Все разделы / Физика. Физика математическая /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (2 руб.)

Магнетизм, електромагнітні коливання і хвилі. Оптика, теорія відносності. Елемен- ти атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та еле- ментарних часток

ID: 55645
Дата закачки: 27 Октября 2011
Продавец: DocentMark
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Лекции преподавательские
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………..
Розділ ІV. Магнетизм. Електромагнітні коливання і хвилі
§ 4.1. Магнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Магнітний момент контура. Принцип суперпозиції…………………………………………………………...
§ 4.2. Закон Біо-Савара-Лапласа для елемента струму. Магнітне поле прямолінійного та колового струмів…………………………...
§ 4.3. Теорема про циркуляцію вектора . Поле соленоїда……….
§4.4.Дія магнітного поля на струм, закон Ампера. Сила Лоренца………………………………………………….……………..
§4.5. Магнітна взаємодія струмів…………………………………….
§ 4.6. Магнітний потік………………………………………………...
§ 4.7. Робота переміщення провідника та контура зі струмом у магнітному полі………………………………………………………..
§ 4.8. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея, правило Ленца. Явище самоіндукції, індуктивність контура (соленоїда). Взаємоіндукція………………………………………………………...
§ 4.9. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.…
§ 4.10. Магнітне поле в речовині……………………………………..
§ 4.11. Вільні електромагнітні коливання…………………………...
§ 4.12. Згасаючі електромагнітні коливання………………………...
§ 4.13. Вимушені електромагнітні коливання……………………….
§ 4.14. Електромагнітні хвилі………………………………………...
Розділ V. Оптика. Теорія відносності
§ 5.1. Закони відбивання і заломлення світла. Явище повного внутрішнього відбивання……………………………………………..
§ 5.2. Тонкі лінзи………………………………………………………
§ 5.3. Інтерференція світла……………………………………………
§ 5.4. Дифракція світла
1. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля……………….
2. Дифракція Фраунгофера…………………………………………...
3. Дифракція рентгенівських променів………………………………
§ 5.5. Поляризація світла
1. Типи поляризації. Поляризація при відбиванні………………….
2. Поляризація при подвійному променезаломленні. Поляроїди і поляризаційні призми…………………………………………………
3. Інтерференція поляризованих променів. Штучна оптична анізотропія……………………………………………………………..
4. Обертання площини поляризації…………………………………..
§ 5.6. Квантова природа випромінювання. Теплове випромінюван- ня……………………………………………………………………….
§ 5.7. Фотоефект……………………………………………………….
§ 5.8. Тиск світла………………………………………………………
§ 5.9. Ефект Комптона………………………………………………...
§ 5.10. Гальмівне рентгенівське випромінювання…………………..
§ 5.11. Елементи теорії відносності (релятивістська механіка)……
Розділ VI. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла
§6.1.Ядерна модель атома. Воднеподібний атом Бора. Спект-ральні серії……………………………………………………………..
§ 6.2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм матерії; гіпотеза де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гайзенберга…………..
§ 6.3. Хвильова функція та її зміст. Рівняння Шрьодінгера………..
§6.4. Частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі (ящику). Проходження частинки через потенціальний бар’єр……………….


§ 6.5. Квантовий лінійний гармонічний осцилятор…………………
§ 6.6. Воднеподібні атоми в квантовій механіці. Квантові числа електрона в атомі……………………………………………………...
§ 6.7. Власний момент (спін) електрона. Принцип Паулі. Забудова складних атомів. Характеристичне рентгенівське випромінювання
§ 6.8. Теплові коливання кристалічної гратки і теплоємність твердих тіл……………………………………………………………..
§ 6.9. Елементи зонної теорії твердих тіл……………………………
§ 6.10. Розподіл і концентрація носіїв в зонах………………………
§6.11.Електричні властивості металів і напівпровідників………….
Розділ VІІ. Фізика ядра та елементарних часток
§7.1. Склад і характеристики ядра
§7.2. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Ядерні сили. Моделі ядра……………………………………………………………………..
§7.3. Радіоактивність………………………………………………….
§7.4. Ядерні реакції……………………………………………………
§7.5. Елементарні частинки та фундаментальні взаємодії…………


Размер файла: Мбайт
Фаил: Упакованные файлы (.zip)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Физика. Физика математическая / Магнетизм, електромагнітні коливання і хвилі. Оптика, теорія відносності. Елемен- ти атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та еле- ментарних часток

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!