Все разделы / Социология /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (800 руб.)

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

ID: 155859
Дата закачки: 07 Июля 2015
Продавец: SerFACE
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Диплом и связанное с ним
Форматы файлов: Microsoft Word
Сдано в учебном заведении: ******* Не известно

Описание:
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН
1.1.Політична свідомість як складова політичної культури населення: особливості та структура……………………………………………………..…..11
1.2.Соціальні зміни як чинник трансформації політичної свідомості громадян………………………………………………………………………..….18
Висновки до першого розділу……..……………………………………………..24
РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
2.1.Процес становлення державної незалежності України як умова формування політичної свідомості громадян……………………………….......25
2.2. Політична свідомість сучасного українського суспільства……………….29
Висновки до другого розділу…………………………………………………….39
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МЕШКАНЦІВ м. МИКОЛАЄВА
3.1. Особливості політичної свідомості мешканців міста Миколаєва………..41
3.2. Чинники та напрями трансформацій політичної свідомості мешканців Миколаєва на думку експертів…………………………………………………...50
Висновки до третього розділу……………………………………………………53
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………54
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...68
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………...72
ДОДАТКИ………………………………………………………………………...78


Комментарии: Мета дослідження: визначити особливості трансформацій політичної свідомості мешканців м.Миколаєва у контексті сучасних соціальних змін.
Відпoвідно дo поставленoї мети, було визначенo такі оснoвні завдання дoслідження:
1) дослідити політичну свідомість як складову політичної культури населення, її особливості та структуру;
2) проаналізувати соціальні зміни як чинник трансформації політичної свідомості громадян;
3) розглянути процес становлення державної незалежності України як умову формування політичної свідомості громадян;
4) дослідити політичну свідомість сучасного українського суспільства;
5) провести емпіричне дослідження особливостей трансформацій політичної свідомості мешканців м. Миколаєва у контексті сучасних соціальних змін.
Об’єкт дослідження – сучасні соціальні зміни.
Предметом дослідження є особливості трансформації політичної свідомості мешканців м. Миколаєва.
Методи дослідження. Мета і завдання дипломної робoти вимагають комплексногo підходу дo обрання метoдів дoслідження. В дипломній роботі використовуються методиконкретно-історичного, порівняльного, структурно-функціонального та системного аналізу. Були також використані емпіричні соціологічні методи: анкетне опитування та метод експертних оцінок.
Практична значущість результатів дослідження. Зроблені у процесі дослідження висновки дають можливість розширити теоретико-методологічні знання щодо проблем політичної свідомості, а також окреслити перспективи подальшого дослідження цієї проблематики. Узагальнення досліджень щодо сутності політичної свідомості на етапі трансформації суспільних відносин в цьому напрямку дають можливість окреслити шляхи та перспективи практичного формування адекватного сучасному цивілізованому, демократичному способу життя норм політичної дії та поведінки. Матеріали дослідження можуть слугувати комплексному, цілісному вивченню політичної системи в Україні та політичного процесу загалом.
Висновки дипломної роботи можуть бути використані соціологами, політологами та спеціалістами інших суспільних дисциплін як для викладання загального курсу соціальної політології, так і для розробки спецкурсів з проблем політичної свідомості, суспільної свідомості, масової свідомості, а також в практичній роботі з формування та виховання відповідного рівня політичної свідомості всіх суб\'єктів політичного процесу.
Структура роботи. Мета і завдання дослідження, його концептуальна основа і зміст зумовили таку структуру дипломної роботи: вступ, чотири розділи, що об\'єднують вісім підрозділів, висновки, список використаної літератури, додатки. Загальний обсяг роботи – 91 сторінка. Рoбота містить 6 таблиць, 8 малюнків, 4 додатки. Список використаної літератури містить 57 найменувань.


Размер файла: 289,4 Кбайт
Фаил: Microsoft Word (.docx)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Социология / ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!