Все разделы / Таможенное дело

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Митна політика України на сучасному етапі
Зміст Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку митної політики в Україні 1.1 Сутнісна характеристика митної політики 1.2 Історія митного оподаткування в Україні 1.3 Проблеми митного оподаткув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Митна політика України
Митна справа в Україні розвивається у певній гармонізації та уніфікації із загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами. Наша держава самостійно визначає митну політику, створює вл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій
Серед великої сукупності платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на митні органи, суттєву роль відіграють непрямі податки при переміщенні товарів чи предметів через митний кордон....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Методи визначення митної вартості товарів
Звернемося до Митного кодексу України (від 10.02.2007), а саме до розділу 11 «митна вартість товарів. Методи визначення митної вартості товарів» та глав 46, 47, 48. Розділ XI МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ. М...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Международный туризм и таможенный контроль в Республике Беларусь
Введение. 3 I. Сущность таможенного контроля. 5 1. Понятие таможенного контроля. 5 2. Операции таможенного контроля. 8 3. Особенности таможенного контроля при перевозках, осуществляемых различными вид...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Корректировка таможенной стоимости: основания для проведения и порядок документального оформления
В соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь от 03.02.1993 № 2151-XII «О таможенном тарифе» (далее - Закон №?2151-XII) в ходе таможенного оформления и (или) таможенного контроля, а также после ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Контроль таможенной стоимости товаров
Основной целью курсовой работы является рассмотрение и анализирование контроля таможенной стоимости товаров. Контроль таможенной стоимости товаров осуществляет таможенным органом и их уполномоченными ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Контроль таможенной стоимости
Введение 1. Контроль таможенной стоимости 1.1 Контроль в системе управления 1.2 Контроль таможенной стоимости: понятие, общие подходы, особенности 2. Организационно-правовое обеспечение контроля тамож...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Контроль за определением таможенной стоимости
Содержание Введение 1. Система определения таможенной стоимости ввозимых товаров 1.1 Исходная база (основа) для определения таможенной стоимости ввозимых товаров 2. Методы определения таможенной стоим...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Отчет по практике в Анапском таможенном посту
Введение Летом 2009 года я приступил к прохождению практики в Анапском таможенном посту Новороссийской таможни. Длительность практики составляла три недели. Итак, 18 го числа я прибыл в отдел кадров Н...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості проведення в життя митної політики
У сучасних умовах економічного розвитку України, розширення зовнішньоекономічних зв'язків особливого значення набуває митна справа, основу якої складає митне законодавство. Останнє визначає принципи о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості нарахування митного тарифу в залежності від виду мита
Оскільки завжди країна стоїть перед спокусою отримання додаткових надходжень від участі у міжнародних економічних відносинах відбуваються зміни не тільки самого митного тарифу, а й вдосконалюється мех...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України
ВСТУП РОЗДІЛ I. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ І НОРМАТИВНОЇ БАЗИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ТОВАРОЗНАВЦЯМИ-ЕКСПЕРТАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ В УКРАЇНІ. 1.1. Мета і завдання діяльності товарознавців-експертів з...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности правового регулирования таможенного склада
Оглавление Введение Глава1. Содержание таможенного склада 1.1.Понятие таможенного склада 1.2.Классификация таможенных складов Глава2.Таможенный склад: особенности правового регулирования 2.1. Таможенн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками
Содержание Особенности ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками Требования к маркировке табачных изделий Особенности представления о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные принципы и методы управления таможенным делом в России
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ 1.1 Понятие принципов и методов управления 1.2 Таможенное дело как объект управления ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ТАМ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів
МИТНИЙ РЕЖИМ, МИТНИЙ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ СКЛАД, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, ДЕКЛАРАНТ, ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ, МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК Предметом дослідження є система законодавчої та номативно-технологічної доку...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
Реферат Магістерська робота містить 132 стор., 7 табл., 28 рис., список літератури з 50 найменувань, 6 додатків на 14 стор. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органуУкраїни (на ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Організаційна структура митної системи України
Ефективність існування будь-якої організаційної системи залежить від якості виконання функціональних завдань, які стоять перед нею, тобто наскільки результативно працює дана система при регулюванні пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Организация уплаты таможенных платежей
Оглавление Введение Глава 1. Таможенные платежи: теоретические правовые основы, организация контроля за их уплатой 1.1 Место таможенных платежей в доходах федерального бюджета 1.2 Возникновение и прек...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Организация таможенной ревизии
Оглавление Введение Глава 1. Теоретическое содержание таможенной ревизии 1.1 Понятие, цели и задачи таможенной ревизии 1.2 Виды таможенных ревизий Глава 2. Организация таможенной ревизии 2.1 Основные ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация санитарно-эпидемиологического контроля в аэропорту
Оглавление Организация санитарно-карантинного надзора в международном аэропорту Требования ветеринарного и фитосанитарного контроля в аэропорту Ветеринарный контроль Ветеринарные сопроводительные доку...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Организация работы таможенных органов на воздушном транспорте
Для обеспечения контроля за соблюдением установленных правил пересечения государственной границы физическими лицами, перемещения через нее транспортных средств, товаров, животных и растений (далее им...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Организация процессов управления в системе таможенных органов
Эффективная деятельность любой системы, включающей человеческий фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей, возможна лишь при наличии определенного организующего начала, направляющего и регу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Организация государственного управления таможенного дела
Введение Глава 1. Правовое регулирование таможенного дела в России 1.1 Правовые основы таможенного дела в России 1.2 Таможенные режимы Глава 2. Характеристика некоторых аспектов управления в области т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Организационное обеспечение деятельности отдела документационного обеспечения управления Костромской таможни
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. история создания Костромской таможни. Документационный отдел: структура и направление деятельности 1.1 Таможенная служба в Костромском регионе. История и современность Костром...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Определение таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с однородными товарами
Содержание Введение 1. Понятие таможенной стоимости, назначение и направление использования 2. Система методов определения таможенной стоимости 3. Сущность метода таможенной оценки по стоимости сделки...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Общая характеристика Астраханской таможни
Содержание 1. История Астраханской таможни 2. Состояние и перспективы развития ВТД в Российской Федерации и в Астраханской области 3. Внешнеторговая деятельность Астраханской области 4. Внешнеторгов...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Применение пломб в таможенном деле
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Таможенные печати и пломбы как средства идентификации товаров, перевозимых транспортными средствами 2. Оборудование транспортных средств при перевозке товаров под таможенными пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Практика применения сезонных пошлин в Российской Федерации
Введение Глава 1 Таможенно-тарифное регулирование 1.1 Понятие, экономическая сущность и виды таможенных пошлин 1.2 Специфика применения сезонных и особых пошлин Глава 2 Практика применения сезонных по...
Подробнее...

Страницы: 16 7 8 9 1013 |
  Cодержание / Таможенное дело

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!