Все разделы / Банковское дело и кредитование

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Банковский надзор (международный опыт)
СОДЕРЖАНИЕ Введение. Глава 1.Банковская система как объект банковского надзора 1.1 Центральные и коммерческие банки (как обьект банковского надзора) 1.2 Статус центральных банков. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Проблемы управления ресурсами банка в современных условиях
Оглавление Введение. 3 Глава 1. Теоретические основы управления финансовыми ресурсами. 6 1.1 Управление финансовыми ресурсами банка. 6 1.2 Банк как кибернетическая система. 9 1.3 Общая постановка зада...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Оценка кредитоспособности заемщика с целью минимизации кредитного риска
Содержание Введение 1.Сущность и классификация кредитного риска 1.1Сущность кредитного риска 1.2Внешние и внутренние риски 1.3Индивидуальный риск 1.4Структура совокупного кредитного риска 1.5Факторы к...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Аналіз та класифікація кредитного портфелю комерційного банку
Вступ В умовах стрімкого зростання обсягів банківських кредитів та зниження дохідності кредитних операцій банків особливого значення набуває розробка методичних підходів до підвищення ефективності бан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Депозитные и сберегательные операции коммерческих банков и их развитие
Введение Актуальность темы дипломной работы определяется тем обстоятельством, что сбережения населения занимают особое место в ряду экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов самих ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Депозитні операції, принципи технічного аналізу та інформаційна система Доу-Джонс Телерейт
ЗМІСТ 1. Депозитні операції. Довідкові процентні ставки. LIBOR, FIBOR, MIBOR. Депозитна позиція: коротка та довга валютна позиція. Процентний арбітраж: арбітраж на збіг термінів, арбітраж на різних те...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Депозитні операції з фізичними особами та управління ними
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти менеджменту депозитів фізичних осіб в банку 1.1 Характеристика ресурсів банку 1.2 Економічна сутність та класифікація депозитних операцій 1.3 Механізм залученн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Депозитні операції в умовах інфляції
1. Депозитні операції 2. Розрахунки при відсутності інфляції 3. Розрахунки в умовах інфляції 1. Депозитними називаються Операції банків по залученню коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Значение и перспективы развития кредита в России
Содержание Введение 1. Развитие кредита в современных условиях России 1.1 Сущность и роль кредита в современной экономике России 1.2 Разновидности кредитования в коммерческих банках 2. Проблемы и перс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Використання комутаційних функцій при страхуванні на чисте дожиття
Вступ Страхування як економічне явище існує впродовж декількох тисячоліть. Спочатку головною формою страхування була страхова взаємодопомога. Вона носила характер одноразових угод про взаємодопомогу в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Банк Русский Стандарт"
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика 1.1 Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка 1.2 Методики ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Взаимоотношения коммерческого банка и предприятий (на примере ОАО "Русь-Банк")
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Теоретические основы развития банковских отношений 1.1 Роль коммерческих банков в условиях рыночной экономики 1.2 Предпосылки взаимодействия коммерческого банка и предприятия 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (40 руб.)

Спекулятивные операции с ценными бумагами
Содержание Введение 1. Сущность спекулятивной операции с ценной бумагой 2. Отличие спекулятивной операции от инвестиционной операции 3. Классификация спекулятивных операций Заключение Список использов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
1 Аналіз пасивів банку 1.1 Аналіз динаміки та структури власного капіталу ЗАТ "ПУМБ" за 2002-2007 рр. Банківський капітал — це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріа...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній
Ситуація перехідного періоду, характерна для України на сьогоднішній момент, визначає специфіку відносин між учасниками страхового ринку України та особливості їх діяльності. Страхові компанії приймаю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"
Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ ”Кредитпромбанк” Зміст 1. Аналіз діяльності ВАТ „Кредитпромбанк” 1.1 Характеристика основного виду діяльності ВАТ „Кредитпромбанк” 1.2 Оцінка фінансового ст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"
Вступ Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки. 1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони
ЗМІСТ 1. Аналіз ефективності операцій хеджування 2. Порівняльна характеристика біржових та позабіржових опціонів. Специфікація валютних опціонів на LIFFE та LSЕ Список літератури 1. Аналіз ефективнос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню
Зміст Вступ................................................................................................................ 3 Розділ І. Теоретичні засади політики довгострокового кредитування............
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПЛАТІЖНІ КАРТКИ В УКРАЇНІ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТОК В СИСТЕМІ ВАЛЮТНИХ РОЗРАХУНКІВ 1.1 Історія пластикових карток, їх сутність та роль в платіжному обороті держави 1.2 Види...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
Вступ Актуальність теми контрольної роботи полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Зміст Розділ 1. Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку 1.1 Місце і роль банку в системі ринкової інфраструктури 1.2 Інформаційна база аналізу діяль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Банки и банковские операции по вкладам
Вклад 300 руб. был положен в банк 20.05.2000 г. по ставке 30% годовых. С 1 сентября банк снизил ставку по вкладам до 20%. 25 октября вклад был закрыт. Определить сумму начисленных процентов при англий...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Банки и банковские операции
Введение 1. Банки и банковские операции 1.1 Экономическая сущность, функции и принципы деятельности банка 1.2 Классификация банков 1.3 Классификация банковских операций 2. Пассивные операции банка 2.1...
Подробнее...


Банки и банковская система. Интернет-банкинг. Пластиковые карты
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Элементы банковской системы. Характеристика и особенности 1.1 Превентивные условия и предпосылки возникновения Банков. Характеристика, сущность и функции элементов ...
Подробнее...


Банки в управлении государственным долгом России
Введение 1. Сотрудничество государства с банками 1.1. Роль банков в экономике 1.2. Историческо-теоретические аспекты возникновения государственного долга в России 1.3. Роль банков в регулировании г...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Банк России как инструмент регулирования и развития валютного рынка
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Место Банка России в системе валютного регулирования 2 Положение на валютном рынке России в сентябре 2008 года Заключение Список использованной литературы Введение Под валю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Банк как деловое предприятие
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты функционирования коммерческого банка как делового предприятия 1.1 Экономическая и правовая природа коммерческого банка 1.2 Принципы организации деятельност...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Деньги, кредит, банки
Введение Глава 1 Понятие и основы банковской системы 1.1 Банковская система: ее функции, механизм функционирования, структура 1.2 Открытая и скрытая концентрация банков 1.3 Пассивные, акт...
Подробнее...

Страницы: 143 44 45 46 4768 |
  Cодержание / Банковское дело и кредитование

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!