Все разделы / Международные отношения и мировая экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності
ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висн...
Подробнее...


Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
План 1. Суть та особливості науково–технічних відносин 2. Міжнародна передача технології 3. Міжнародне технічне сприяння 4.Міжнародне регулювання передачі технології 1. Суть та особливості науков...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Міжнародні фінансові організації та їх роль
Вступ Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (71 руб.)

Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
Вступ Міжнародні та регіональні фінансово-кредитні організації – це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнаро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки
ПЛАН Вступ................................................................................................................ 3 1.Закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної ...
Подробнее...


Модели социально-экономического развития общества на примере Японии
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты понятия «экономическая модель» 2. Социально-экономическая модель Японии Заключение Список использованной литературы Введение Современная Япон...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (71 руб.)

Мотивационные аспекты стратегии управления персоналом на микроуровне
Становление форм совместной творческой деятельности связано с трансформацией исторически ей предшествующих форм организации совместной деятельности: совместно-последовательной, совместно-взаимодейству...
Подробнее...


Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
Зміст Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки Задача Список використаної літератури Теоретич...
Подробнее...


Мультикультурализм - глобализация культуры
Содержание Введение 1. Мультикультурализм как политический проект 2. Политики культурного плюрализма сегодня Заключение Список литературы Введение Мультикультурализм – один из аспектов толе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития
Содержание Введение 1. Понятие и особенности наименее развитых стран 1.1 Понятие наименее развитых стран. Критерии классификации 1.2 Направления, программы и модели развития наименее развитых стра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Налоговая гармонизация в странах ЕС
Содержание Введение 1. Экономическая интеграция в странах Европейского Союза 1.1 Сущность налогообложения в государстве 1.2 Развитие экономики западных стран на современном этапе экономического ра...
Подробнее...


Напрями співробітництва України та Угорщини
Унаслідок євроатлантичної інтеграції країн Центральної Європи, зокрема й Угорщини, на європейському континенті утворилась радикально та якісно нова геополітична ситуація. Безумовно, геополітичні наслі...
Подробнее...


Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
ВСТУП 1 НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 2 ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 3 ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІ...
Подробнее...


Населення планети і міжнародна міграція робочої сили
Основні демографічні показники Наприкінці епохи палеоліту (15 тис. років до н. є) чисельність населення Землі становила 3 млн чол., а до кінця неоліту (2 тис. років до н. є) вона зросла до 50 млн чол...
Подробнее...


Научно-технический потенциал мирового хозяйства
Содержание Введение 1. Сущность научно-технического потенциала 2. Территориальное распределение научно-технического потенциала 3. Научно-технический потенциал как основа экономического роста Закл...
Подробнее...


Научно-технический потенциал северных регионов
Финляндия Финляндия является наиболее ярким примером конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях. В последние годы страна уверенно лидирует в мировом рейтинге конкурентоспособности, соста...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем
Оглавление Введение Глава 1. Особенности китайско-российского научного сотрудничества 1.1 Начало китайско-российского научного сотрудничества 1.2 Основные направления сотрудничества Глава 2. Разв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Национальная инвестиционная политика: мировая практика стимулирования прямых зарубежных инвестиций
Содержание Введение 1 Общая характеристика политики стимулирования ПЗИ 1.1 Эволюция политики стимулирования ПЗИ 1.2 Инвестиционные стимулы 2 Инструменты стимулирования зарубежных инвесторов 2.1 ...
Подробнее...


Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічних відносин охоплює значну кількість міжнародно-правових та національних д...
Подробнее...


Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси
Я хотел бы предоставить информацию об опыте деятельности немецких инвесторов в РБ, остановившись на тех трудностях, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Кроме того, поскольку наше предста...
Подробнее...


Некоторые аспекты взаимоотношений России и Европейского Союза
Для наступившего 2007г. проблема взаимоотношений между Россией и странами ЕС является достаточно актуальной в связи с необходимостью юридического переоформления их взаимодействия по истечении срока Со...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Некоторые вопросы международного частного права
1. Понятие и специфика источников МЧП Источники международного частного права имеют определенную специфику. В области международного частного права очень большое значение придается тем правовым нор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Необходимость и сущность "бивалютной корзины"
Бивалютная корзина — операционный ориентир курсовой политики Центрального Банка России, введенный 1 февраля 2005 года для определения реального курса рубля по отношению к основным валютам: доллару и е...
Подробнее...


Неравномерность экономического развития как глобальная проблема современности
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………стр3 1. ФИЛОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ…………стр4 1.1.Сущность и смысл развития экономики…………………………..…..стр4 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА...
Подробнее...


Основные особенности совместной деятельности во внешнеэкономической деятельности
Содержание Организационные варианты совместной деятельности за рубежом Сущность простого товарищества без образования юридического лица в РФ Развитие правовых основ бухгалтерского учета совместной ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Шпаргалка: Основные положения международного публичного права
Международное право — особая правовая система, существующая параллельно с системами национального права различных государств. На каждом этапе развития международных отношений международное право отра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности
Содержание: Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Понятие внешенэкономической деятельности и внешенэкономической политики. . . . ...
Подробнее...


Основные тенденции и институциональные формы глобализации, их влияние на трансформационные процессы в Украине
В последние десятилетия ушедшего века наиболее значительным явлением в мировом хозяйстве стали динамично развивающиеся процессы глобализации как качественно нового, современного этапа интернационализа...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные тенденции международной миграции
Миграция (лат. migratio, от migro — перехожу, переселяюсь) 1) перемещение, переселение миграция населения — перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства. 2) Подразделя...
Подробнее...


Основные тенденции социально-экономического и политического развития государств Латинской Америки в 40–50-е годы
Некоторые общие черты эволюции латиноамериканского общества после второй мировой войны В послевоенное время наиболее развитыми капиталистическими государствами Латинской Америки оставались страны Южн...
Подробнее...

Страницы: 14 5 6 7 844 |
  Cодержание / Международные отношения и мировая экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!