Все разделы / Физика. Физика математическая /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (2 руб.)

Загальна фізика. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика

Дата закачки: 27 Октября 2011
Продавец: DocentMark
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Пособие Методическое
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА 6

§ 1.1. Кінематика механічного руху 6
§ 1.2. Швидкість і прискорення 6
§ 1.3. Кінематика обертового руху матеріальної точки 8
§ 1.4 Закони динаміки. Поняття маси, сили, імпульсу, імпульсу сили. Інерціальні системи відліку 9
§ 1.5. Імпульс системи. Закон збереження імпульсу 10
§ 1.6. Центр мас (інерції) системи. Закон руху центра мас 10
§ 1.7. Межі застосування класичного опису частинок 11
§ 1.8. Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла 11
§ 1.9. Динаміка обертового руху твердого тіла відносно осі. Поняття моменту інерції, моменту сили та моменту імпульсу твердого тіла. 12
§ 1.10. Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла відносно осі 14
§ 1.11. Поняття енергії і роботи. Робота сили. Потужність. 14
§ 1.12. Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії. 15
§ 1.13. Потенціальні і непотенціальні сили 16
§ 1.14. Потенціальна енергія та її зв’язок з потенціальними силами 16
§ 1.15. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії 17
§ 1.17. Повна механічна енергія. Закон збереження повної механічної енергії. 18
§ 1.18. Графічне представлення енергії 19
§ 1.19. Перетворення координат Галілея 20
§ 1.20. Інерціальні системи відліку. Механічний принцип відносності 20
§ 1.21. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції 21
§ 1.22. Властивості простору і часу у класичній механіці 23
§ 1.23. Постулати спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца 24
§ 1.24. Властивості простору і часу в релятивістській механіці (наслідки із перетворень Лоренца) 24
§ 1.25. Правила додавання швидкостей в релятивістській механіці 26
§ 1.26. Маса, імпульс і основний закон динаміки в релятивістській механіці 27
§ 1.27. Закон взаємозв’язку між масою і енергією 28
§ 1.28. Про єдиний закон збереження маси, імпульсу і енергії 30
§ 1.29. Гідростатика нестисливої рідини. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда 30
§ 1.30. Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі 31
§ 1.31. Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокcа 32

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ 33

§ 2.1. Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Тепловий рух. Основні поняття 33
§ 2.2. Рівняння стану ідеального газу 33
§ 2.3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів 35
§ 2.4. Середня квадратична швидкість молекул. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури 36
§ 2.5. Розподіл Максвела молекул за швидкостями та енергіями 37
§ 2.6. Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у потенціальному полі 39
§ 2.7. Внутрішня енергія системи. Теплота і робота 40
§ 2.8. Робота розширення (стискання) газу 41
§ 2.9. Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів 42
§ 2.10. Середня кінетична енергія молекул. Внутрішня енергія ідеального газу 43
§ 2.11. Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей 43
§ 2.12. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона 45
§ 2.13. Оборотні та необоротні процеси. Цикли 46
§ 2.14. Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини 47
§ 2.15. Друге начало термодинаміки. Нерівність Клаузіуса 48
§ 2.16. Ентропія. Закон зростання ентропії 49
§ 2.17. Статистичний зміст другого начала термодинаміки 50
§ 2.18. Ефективний діаметр молекули. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу 51
§ 2.19. Явища перенесення 52
§ 2.20. Молекулярно-кінетична теорія явищ перенесення 54
§ 2.21. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса 55
§ 2.22. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Метастабільні стани. Критична точка 56
§ 2.23. Характер теплового руху в рідинах. Поверхневий натяг. Явище змочування. Капілярні явища 57
§ 2.24. Характер теплового руху у твердих тілах. Теплоємність і теплове розширення твердих тіл 59
§ 2.25. Фази і фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Потрійна точка 61
§ 2.26. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса 62
§ 2.27. Фазові діаграми 63

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА І ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 65

§ 3.1.Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість та індукція електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів 65
§ 3.2. Потік вектора напруженості та індукції електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса 66
§ 3.3. Розрахунок електричних полів за допомогою теореми Остроградського-Гауса 68
§ 3.4. Робота сил електричного поля. Теорема про циркуляцію вектора напруженості електричного поля. Потенціал 72
§ 3.5. Розрахунок потенціалу електричного поля деяких заряджених тіл 74
§ 3.6. Провідники в електричному полі. Електроємність відокремленого провідника 76
§ 3.7. Конденсатори. Електроємність конденсатора. З’єднання конденсаторів 77
§ 3.8. Енергія зарядженого тіла і конденсатора. Енергія і густина енергії електричного поля 80
§ 3.9. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків 82
§ 3.10. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома в диференціальній формі 85
§ 3.11. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і для повного кола 87
§ 3.12. Розгалужені електричні кола. Закони Кірхгофа. З’єднання провідників 89
§ 3.13. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца 91
§ 3.14. Електричний струм в металах. Термоелектронна емісія. Контактні явища 92
§ 3.15. Електричний струм в електролітах 93
§ 3.16. Електричний стум в газах. Плазма 95
§ 3.17. Електричний струм у вакуумі 97

Размер файла: 2,6 Мбайт
Фаил: Упакованные файлы (.zip)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.

Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Физика. Физика математическая / Загальна фізика. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!