Все разделы / Социология /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (1000 руб.)

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

ID: 155761
Дата закачки: 03 Июля 2015
Продавец: SerFACE
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа Аттестационная
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ******* Не известно

Описание:
ЗМІСТ
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 9
1.1. Молодь як соціально-демографічна категорія 9
1.2. Виникнення та розвиток гендерної проблематики  15
1.3. Гендерна культура як наукова категорія: понятійно-категоріальний апарат та особливості концептуалізації 24
Висновки до першого розділу 29
РОЗДІЛ 2. ФАКТОРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 31
2.1. Фактори впливу на формування гендерної культури молоді в сучасному суспільстві 31
2.2. Гендерні стереотипи як невід’ємна складова гендерної культури суспільства 39
Висновки до другого розділу 49
РОЗДІЛ 3. СОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ  51
3.1. Гендерні стереотипи молоді м. Миколаєва як фактор формування гендерної культури 51
3.2.Порівняльний аналіз рівня гендерної культури жителів країн ЄС, США та України 69
3.3. Підвищення рівня гендерної культури в Україні 80
Висновки до третього розділу 83
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 86
ВИСНОВКИ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103
ДОДАТКИ 111


Мета дослідження: визначити особливості гендерної культури сучасної молоді.
Об’єктом дослідження є гендерна культура.
Предмет дослідження: гендерна культура сучасної молоді.
Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати молодь як соціально-демографічну категорію.
2. Дослідити процес виникнення та розвитку гендерної проблематики.
3. Розробити понятійну основу наукового вивчення гендерної культури сучасної молоді.
4. Виявити фактори, які впливають на формування гендерної культури молоді в сучасному суспільстві.
5. Визначити особливості гендерних стереотипів як невід’ємної складової гендерної культури суспільства.
6. Провести емпіричне соціологічне дослідження ставлення сучасної молоді до усталених гендерних стереотипів.
7. Зробити порівняльний аналіз рівня гендерної культури в США, в країнах ЄС та в Україні.
8. Перелічити основні заходи, які слід вжити задля підвищення рівня гендерної культури в Україні.
У роботі використані такі методи дослідження:
1) Теоретичні: аналіз філософської, соціологічної, педагогічної, психологічної літератури для з\'ясування суті проблеми й визначення теоретико-методологічних засад дослідження; порівняння; узагальнення; аналіз; синтез.
2) Емпіричні: анкетне опитування та вторинний аналіз результатів соціологічних досліджень.
Практична значущість результатів дослідження полягає в розширенні теоретичних та емпіричних знань з даної проблеми. Також результати дослідження можуть бути використані при проведені подальших наукових досліджень з даної проблематики. Матеріал з даної теми можна використовувати при підготовці до семінарських занять, при написанні студентських праць,а також в студентських збірниках.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків; містить 13 рисунків, 6 таблиць, 3 додатки. Загальний обсяг дипломної роботи складає 123 сторінки, з них обсяг основного тексту – 91 сторінка. Список використаних джерел включає 63 найменуваня літератури.


Размер файла: 743,8 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Социология / ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!