Все разделы / Социология /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (750 руб.)

Дослідження теоретико-методологічних основ міжконфесійного діалогу

ID: 155855
Дата закачки: 07 Июля 2015
Продавец: SerFACE
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Диплом и связанное с ним
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ******* Не известно

Описание:
ПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ
1.1. Міжконфесійний діалог як складова соціокультурних відносин…………9
1.2.Толерантність і міжконфесійний діалог…………………………..…….….19
1.3.Особливості міжконфесійних відносин в Україні………………………....36
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН ЯК НОВОЇ ФОРМИ СВІТОГЛЯДНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
2.1.Законодавство України про свободу совісті та віросповідань і проблеми його реалізації в суспільстві………………………………………………...…..50
2.2.Міжконфесійний діалог як фактор гуманізації міжрелігійних та міжнаціональних відносин в Україні…………………………………..…….…66
2.3. Суперечності глобального і локального та їх різновекторний вплив на міжконфесійний плюралізм……………………………………………………..72
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
3.1. Проблеми релігійного плюралізму та форми міжконфесійного діалогу в Україні та світі…………………………………………………………………...81
3.2. Міжконфесійний діалог як глобальна проблема сучасності (опитування, інтерв’ю).................................................................................................................92
РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ……………………………………………..…130
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………154
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………….……..160
ДОДАТКИ…………………………………………………………………..….165


Комментарии: Метою дипломної роботи є дослідження теоретико-методологічних основ міжконфесійного діалогу, аналізу міжконфесійних відносин як нової форми світоглядного плюралізму в сучасному українському суспільстві та проблеми міжконфесійного діалогу в Україні та світі.
Відповідно до поставленої мети, було визначено такі основні завдання дипломної роботи:
1) дослідити міжконфесійний діалог як складову соціокультурних відносин;
2) визначити поняття «толерантність» і «міжконфесійний діалог»;
3) розглянути законодавство України про свободу совісті та віросповідань і проблеми його реалізації в суспільстві;
4) проаналізувати міжконфесійний діалог як фактор гуманізації міжрелігійних та міжнаціональних відносин в Україні;
5) проаналізувати емпіричні дослідження міжконфесійного діалогу
Об’єктом дослідження є міжконфесійний діалог.
Предметом дослідження є практики застосування міжконфесійного діалогу як нової форми світоглядного плюралізму.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна і цінність одержаних результатів полягає у поглибленні та виявленні вихідних теоретико-методологічних основ підходу до вивчення міжконфесійного діалогу:
Вперше:
 висвітлено основні проблеми релігійного плюралізму в Україні;
 проведено додаткові дослідження у сфері міжконфесійних відносин в сучасних умовах.
Уточнено і обґрунтовано:
 суперечності глобального та локального та їх вплив на міжконфесійний плюралізм.
Набуло подальшого розвитку:
 аналіз питань про релігійну дискримінацію, міжрелігійні конфлікти в Україні;
 огляд думки Миколаївців стосовно міжконфесійного діалогу.
Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дипломної роботи становлять, насамперед, загальнонаукові принципи і методи дослідження: принцип системності, всебічності, історизму, принципи додатковості і наступності, суб\'єктно-діяльнісний підхід, а також такі методи дослідження як аналіз, синтез, індукція, дедукція. Соціологічний підхід став основою для огляду міжконфесійного діалогу та його проблематики.
При викладі змісту дипломної роботи були використані наукові видання, підручники, періодичні видання, наукові статті, Інтернет-ресурси.
Практичне значення отриманих результатів полягає у аналізі результатів емпіричного дослідження та пропозицій, які можуть бути використаніу соціології,культурології, релігієзнавстві, при освоєнні курсів, спецкурсів та на лекціях.
Структура дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 207 сторінок. Робота містить 19 таблиць, 6 рисунків та 3 додатки. Список використаних джерел налічує 53 найменування.


Размер файла: 459,6 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Социология / Дослідження теоретико-методологічних основ міжконфесійного діалогу

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!