Все разделы / Физика. Физика математическая /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (2 руб.)

Загальна фізика

ID: 55650
Дата закачки: 27 Октября 2011
Продавец: DocentMark
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Лекции
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
Зміст
Передмова 3
Розділ 4. Магнетизм 3
§ 4.1. Магнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Принцип суперпозиції. Класифікація магнетиків 3
§ 4.2. Закон Біо – Савара – Лапласа. Магнітне поле прямолінійного та колового струмів 3
§ 4.3. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Поле довгого соленоїда 3
§ 4.4. Дія магнітного поля на струм; сила Ампера. Магнітна взаємодія струмів 3
§ 4.5. Сила Лоренца. Рух електричних зарядів в магнітному полі 3
§ 4.6. Магнітний потік. Теорема Гауса для магнітного поля 3
§ 4.7. Робота переміщення провідника та контура зі струмом в магнітному полі 3
§ 4.8. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца 3
§ 4.9. Індуктивність контура. Явище самоіндукції. Енергія магнітного поля 3
§ 4.10. Магнітне поле в речовині 3
§ 4.11. Вихрове електричне поле 3
§ 4.12. Струми зміщення. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля (закон повного струму) 3
§ 4.13. Система рівнянь Максвелла. Електромагнітне поле 3
Розділ 5. Коливання і хвилі 3
§ 5.1. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань 3
§ 5.2. Математичний маятник 3
§ 5.3.Фізичний маятник 3
§ 5.4. Енергія гармонічних коливань 3
§ 5.5. Додавання однаково направлених гармонічних коливань однакової частоти 3
§ 5.6. Додавання взаємно перпендикулярних коливань 3
§ 5.7. Згасаючі коливання 3
§ 5.8. Вимушені коливання 3
§ 5.9. Поняття хвилі, рівняння хвилі. Поздовжні і поперечні хвилі. Фронт хвилі і хвильові поверхні. Довжина хвилі, хвильове число, фазова швидкість. 3
§ 5.10. Хвильове рівняння 3
§ 5.11. Енергія пружної хвилі 3
§ 5.12. Групова швидкість і дисперсія хвиль 3
§ 5.13. Стоячі хвилі 3
§ 5.14. Електромагнітні коливання 3
§ 5.15. Вимушені електромагнітні коливання 3
§ 5.16. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль 3
§ 5.17. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойнтінга 3
Розділ 6. Оптика. 3
§ 6.1. Елементи геометричної оптики: закони відбивання і заломлення світла; тонкі лінзи 3
§ 6.2. Монохроматичні світлові хвилі 3
§ 6.3. Інтерференція світла 3
§ 6.4. Інтерференція світла на тонких плівках 3
§ 6.5. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля 3
§ 6.6. Дифракція Фраунгофера 3
§ 6.7. Дифракція рентгенівських променів 3
§ 6.8. Поляризація світла. Типи і способи поляризації 3
§ 6.9. Інтерференція поляризованих променів. Обертання площини поляризації 3
§ 6.10. Дисперсія світла 3
§ 6.11. Квантова природа випромінювання. Теплове випромінювання 3
§ 6.12. Фотоефект 3
§ 6.13. Тиск світла 3
§ 6.14. Ефект Комптона 3
§ 6.15. Гальмівне рентгенівське випромінювання 3
Розділ 7. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. 3
§ 7.1. Ядерна модель атома. Борівський воднеподібний атом. Спектральні серії 3
§ 7.3. Хвильова функція та її зміст. Рівняння Шредінгера 3
§ 7.4. Частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі. Проходження частинки через потенціальний бар’єр 3
§ 7.5. Квантовий лінійний гармонічний осцилятор 3
§ 7.6. Воднеподібні атоми в квантовій механіці. Квантові числа 3
§ 7.7. Магнітний момент атомів. Досліди Штерна і Герлаха. Власний момент електрона (спін). Ферміони і бозони 3
§ 7.8. Принцип Паулі. Стани електронів в складних атомах 3
§ 7.9. Характеристичне рентгенівське випромінювання 3
§ 7.10. Енергія молекул. Молекулярні спектри 3
§ 7.11. Люмінесценція 3
§ 7.12. Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання. Квантові генератори 3
§ 7.13. Теплові коливання кристалічної гратки і теплоємність твердих тіл 3
§ 7.14. Елементи зонної теорії твердих тіл 3
§ 7.15. Електропровідність металів і напівпровідників 3
§ 7.16. Напівпровідникові структури 3
Розділ 8. Фізика ядра та елементарних часток 3
§ 8.1. Склад і характеристики ядра 3
§ 8.2. Дефект маси та енергія зв’язку ядра. Ядерні сили 3
§ 8.3. Радіоактивність 3
§ 8.4. Ядерні реакції 3
§ 8.5. Елементарні частинки та фундаментальні взаємодії 3


Размер файла: 3,5 Мбайт
Фаил: Упакованные файлы (.zip)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Физика. Физика математическая / Загальна фізика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!