Все разделы / Социология /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (800 руб.)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОРЕЛІГІЙ

ID: 155856
Дата закачки: 07 Июля 2015
Продавец: SerFACE
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Диплом и связанное с ним
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ******* Не известно

Описание:
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….9
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОРЕЛІГІЙ…………………………………………….13
1.1. Етнічна релігія як невід’ємна складова етносу……………………………...13
1.2. Еволюція етнічних вірувань в історії розвитку суспільства. Типологія етнорелігії…………………………………………………………………………..18
1.3. Визначення етнічної релігії українців та її світоглядні засади…………..…24
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЕТНОРЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПЦІЙ В.ШАЯНА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА…….…31
2.1. В.Шаян – основоположник відродження рідної віри в Україні……...……..31
2.2. Сутність вчення В.Шаяна та його філософські концепції……………..……38
2.3. Розвиток релігійно-філософських поглядів В.Шаяна в сучасному українському суспільстві..........................................................................................42
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДНОВІР’Я В УКРАЇНІ………………………………………………………...55
3.1. Рідна Віра та українське суспільство: актуальність, проблеми та перспективи…………………………………………………………………………55
3.2. Ставлення мешканців м. Миколаїва до етнічних релігій……………….…..70
3.3. Глибинне інтерв`ю – оцінка концепцій В. Шаяна………………………..….79
РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………….92
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………116
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….…..124
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….…..128


Комментарии: Метою дипломної роботи є дослідження актуалізації етнорелігійної концепції В. Шаяна в українському суспільстві.
Відповідно до поставленої мети, було визначено такі основні завдання дипломної роботи:
1) дослідити етнічну релігію як невід’ємну складова етносу;
2) розглянути еволюцію етнічних вірувань в історії розвитку суспільства та типології етнорелігій;
3) визначити етнічні релігії українців та їх світоглядні засади;
4) охарактеризувати В.Шаяна – основоположника відродження рідної віри в Україні;
5) визначити сутність вчення В.Шаяна та його філософські концепції;
6) дослідити розвиток релігійно-філософських поглядів В. Шаяна в сучасному українському суспільстві;
7) розглянути Рідну Віру та українське суспільство: актуальність, проблеми та перспективи розвитку;
8) розглянути ставлення українського суспільства до етнічних релігій та концепцій В. Шаяна.
Об’єктом дослідження є етнорелігійна концепція В. Шаяна.
Предметом дослідження є аналіз етнорелігійної концепції В. Шаяна в умовах трансформації українського суспільства.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна і цінність одержаних результатів полягає у поглибленні та виявленні вихідних теоретико-методологічних основ підходу до етнорелігійної концепції В. Шаяна:
Вперше:
 висвітлено концепцію В. Шаяна як основоположника відродження рідної Віри в Україні;
 проведено додаткові дослідження у сфері рідновір’я та українського суспільства.
Уточнено і обґрунтовано:
 розвиток релігійно-філософських поглядів В. Шаяна.
Набуло подальшого розвитку:
 аналіз питань про рідну Віру та українське суспільство;
 огляд думки Миколаївців стосовно етнічних релігій та концепції В. Шаяна.
Методи дослідження. Теоретична основа дипломної роботи ґрунтувалися на нових методологічних підходах вивчення таких суспільних феноменів, якими постають релігія і етнос. При цьому, спираючись на загальнонаукові та спеціалізовані принципи об’єктивності, історизму, конкретності, позаконфесійності, світоглядного плюралізму. Прагнучи вивести дослідження на рівень їх філософського, релігієзнавчого осмислення етнічних і релігійних феноменів, були включині в коло аналізу відомі й невідомі історичні, літературні, релігійні, публіцистичні та наукові праці релігійних діячів і вчених різних світоглядних й конфесійних уподобань, особливо В. Шаяна та Г. Лозко. Соціологічний підхід став основою для огляду актуалізації етнорелігійних концепцій та їх проблематики.
Практичне значення отриманих результатів полягає у аналізі результатів емпіричного дослідження та пропозицій, які можуть бути використані у соціології, культурології, релігієзнавстві, при освоєнні курсів, спецкурсів та на лекціях.
Структура дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 146 сторінок. Робота містить 9 таблиць, 1 рисунок та 2 додатки. Список використаних джерел налічує 58 найменувань.


Размер файла: 273,8 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Социология / ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОРЕЛІГІЙ

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!