/

:
:
:
:

. !

 
 (1500 .)

5301
_____ -4 9 -1. ...
...
 (1500 .)

-130 , .
- 1. 1.1 ...
...
 (1500 .)

充.. - 1 1.1 1.2 ...
...
 (1500 .)

7 1 8 2 16 2.1 - 16 2.2 ...
...
 (1500 .)

- , 10 , , , , . ...
...
 (1500 .)

- -150ʻ
1 - Ȼ 1.1 1.2 1....
...
 (1500 .)

- .
1. - 1.1 - ...
...
 !

. .
.
 (1500 .)

108 , 22 , 5 , 24 , 4 . , , , ...
...
 (1500 .)

- , 10 , , , , 12 . ...
...
 (1500 .)

1 - 1.1 1.2 1.3 ...
...
 (1500 .)

ϻ
7 1 ϻ 9 1.1 9 1.2 ...
...
 (1500 .)

.
1 . 1.1 , 1.2 , , 1.3 ...
...
 (1500 .)

.
. , 1. ...
...
 (1500 .)

-
1 -Ӕ 1.1 1.2 1.3 1.4 2...
...
 !

. .
.
 (1500 .)

- -
1 - - 1.1 1.2 ...
...
 (1500 .)

л .
___ ___ -1. ...
...
 (1500 .)

-ѻ .
___ . , __ 1. ...
...
 (1500 .)

-
. 1. 1.1. 1.2. 1.3. , ...
...
 (1500 .)

޻
1 ޻ 1.1 - ޻ 1.2 - 1.3 ...
...
 (1500 .)

-
____ , 10 1. ...
...
 (1500 .)

ǻ
1 ǻ 1.1 1.2 ǻ 1.3 ...
...
 (1500 .)

1 Ļ 1.1 1.2 - ...
...
 (1500 .)

-λ .
. 1 ...
...
 (1500 .)

- .
1 1.1 1.2 - 1.3 - ...
...
 (1500 .)

.. ...
...
 (1500 .)

81 . . , . ...
...
 (1500 .)

1 - 1.1 1.2 1.3 ...
...
 (1500 .)

ѻ
___ - ___ -1. ...
...
 (1500 .)

. Ņ........5 1 ܻ ȅ.....8 1.1 ...
...
 (1500 .)

-
. Ņ. 1 ȅ 1.1 . 1.2 - ...
...

: 122 23 24 25 2681 |
  C /