Все разделы / Международные отношения и мировая экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Міжнародний поділ факторів виробництва
План 1. Типи факторів виробництва 2. Міжнародний поділ праці. 3. Міжнародний поділ інших факторів виробництва (землі, капіталу, технології) 4. Мобільність факторів виробництва. Практичне завдання...
Подробнее...


Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі
1. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних банків є факторинг. Уперше він виник у США наприкінці XIX ст.,...
Подробнее...


Контрольная работа: міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент
1. Концепція оцінки вартості грошей в часі Концепція оцінки вартості грошей в часі передбачає, що вартість грошей з плином часу змінюється. Вартість грошей – це очікувана норма прибутку на грошовому...
Подробнее...


Міжнародні відносини та зовнішня політика
Міжнародна політика – складова частина політичної діяльності держави. З сивої давнини століть сягає історія зовнішніх відносин між державами. Уже в первісному суспільстві між племенами укладалися угод...
Подробнее...


Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
Зміст Вступ Розділ 1. Інституційне середовище міжнародного бізнесу 1.1 Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних організацій 1.2 Історія виникнення та етапи розвитку між...
Подробнее...


Міжнародні контракти: сутність структура види
Розділ І. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів с. 3-6 1.2. Класифікація та види зовнішньоторгових договорі...
Подробнее...


Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності
ЗМІСТ Вступ 1. Поняття міжнародних розрахунків 2. Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоекономічних операцій 3. Проблеми і перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків в Україні Висн...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
План 1. Суть та особливості науково–технічних відносин 2. Міжнародна передача технології 3. Міжнародне технічне сприяння 4.Міжнародне регулювання передачі технології 1. Суть та особливості науков...
Подробнее...


Модели социально-экономического развития общества на примере Японии
Содержание Введение 1. Теоретические аспекты понятия «экономическая модель» 2. Социально-экономическая модель Японии Заключение Список использованной литературы Введение Современная Япон...
Подробнее...


Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
Зміст Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки Задача Список використаної літератури Теоретич...
Подробнее...


Мультикультурализм - глобализация культуры
Содержание Введение 1. Мультикультурализм как политический проект 2. Политики культурного плюрализма сегодня Заключение Список литературы Введение Мультикультурализм – один из аспектов толе...
Подробнее...


Напрями співробітництва України та Угорщини
Унаслідок євроатлантичної інтеграції країн Центральної Європи, зокрема й Угорщини, на європейському континенті утворилась радикально та якісно нова геополітична ситуація. Безумовно, геополітичні наслі...
Подробнее...


Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
ВСТУП 1 НАПРЯМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР 2 ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 3 ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІ...
Подробнее...


Населення планети і міжнародна міграція робочої сили
Основні демографічні показники Наприкінці епохи палеоліту (15 тис. років до н. є) чисельність населення Землі становила 3 млн чол., а до кінця неоліту (2 тис. років до н. є) вона зросла до 50 млн чол...
Подробнее...


Научно-технический потенциал мирового хозяйства
Содержание Введение 1. Сущность научно-технического потенциала 2. Территориальное распределение научно-технического потенциала 3. Научно-технический потенциал как основа экономического роста Закл...
Подробнее...


Научно-технический потенциал северных регионов
Финляндия Финляндия является наиболее ярким примером конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях. В последние годы страна уверенно лидирует в мировом рейтинге конкурентоспособности, соста...
Подробнее...


Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод Нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічних відносин охоплює значну кількість міжнародно-правових та національних д...
Подробнее...


Некоторые аспекты реализации гарантий прав иностранных инвесторов в Беларуси
Я хотел бы предоставить информацию об опыте деятельности немецких инвесторов в РБ, остановившись на тех трудностях, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Кроме того, поскольку наше предста...
Подробнее...


Некоторые аспекты взаимоотношений России и Европейского Союза
Для наступившего 2007г. проблема взаимоотношений между Россией и странами ЕС является достаточно актуальной в связи с необходимостью юридического переоформления их взаимодействия по истечении срока Со...
Подробнее...


Некоторые вопросы международного частного права
1. Понятие и специфика источников МЧП Источники международного частного права имеют определенную специфику. В области международного частного права очень большое значение придается тем правовым нор...
Подробнее...


Перспективы сотрудничества России со странами ЕС и СНГ
Введение Сегодня каждый из нас живет в эру глобализации – сложнейшего процесса интеграции государств в единое мировое экономическое, политическое и культурное пространство на земле. Суть этого процес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» Экзамен. Вариант №6.
Вариант 6. 1.Клиент дал поручение купить швейцарские франки за датские кроны на условиях 2-х месячного форварда по курсу, не выше чем 1.1100 крон за франк. Возможна ли сделка, если курсы валют сос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (150 руб.)

Зачет по дисциплине "Мировая экономика и международные экономические отношения". Билет №1
Билет 1 1. Время начала формирования устойчивых экономических взаимосвязей между национальными хозяйствами и формирования мирового рынка, как правило, датируется: а) XV-XVII вв. (эпоха Великих геогра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (700 руб.)

Международные валютные отношения и валютный курс. 10 задач.
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС» 1. В ответ на статью в газете, посвященную проблемам торговых ограничений, один из американских экономистов писал: «Одна из выгод отм...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (1000 руб.)

7 задач по международным финансам
В 1990-е годы курс аргентинского песо был зафиксирован Валютным советом на уровне Ps1.00/$. В январе 2002 г. Аргентина перешла на плавающий валютный курс. 29 января 2003 г. курс составлял Ps3.20/$. В ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (150 руб.)

Зачет По дисциплине: «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Билет 4 1. К группе развитых стран относятся а) Россия, Польша, Венгрия б) США, Япония, Германия, Канада в) Бразилия, Перу, Венесуэла г) Индонезия, Таиланд, Малайзия 2. Страна А может производить 2 т ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (400 руб.)

Кейс. Мировая экономика и международные экономические отношения. СИБИТ.
Задание Одной из самых скандальных изданий в Европе 2010 года стала книга бывшего берлинского сенатора и одного из директоров Бундесбанка Тило Саррацина «Германия: самоликвидация, или как мы ставим ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (250 руб.)

Мировая экономика. 5 заданий - задач.
ЗАДАНИЕ 1. Задание. На основании изучения истории развития мировой экономики заполните таблицу 1. Таблица 1 Этапы формирования и развития мировой экономики Этап Период времени Содержание (характеристи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

ОСНОВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Вариант №3
1. Импортер согласен купить некоторое количество товара по фиксированной цене на условиях DDV или CFR. Какое из этих условий наиболее выгодно для экспортера? 2. При заключении контракта цена товара за...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (99 руб.)

Мировая экономика. Экзамен. Билет №2
Мировая экономика и международные экономические отношения Билет 2 1. Время начала активного перемещения капиталов между странами и формирования единого мирового хозяйства как правило, датируется: а)...
Подробнее...

Страницы: 1 2 3 4 544 |
  Cодержание / Международные отношения и мировая экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!