Все разделы / Международные отношения и мировая экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Стратегії виходу на міжнародні ринки на прикладі ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"
РЕФЕРАТ Дипломна робота 101с., 13 рис., 18 табл., 85 джерел літератури, 6 додатків на 6 с. Об’єкт дослідження – підприємство трубної підгалузі металургійної промисловості ВАТ «Дніпропетровський труб...
Подробнее...


Стратегії міжнародної торгівлі
Зміст 1. Стратегія експорту та імпорту 2. Вплив міжнародних факторів на створення продукції, її ціноутворення та просування на зовнішній ринок 3. Практичні завдання Список використаної літератури ...
Подробнее...


Стратегічне партнерство України і Польщі
Вступ Якщо подивитися на мапу Європи: центр континенту його найвигідніший Балто-Чорноморський перешийок монопольно тримають у своїх руках (фактом існування поряд двох народів) лише дві держави Укр...
Подробнее...


Стратегія міжнародної економічної діяльності України
Вступ 1. Теоретичні основи формування стратегій міжнародної діяльності країни 2. Місце України в міжнародній економіці 2.1 Аналіз географічної і товарної структури експорту товарів та послуг за 200...
Подробнее...


Структура мирового хозяйства
1. Структура мирового хозяйства. Общие признаки развитых стран, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой Мировая отраслевая структура хозяйства представляет собой совокупность его часте...
Подробнее...


Страхування зовнішньоекономічних операцій
План Вступ Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності Ризики в ЗЕД та їх страхування Страхування валютних ризиків Висновок Список використаної літератури Вступ Розвиток міжнародних го...
Подробнее...


Структура мирового хозяйства. Центропериферическое строение мирового хозяйства
I Структура мирового хозяйства 1.1Роль государства 1.2 Транснациональные корпорации 1.3 Международные экономические организации 1.4 Региональные экономические интеграционные организации II Центро...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Структура Організації Об'єднаних Націй
Зміст Вступ 1. Історія створення ООН 2. Структура ООН і напрямки діяльності основних підрозділів 3. Історія діяльності ООН у ролі світового уряду 4. План реформування ООН 5. Криза ООН 6. Подаль...
Подробнее...


Структура та зміст зовнішньоторгового контракту
Підставою для здійснення зовнішньоекономічної операції є договір (контракт) – письмово оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямован...
Подробнее...


Структурные принципы функционирования Ямайской валютной системы
Введение В условиях перехода на рыночные отношения роль и значение денежных и финансово-кредитных рычагов резко возрастают. Денежная и финансово-кредитная система – один из тех секторов экономики, гд...
Подробнее...


Сепаратистко-сигхское движение в штате Пенджап в Индии
СОДЕРЖАНИЕ Введение..................................................................................................... 3 Глава 1. Зарождение сикхского сепаратистского движения в Пенджабе. 10 1.1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Организация объединенных наций и её специализированные учреждения
ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ООН КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, СТАТУС И РОЛЬ 1.1 Краткая история создания ООН 1.2 Правовой статус ООН Глава 2. СИСТЕМА ГЛАВНЫХ ОРГАНОВ ООН 2....
Подробнее...


Организация продвижения товаров на мировом рынке
ПЛАН 1. Международная конкуренция и формы её проявления в современных условиях. 2. Тенденции мировой торговой политики. 3. Основные инструменты внешнеторговой политики. 4. Формы стимулирования ...
Подробнее...


Организация расчетных отношений в международном экономическом обороте
Содержание Введение 1. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов 2. Сущность и виды международных расчетов 3. Характеристика основных форм международных расчетов Заключение Список лит...
Подробнее...


Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій
Стисло можна дати таку характеристику цих напрямків у міжнародній ЗТ діяльності: - торги – один покупець (замовник) – декілька продавців; - біржа – багато продавців – багато покупців; - аукці...
Подробнее...


Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО)
Вступ 1. Основні функції ЮНІДО 2. Представництво ЮНІДО на місцях 3. Співробітництво ЮНІДО і України Література Вступ В теперішній час в період швидкого розвитку науково-технічного прогре...
Подробнее...


Основные направления внешнеэкономической политики Российской Федерации в XXI веке
Россия – обширная евразийская держава, имеющая самое большое из стран мира число сухопутных соседей – 14 стран. Среди её морских соседей такие державы, как США и Япония. На Чёрном море Россия соседств...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення
Зміст 1. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення (№17) 2. Управління валютною позицією уповноваженого банку (№40) Література 17. Паритет купівельної спроможності (РРР) та ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Первые государственные организации по стандартизации зарубежных стран
План Введение 1. Развитие первых государственных организаций по стандартизации зарубежных стран 2. Стандартизация в зарубежных странах 2.1 Организация по стандартизации в Британии 2.2 Организация...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перебування іноземних делегацій в Білорусі
До нас їде... делегація, або Про те, хто гірше за татарина Один з семінарів столичної бізнес-школи, який мені вдалося відвідати цього року, був присвяченому правильному складанню програми перебування...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії
Зміст Вступ Розділ 1. Історичні витоки та сучасні причини виникнення російсько-грузинського конфлікту 2008 року Розділ 2. Рушійні сили політичного конфлікту між Росією та Грузією Розділ 3. Наслідк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективи надання Україні міжнародної технічної допомоги
Вступ 1. Сутність міжнародної технічної допомоги 2. Фактори, що негативно впливають на залучення проектів та програм МТД 3. Перспективи України в отриманні проектів та програм МТД Висновки Список...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
ВСТУП 1. СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЦЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 2. УКРАЇНСЬКО-ШВЕДСЬКІ ВІДНОСИНИ 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ШВЕДСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Змішана економіка – це поєднання...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию
Введение 1 ВТО и Россия: основные вопросы присоединения 2 Роль зарубежных инвестиций в российской экономике Заключение Список использованных источников Введение Требования увеличения объема росси...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (77 руб.)

Перспективы по расширению международной деятельности компании "МегаФон"
Введение 1. Особенности и тенденции развития отрасли телекоммуникационных услуг 1.1 Телекоммуникационная отрасль на мировом рынке услуг 1.2 Особенности развития отрасли телекоммуникационных услуг в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підготовка до співробітництва України з НАТО
Зміст Вступ Національна система координації співробітництва України з НАТО Розвиток і нинішній стан відносин Україна-НАТО Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО Прохолодний вітер Ат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Платежно-расчетные отношения во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования
Подавляющая часть международных расчетов по коммерческим операциям осуществляется безналичным путем - посредством бухгалтерских записей по счетам. Расчеты производятся, как правило, через банки, уста...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Подходы кредиторов и должников к разрешению кризиса мировой задолженности
СОДЕРЖАНИЕ Начало мирового валютно-финансового кризиса. 3 Подход кредиторов к разрешению кризиса. 7 Подход должников к разрешению кризиса. 8 Эволюция финансовых ресурсов России. 14 Список использ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Позиция Японии и России в отношении военной ядерной программы Северной Кореи
Ядерную программу КНДР можно разделить на два этапа. Первый – с середины 1950-х до конца 1970-х, – когда закладывались основные исследования КНДР в ядерной области, создавалась соответствующая инфраст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Позиция Великобритании по отношению к Европейской Конституции
Содержание Введение 1. Проблемы на пути принятия Европейской Конституции в Великобритании 2. Перспективы принятия Европейской Конституции в Великобритании 3. Позиции британских евроскептиков и евр...
Подробнее...

Страницы: 132 33 34 35 3644 |
  Cодержание / Международные отношения и мировая экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!