Все разделы / Международные отношения и мировая экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
ПЛАН 1. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру, їх види та форми відповідальності за них 2. Співробітництво держав у галузі боротьби з міжнародним тероризмом, із незако...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Міжнародне становище країн Африки у 80-90-і роки ХХ столітті
Із закінченням холодної війни радикально змінилася роль Африки в міжнародних відносинах. Переставши бути ареною конфронтації Сходу й Заходу, цей регіон втратив своє стратегічне значення в системі зовн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму
Вступ.................................................................................................................... 3 1. FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
1. Моделі регулювання соціально-трудових відносин Великий внесок у проблеми регулювання соціально-трудових відносин внесла Міжнародна організація праці. Основними методами регулювання соціально-трудо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок
Зміст 1. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності 2. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок Задача Список використаної літератури 1. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва
Вступ 1 Міжнародний поділ праці як передумова міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва 2 Суть міжнародної спеціалізації та міжнародної кооперації виробництва 3 Форми і напрямки розвитку ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Міжнародний тероризм як найнебезпечна загроза сучасній світобудові
Вступ Однієї з найбільш актуальних і обговорюваних проблем світового порядку в останні роки стала проблема міжнародного тероризму, а також діяльності держав і міжнародного співтовариства по боротьбі ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Міжнародні карні трибунали
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ КАРНИЙ ТРИБУНАЛ ПО КОЛИШНІЙ ЮГОСЛАВІЇ РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ КАРНИЙ ТРИБУНАЛ ПО РУАНДІ РОЗДІЛ .3 МІЖНАРОДНИЙ КАРНИЙ ТРИБУНАЛ ПО СЬЄРРА-ЛЕОНЕ РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНИЙ КАРНИЙ ТР...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Міжнародні фінансові організації та їх роль
Вступ Міжнародні організації є дієвим регулятором міжнародних відносин, зокрема, в економічній сфері. Їх значення як інституційних одиниць міжнародної економіки дедалі зростає. Сьогодні практично всі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (71 руб.)

Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз
Вступ Міжнародні та регіональні фінансово-кредитні організації – це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами. Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнаро...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Мінерально-сировинні ресурси Південної Африки
ПЛАН Вступ................................................................................................................ 3 1.Закономірності поширення корисних копалин в залежності від геологічної ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (71 руб.)

Мотивационные аспекты стратегии управления персоналом на микроуровне
Становление форм совместной творческой деятельности связано с трансформацией исторически ей предшествующих форм организации совместной деятельности: совместно-последовательной, совместно-взаимодейству...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития
Содержание Введение 1. Понятие и особенности наименее развитых стран 1.1 Понятие наименее развитых стран. Критерии классификации 1.2 Направления, программы и модели развития наименее развитых стра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Налоговая гармонизация в странах ЕС
Содержание Введение 1. Экономическая интеграция в странах Европейского Союза 1.1 Сущность налогообложения в государстве 1.2 Развитие экономики западных стран на современном этапе экономического ра...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем
Оглавление Введение Глава 1. Особенности китайско-российского научного сотрудничества 1.1 Начало китайско-российского научного сотрудничества 1.2 Основные направления сотрудничества Глава 2. Разв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Национальная инвестиционная политика: мировая практика стимулирования прямых зарубежных инвестиций
Содержание Введение 1 Общая характеристика политики стимулирования ПЗИ 1.1 Эволюция политики стимулирования ПЗИ 1.2 Инвестиционные стимулы 2 Инструменты стимулирования зарубежных инвесторов 2.1 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Необходимость и сущность "бивалютной корзины"
Бивалютная корзина — операционный ориентир курсовой политики Центрального Банка России, введенный 1 февраля 2005 года для определения реального курса рубля по отношению к основным валютам: доллару и е...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Шпаргалка: Основные положения международного публичного права
Международное право — особая правовая система, существующая параллельно с системами национального права различных государств. На каждом этапе развития международных отношений международное право отра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности
Содержание: Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. Понятие внешенэкономической деятельности и внешенэкономической политики. . . . ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные тенденции международной миграции
Миграция (лат. migratio, от migro — перехожу, переселяюсь) 1) перемещение, переселение миграция населения — перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства. 2) Подразделя...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах
Актуальність теми. Останні десятиліття лідером у світовій економіці залишаються США. Економіка США характеризується високою динамічністю розвитку. Хоч Сполучені Штати, як і всі країни з ринковою еконо...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
Вступ Розділ І. Європейський вектор зовнішньої політики України Розділ ІІ. Участь України в європейських організаціях Розділ ІІІ. Україна ключова ланка Балто-Чорноморської осі Розділ IV. Двосторон...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні
Вступ 1. Поняття дипломатичної діяльності як державної служби 2. Управління дипломатичною діяльністю 3. МЗС України як основна керівна ланка дипломатичної діяльності Висновок Список використаної ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки
ВСТУП.. 3 1. СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОЗИЧКОВИХ КАПІТАЛІВ 5 1.1. Поняття міжнародного ринку позикових капіталів. 5 1.2. Передумови формування та розвитку ринку позикового капіталу. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
Вступ 1. Засадні положення формування митної політики у зед між францією та україною 2. Особливості регулювання митних режимів зед за національним законодавством Франції 3. Оцінка відповідності мех...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений международных стандартов учета и финансовой отчетности
П Л А Н 1. Подсчет выручки по РПБУ и МСФО 2. Затраты в РСБУ и МСФО 3.. Отчет о прибылях и убытках в РСБУ и МСФО 4. Автоматизация учета по РСБУ и МСФО 1. Подсчет выручки по РПБУ и МСФО Порядок уч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отношение Франции к расширению Европейского союза на Юго-восток
Содержание Введение 1 Франция и Евросоюз 1.1 История развития Евросоюза 1.2 Франция и Евросоюз 2 Позиции государств-членов Европейского Союза в отношении расширения ЕС на Восток 3 Отношение Фран...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отношения Испании со странами Латинской Америки
ПЛАН 1. Введение. 2. Испания после падения франкистского режима. 3. Взаимоотношения стран Латинской Америки и Испании в последней трети двадцатого столетий. 3.1. Испано-бразильские от...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отношения между Японией и Западной Сибирью
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Развитие российско-японских отношений 1.1 История развития российско-японских отношений 1.2 Современное состояние российско-японского сотрудничества (2000 – 2008 гг.) ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отношения России и ВТО на современном этапе
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Всемирная торговая организация 2. Отношения России и ВТО на современном этапе ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Введение Международная экономиче...
Подробнее...

Страницы: 18 9 10 11 1244 |
  Cодержание / Международные отношения и мировая экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!