Все разделы / Дипломные проекты /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

За деньгиЗа деньги (450 руб.)

Модернізація пристрою підвищення якості процесу горіння робочої суміші в циліндрі двигуна (озонатора)

ID: 78619
Дата закачки: 04 Октября 2012
Продавец: Aronitue9
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Диплом и связанное с ним
Форматы файлов: AutoCAD (DWG/DXF)

Описание:
Даний дипломний проект містить 10 листів графічної частини формату А1, 115 сторінок записки пояснювальної формату А4, 13 малюнків, 22 таблиці, 20 використаних джерел по переліку посилань.
У дипломному проекті зачіпається проблема екологічної безпеки автобусів, приведені шляхи рішення цієї задачі. Виконана модернізація автотранспортного підприємства (АТП) м. Краснодона.
Розроблен варіант планування зони технічного обслуговування автобусів.
У науково-дослідній частині проекту приведен аналіз надійності основних елементів автобусів сімейства Ікарус.
У конструкторській частині проекту приведена модернізація пристрою підвищення якості процесу горіння робочої суміші в циліндрі двигуна (озонатора), відмінністю пропонованого пристрою від прототипів є можливість осьового переміщення двох електродів (анода і катода) і тому концентрація озону (О3) може бути підвищена.

Розраховані техніко-економічні показники роботи зони технічного обслуговування автобусів.

Озонатор, система автосервісу, виробничий корпус, пост, ділянка, технічне обслуговування, поточний ремонт, діагностика, генеральний план, автобус, автотранспортне підприємство, пересувний склад, надійність.


Комментарии: Вступ…..……………………………………………………………………………...…8
1 Техніко-економічне обгрунтування доцільності рішення задач проекту ………10
2 Технологічний розрахунок ……………………………………………………...…11
2.1 Вибір початкових нормативів. Приведення різномарочного рухомого
складу до однієї моделі ………………………………………………………………11
2.2 Коректування параметрів …………………………………………………..........13
2.3 План обслуговування і ремонту автомобілів …………………………………...16
2.4 Виробнича програма…………………………………………….………………..19
2.5 Розподіл трудомісткості ТО і ПР автомобілів ………………………………….22
2.6 Програма робіт по діагностуванню ……………………………………………..23
2.7 Розрахунок чисельності виробничих робочих …………………………..……..24
2.8 Розподіл сумарного об\'єму робіт по виробничих зонах і ділянках……………26
2.9 Розрахунок постів ТО, ПР і діагности…………………………………………...27
2.10 Розрахунок числа місць очікування…………………………………………….30
2.11 Розрахунок площ виробничий-складських приміщень……………………….31
3 Організація виробництва те і тр рухомого складу………………………………..35
4 Планування підприємства і виробничий-складських приміщень………………..38
4.1 Генеральний план…………………………………………………………………38
4.1.1 Розрахунок площі і проектування зони зберігання рухомого складу……….38
4.1.2 Визначення площі території підприємства……………………………………40
4.1.3 Склад будівель і побудов підприємства і їх призначення……………………41
4.1.4 Опис схеми генерального плану……………………………………………….42
4.1.5 Розрахунок основних показників генерального плану……………………….42
4.2 Виробничий корпус……………………………………………………………….43
5 Техніко-економічна оцінка проектних рішень……………………………………44
6 Технічний проект виробничого підрозділу………………………………………..47
6.1 Призначення зони ТО автобусів…………………………………………………47
6.2 Загальний технологічний процес роботи зони ТО автобусів…………………..47
6.3 Планування приміщень і розстановка устаткування…………………………...50
6.4 Розрахунок площі ділянки………………………………………………………..53
6.5 Розрахунок чисельності робочих на ділянці…………………………………….53
6.6 Розрахунок показників рівня механізації………………………………………..53
7 Науково-дослідна частина: Дослідження експлуатаційної надійності
автобусів великого класу (на прикладі автобусів сімейства Ікарус)………………57
7.1 Загальні відомості про пристрій автобусів……………………………………...57
7.2 Аналіз надійності основних елементів автобусів Ікарус……………………….59
8 Конструкторська частина: Розробка пристрою підвищення якості
процесу горіння робочої суміші в циліндрі двигуна……………………………….64
8.1 Аналіз існуючих методів і конструкцій…………………………………………64
8.2 Призначення і опис пристрою і принципу роботи озонатора………………….68
8.3 Інженерні розрахунки…………………………………………………………….71
8.3.1 Розрахунок пружини озонатора на міцність………………………………….71
8.3.2 Розрахунок підвищувального трансформатора……………………………….72
9 Організація управління……………………………………………………………..74
9.1 Склад і служби АТП………………………………………………………………74
9.2 Управління АТП…………………………………………………………………..74
10 Промислова екологія………………………………………………………………76
10.1 Екологічний вплив автомобіля на стан навколишнього середовища………..76
10.2 Розрахунок викидів шкідливих речовин від транспорту……………….…….77
10.3 Розрахунок економічного збитку від забруднення атмосфери
викидами автомобілів і плати за викиди …………………………………………...78
10.4 Визначення викидів шкідливих речовин при обслуговуванні
автомобілів у зоні ТО…………………………………………………………………79
10.5 Розрахунок розсіювання викидів шкідливих речовин із джерела
й визначення нормативів гранично-припустимих викидів (ГДВ)…………………80
10.6 Заходи щодо зниження викидів шкідливих речовин
і визначення відверненого еколого-економічного збитку …………………………83
11 Охорона праці………………………………………………………………………...85
11.1 Загальні положення………………………………………………………………...85
11.2 Завдання служби охорони праці на автопідприємстві……………………………86
11.3 Аналіз, кількісна і якісна оцінка потенційних небезпек і шкідливостей………...88
11.4 Інженерно - технічні заходи щодо поліпшення умов праці……………………...90
11.4.1 Небезпека рухомих частин і роботи, що обертаються
несправним інструментом………………………………………………………………90
11.4.2 Небезпека поразки електричним струмом……………………………………...91
11.4.3 Зниження шуму і вібрації………………………………………………………..92
11.4.4 Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища…………………………..93
11.4.5 Освітленість……………………………………………………………………93
11.4.6 Розрахунок вентиляції приміщення зони технічного обслуговування….....95
11.4.7 Заходи протипожежної безпеки і профілактики………………………….....97
12 Економічна частина………………………………………………………………100
12.1 Визначення капітальних вкладень в створення проектованої ділянки……..100
12.2 План по праці і заробітній платі……………………………………………….101
12.3 Витрати на матеріали і запасні частини………………………………………103
12.4 Розрахунок накладних витрат…………………………………………………103
12.5 Калькуляція собівартості робіт………………………………………………..109
12.6 Фінансові показники роботи проектованої ділянки………………………….109
Висновок……………………………………………………………………………...112
Перелік посилань…………………………………………………………………….114


Размер файла: Мбайт
Фаил: Упакованные файлы (.rar)

 Скачать Скачать

 Добавить в корзину Добавить в корзину

        Коментариев: 0Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Дипломные проекты / Модернізація пристрою підвищення якості процесу горіння робочої суміші в циліндрі двигуна (озонатора)

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!