/

:
:
:
:

. !

 
 (1500 .)

1 1.1 1.2 - 2 3 ...
...
 (1500 .)

充. 1. .. 1.1. ໅. 1.2. ...
...
 (1500 .)

.
充. 1. 廅... 1.1. 1.2. ...
...
 (1500 .)

.
充. 1. 廅... 1.1. 1.2. ...
...
 (1500 .)

. .
充. 1. ... 1.1. .. 1.2. ...
...
 (1500 .)

-
充.. 1. -񻅅... 1.1. -... 1.2. ...
...
 (1500 .)

-701 - ѻ
9 1. ѻ 1.1. 13 1.2. ѻ 15 1.3. ...
...
 (1500 .)

-701 - ѻ
9 1. ѻ 1.1. 13 1.2. ѻ 15 1.3. ...
...
 (1500 .)

- -150 ѻ
8 1. 10 1.1. 12 1.2. 1.3. ...
...
 (1500 .)

-150 ѻ
9 1. 84 , 16 , 8, 28 ...
...
 (1500 .)

-240
1. . 1.1. . 1.2. . 1.3. . 1.4. . 1.5. . 1.6. . 1.7. ...
...
 (1500 .)

-1 .
7 1 1.1 ...
...
 (1500 .)

. 1 1.1 1.2 ...
...
 (1500 .)

6 1 ߻ ϻ 8 1.1 8 1.2 ...
...
 (1500 .)

- ɻ
8 1 1.1 9 1.2 - 11 1....
...
 (1500 .)

Ņ7 1 8 1.1 ...8 1.2 ...
...
 (1500 .)

-4, -75 Ҕ
6 1 Ҕ 1.1 1.1.1 8 1.1.2 ...
...
 (1500 .)

7 1 9 1.1 9 1.2 12 1.3 ...
...
 (1500 .)

6 1 л 7 1.1 7 1.2 10 1.2.1 ...
...
 (1500 .)

7 1 -ɻ 9 1.1 9 1.1.1 9 1.1.2 ...
...
 (1500 .)

є
7 1 9 1.1 9 1.1.1 ѻ 9 1...
...
 !

. .
.
 (1500 .)

-1 ɻ
充.6 1 -1 黅..7 1.1 .7 1.2 ...
...
 (1500 .)

6 1. 7 1.1 7 1.2 - 10 1.3...
...
 (1500 .)

»
7 1 » 8 1.1 8 1.2 8 1.3 9...
...
 (1500 .)

- ", , "
Ņ.6 1 - - , , ߻...
...
 (1500 .)

ǻ
8 1 ǻ 9 1.1 9 1.2 ...
...
 (1500 .)

̻
7 1 ̻ 8 1.1 8 1.2 ...
...
 (1500 .)

.
8 1 9 1.1 9 1.2 - 16 1...
...
 (1500 .)

ǻ
8 1. ǻ 9 1.1 9 1.2 12 1.2.1 ...
...
 (1500 .)

ۻ
6 1 ۻ 7 1.1 7 1.2 10 1.2.1 ...
...

: 135 36 37 38 3981 |
  C /