Все разделы / Международные отношения и мировая экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Міжнародний поділ факторів виробництва
План 1. Типи факторів виробництва 2. Міжнародний поділ праці. 3. Міжнародний поділ інших факторів виробництва (землі, капіталу, технології) 4. Мобільність факторів виробництва. Практичне завдання...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
1. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних банків є факторинг. Уперше він виник у США наприкінці XIX ст.,...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Контрольная работа: міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент
1. Концепція оцінки вартості грошей в часі Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародні відносини та зовнішня політика
Міжнародна політика – складова частина політичної діяльності держави. З сивої давнини століть сягає історія зовнішніх відносин між державами. Уже в первісному суспільстві між племенами укладалися угод...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
Зміст Вступ Розділ 1. Інституційне середовище міжнародного бізнесу 1.1 Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних організацій 1.2 Історія виникнення та етапи розвитку між...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародні контракти: сутність структура види
Розділ І. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів с. 3-6 1.2. Класифікація та види зовнішньоторгових договорі...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності
ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висн...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
План 1. Суть та особливості науково–технічних відносин 2. Міжнародна передача технології 3. Міжнародне технічне сприяння 4.Міжнародне регулювання передачі технології 1. Суть та особливості науков...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Модели социально-экономического развития общества на примере Японии
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты понятия «экономическая модель» 2. Социально-экономическая модель Японии Заключение Список использованной литературы Введение Современная Япон...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
Зміст Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки Задача Список використаної літератури Теоретич...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Мультикультурализм - глобализация культуры
Содержание Введение 1. Мультикультурализм как политический проект 2. Политики культурного плюрализма сегодня Заключение Список литературы Введение Мультикультурализм – один из аспектов толе...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Напрями співробітництва України та Угорщини
Унаслідок євроатлантичної інтеграції країн Центральної Європи, зокрема й Угорщини, на європейському континенті утворилась радикально та якісно нова геополітична ситуація. Безумовно, геополітичні наслі...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
ВСТУП 1 НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 2 ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 3 ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Населення планети і міжнародна міграція робочої сили
Основні демографічні показники Наприкінці епохи палеоліту (15 тис. років до н. є) чисельність населення Землі становила 3 млн чол., а до кінця неоліту (2 тис. років до н. є) вона зросла до 50 млн чол...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Научно-технический потенциал мирового хозяйства
Содержание Введение 1. Сущность научно-технического потенциала 2. Территориальное распределение научно-технического потенциала 3. Научно-технический потенциал как основа экономического роста Закл...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Научно-технический потенциал северных регионов
Финляндия Финляндия является наиболее ярким примером конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях. В последние годы страна уверенно лидирует в мировом рейтинге конкурентоспособности, соста...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічних відносин охоплює значну кількість міжнародно-правових та національних д...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси
Я хотел бы предоставить информацию об опыте деятельности немецких инвесторов в РБ, остановившись на тех трудностях, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Кроме того, поскольку наше предста...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Некоторые аспекты взаимоотношений России и Европейского Союза
Для наступившего 2007г. проблема взаимоотношений между Россией и странами ЕС является достаточно актуальной в связи с необходимостью юридического переоформления их взаимодействия по истечении срока Со...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Некоторые вопросы международного частного права
1. Понятие и специфика источников МЧП Источники международного частного права имеют определенную специфику. В области международного частного права очень большое значение придается тем правовым нор...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
За деньгиЗа деньги (100 руб.)

Контрольная работа, международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Реферат, сдан в 2015, зачет, тема; "Рынок еврооблигаций"
Подробнее...         Сейчас качают: 1
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Основные особенности совместной деятельности во внешнеэкономической деятельности
Содержание Организационные варианты совместной деятельности за рубежом Сущность простого товарищества без образования юридического лица в РФ Развитие правовых основ бухгалтерского учета совместной ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине
В последние десятилетия ушедшего века наиболее значительным явлением в мировом хозяйстве стали динамично развивающиеся процессы глобализации как качественно нового, современного этапа интернационализа...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные тенденции социально-экономического и политического развития государств Латинской Америки в 40–50-е годы
Некоторые общие черты эволюции латиноамериканского общества после второй мировой войны В послевоенное время наиболее развитыми капиталистическими государствами Латинской Америки оставались страны Южн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные тенденции экономического развития Франции
Содержание Общая характеристика Франции Экономическая политика государства 20-70-е годы ХХ века 80-е годы ХХ века 90-е годы ХХ века Особенности экономического развития Франции Структура и особен...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные характеристики способов выхода на зарубежные рынки
Украина отличается от других восточноевропейских государств с торговым дефицитом структурой своей внешней торговли. В последние годы в экспорте стран Центральной и Восточной Европы растет доля высокот...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные хозяйственные центры мировой экономики: тенденции современного развития.
Введение В данной контрольной работе я описываю три основных хозяйственных центра мировой экономики: западноевропейский, североамериканский и азиатско-тихоокеанский центры, Их тенденции и динамику ра...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основные черты мировой экономики на рубеже ХХ–ХXI веков
Содержание Введение. 3 1. Проблемы мировой экономики на стыке веков. 4 1.1. Причины глобальных проблем.. 4 1.2. Основные глобальные проблемы.. 5 1.2.1. Проблема преодоления бедности и отсталости....
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Основы организации международных финансово-кредитных отношений
1. Содержание международных финансово-кредитных отношений Международные финансовые отношения (далее — МФО) — это система наднациональных денежных отношений, опосредствующая движение капитала и денежн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Особенности взаимоотношений между странами ОПЕК
Оглавление Введение. 2 Глава 1. Развитие отношений между странами ОПЕК.. 6 1.1 Создание и деятельность ОПЕК.. 6 1.2 ОПЕК и страны Персидского залива. 9 Глава 2. Взаимоотношения между странами ОПЕ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Страницы: 1 2 3 4 544 |
  Cодержание / Международные отношения и мировая экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!