно-свинцовых припоях (при содержании висмута от 0,002 до 0,2%). Метод основан на разложении навески в смеси бро...
Подробнее...


ГОСТ 1429.0-77 Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа оловянно-свинцовых припоев. Отбор и подготовку проб для анализа проводят по ГОСТ 21930-76 и ГОСТ 21931-76.
Подробнее...


ГОСТ 1429.2-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения содержания олова
Настоящий стандарт устанавливает объемный йодометрический метод определения содержания олова в оловянно-свинцовых припоях (при содержании олова от 1,8 до 96%). Метод основан на реакции окислении йодом...
Подробнее...


ГОСТ 4411-79 Изделия твердосплавные для горного инструмента. Технические условия
В соответствии с требованиями настоящего стандарта изделия изготавливают из твердых сплавов марок ВК4-В, ВК6, ВК6-В, ВК8, ВК8-В, ВК8-ВК, ВК11-В, ВК11-ВК, ВК15 по ГОСТ 3882. Форма и размеры изделий дол...
Подробнее...


ГОСТ 3339-74 Сетка проволочная тканая Семянка. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на тканую проволочную сетку, предназначенную для разделения сыпучих тел по величине и форме зерна в сельском хозяйстве, текстильной и других отраслях промышленности...
Подробнее...


ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на проволочные тканые сетки полотняного переплетения с квадратными ячейками, применяемые для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции про...
Подробнее...


ГОСТ 3120-75 Канаты стальные авиационные. Метод предварительной вытяжки
Настоящий стандарт распространяется на стальные авиационные канаты, применяемые в системах управления самолетом, и устанавливает метод предварительной вытяжки перед их эксплуатацией.
Подробнее...


ГОСТ 7909-56 Трубы бурильные геологоразведочные и муфты к ним. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные бурильные трубы с высаженными внутрь концами и муфты к ним, применяемые при геологоразведочном колонковом бурении.
Подробнее...


ГОСТ 2209-90 (СТ СЭВ 676-77) Пластины твердосплавные напаиваемые для режущего инструмента. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные пластины напаиваемые на режущий инструмент для обработки резанием металлов и неметаллических материалов.
Подробнее...


ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод
Настоящий стандарт устанавливает метод радиографического контроля сварных соединений из металлов и их сплавов, выполненных сваркой плавлением, с толщиной свариваемых элементов от 1 до 400 мм, с примен...
Подробнее...


ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканные с квадратными ячейками. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на проволочные тканые сетки с квадратными ячейками из цветных металлов и их сплавов, применяемые для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации ...
Подробнее...


ГОСТ 6238-77 Трубы обсадные и колонковые для геологоразведочного бурения и ниппели к ним. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на стальные гладкие бесшовные обсадные и колонковые трубы и ниппели к ним, применяемые для крепления скважин и отбора керна при геологоразведочном бурении, а так же...
Подробнее...


ГОСТ 1429.15-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца
Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод количественного определения примесей в оловянно-свинцовых припоях ПОС 90 и ПОСу 90-6 в следующих концентрациях: сурьмы от 0,005 до 0,3; дели от 0,00...
Подробнее...


ГОСТ 16121-86 с изменениями - реле слаботочные электромагнитные, общие технические условия
Утвержден в действие 01.07.87 Госстандартом Союза ССР. Измененная редакция с измен №1 и № 2. Изменения интегрированы в текст документа. Настоящий стандарт распространяется на слаботочные электромагнит...
Подробнее...


ГОСТ 11930.10-79 Материалы наплавочные. Методы определения вольфрама
Настоящий стандарт устанавливает фотоколориметрический метод определения вольфрама (при массовой доле вольфрама от 0,2 до 11%) в наплавочных материалах.
Подробнее...

Страницы: 113 14 15 16 1729 |
  Cодержание / Справочники, ГОСТы и СНИПы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!