Все разделы / Менеджмент

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Антикризисное управление и диагностика финансового состояния предприятия
В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики - предприятию. Именно на этом уровне решаются проблемы, связанные с конкурентоспособностью ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Антикризисное управление на Зеленодольском машиностроительном заводе ОАО "КМПО"
Введение В силу разных причин проводимые в России экономические преобразования не привели к созданию полноценного рынка и потому не позволяют говорить о завершенности реформ. Основной вывод, к котором...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Антикризисное управление как новая парадигма управления
В статье исследуются различия и взаимосвязи стратегического и антикризисного управления. Предлагаются пути дальнейшего развития антикризисного управления на стыке экономики, психологии, физиологии, пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Антикризисное управление на микроуровне в транзитивной экономике России
Переход к рынку в России по монетаристской модели обусловил не только длительный экономический, но и системный кризис. Обострил еще более ситуацию финансовый кризис августа-сентября 1998 г., когда тем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ, способы определения ставки дисконтирования
1. Анализ, способы определения ставки дисконтирования.. 2 1. Сущность дисконтирования. 2 2. Способы определения ставки дисконтирования. 3 3. Способы определения безрисковой ставки. 13 2. Задание к рас...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
Вступ 1. Підготовка управлінських рішень 2.Прийняття рішень за умов ризику Висновок Література Вступ Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього серед...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи
План 1. Основні цілі та завдання системи взаємодії з діловими партнерами 2. Основні принципи забезпечення взаємодії з діловими партнерами 3. Аналіз сформованої системи взаємин з діловими партнерами в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"
Реферат Дипломна робота на тему «Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку «Чорноморка» вміщає 72 сторінки тексту, 4 рисунка, 7 таблиць, 48 переліків посилань та 3 додатка. Метою дипло...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз експортно-імпортних операцій виробника
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1.Проблеми регулювання зовнішньоторговельних операцій у сучасних умовах. 1.2. Організація експертно-імпортних зв'язків з...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
Вступ В умовах ринкової економіки кожне підприємство може успішно працювати, коли воно створює конкурентні переваги шляхом розробки і виведення на ринок нових продуктів і технологій. Інноваційна діяль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Аналіз людських ресурсів в регіоні (на прикладі Вінницької області)
Зміст Вступ 1. Теоретичні аспекти людських ресурсів 1.1 Поняття та сутність людських ресурсів 1.2 Методи оцінки та формування людських ресурсів у регіоні 2. Аналіз людських ресурсів у регіоні 3. Вдоск...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
ЗМІСТ Управління праці та соціального захисту населення Документи, які циркулюють в середині установи Інформаційні зв’язки установи Управління праці та соціального захисту населення Управління праці ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"
Список скорочень слів та словосполучень Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління персоналом на підприємстві 1.1Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 1.2Методи та зміст управління п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
ВСТУП. 1. Загальна характеристика підприємства 2. Опис підприємства, як кібернетичної системи 3. Розробка стратегії підприємства 3.1 Опис місії і цілей підприємства 3.2 Оцінка і аналіз зовнішнього сер...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
Зміст Завдання 1. Наведіть визначення 5 термінів з поданого переліку. 3 Завдання 2. Розкрийте зміст питань (по 2 кожному студентові)4 Завдання 3. Ситуаційне завдання 5 – Виробництво продукції легкої п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах
Вступ Розділ І Характеристика загальних наукових підходів до стилів управління персоналом в соціальній сфері 1.1 Керівництво персоналом: зарубіжний досвід 1.2 Менеджерські моделі в соціальній сфері Ро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
Зміст Вступ Розділ 1. Система мотивації як складова системи управління персоналом 1.1 Мотивація праці як складова трудових відносин 1.2 Система мотивації на підприємстві 1.3 Організація оплати праці 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Аналіз та прогнозування ринку праці
Вступ Розділ 1. Структура і механізм фунціонування ринку праці 1.1 Ринок праці і зайнятість 1.2 Функціонування ринку праці 1.3. Проблеми молоді на ринку праці Розділ 2. Аналіз сучасного стану ринку пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ управленческой деятельности предприятия
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1Сведения об организации 1.2Виды деятельности 1.3 Стратегия и миссия организации 2 АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 2.1 Цели организации 2.2 Органи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ факторов, влияющих на качество управленческих решений
Введение 1. Сущность и особенности процесса принятия решений 1.1 Процесс и методы принятия управленческих решений 1.2 Этапы процесса принятия управленческих решений 1.3 Реализация управленческих решен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ факторов, влияющих на систему управления персоналом
Введение3 1. Теоретические основы анализа факторов, влияющих на систему управления персоналом 2. Анализ системы управления персоналом на предприятии 2.1. Краткая характеристика организации ОАО «КамАЗ-...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Отчет по практике: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ТОО "Авега Казахстан"
План Введение 1. Ознакомление со структурой предприятия ТОО «Авега Казахстан» 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ТОО «Авега Казахстан» 3. Информационная база для анализа предпр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Анализ финансовых показателей предприятия
СОДЕРЖАНИЕ 1. Анализ абсолютных показателей 2. Вертикальный анализ 3. Горизонтальный анализ 4. Трендовый анализ 5. Сравнительный анализ 6. Анализ при помощи финансовых коэффициентов 7. Анализ по схеме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и использования фонда заработной платы
Введение 1. Теоретические аспекты анализа фонда оплаты платы 1.1. Анализ формирования и использования фонда оплаты труда 1.2. Методы структурного распределения фонда заработной платы 2. Практические а...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ численности работников и численности рабочего времени
Введение 1. Теоретические основы учета численности персонала и рабочего времени 1.1. Сущность категории «персонал предприятия» 1.2.Методы расчета численности работников предприятия 2. Анализ использов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Отчет по практике: Анализ хозяйственной деятельности СООО "Надия"
Содержание 1. Краткая организационно-экономическая и управленческая характеристика СООО «Надия» 2. Стратегический менеджмент 3. Управление трудовыми ресурсами 4. Инновационный менеджмент 5. Деловой пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Восточный"
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Анализ хозяйственной деятельности ЗАО «Сарапульский мясокомбинат» 1.1Месторасположение и структура управления 1.2Анализ размеров и анализ предприятия 1.3Анализ структуры затрат ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ эффективности деятельности ОАО "Российские железные дороги"
Содержание Введение 1. Описание проблемной ситуации в организации 2. Формулировка проблемы, которую необходимо решить в рамках организационного развития, определение ее уровня 3. Выбор и обоснование м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ эффективности деятельности по управлению предприятием ОАО "Балаковорезинотехника" в условиях кризиса
Введение 1. Теоретические аспекты организации управления предприятием в условиях кризиса 1.1 Понятие "кризис" с точки зрения управления предприятием, признаки его проявления в организации 1.2 Методы и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ эффективности деятельности руководителя отдела пейджинговой компании
Введение. 3 1. Анализ ситуации: 3 1.1. Оценка деятельности руководства с помощью подхода Генри Минцберга. 3 1.2. Управление временем. 5 1.3. Принятие управленческих решений. 6 1.4. Управление стрессом...
Подробнее...

Страницы: 184 85 86 87 88119 |
  Cодержание / Менеджмент

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!