/ /

  (250 .)

- . 11

: 14 2012

: realtek
: realtek
   

:
: Microsoft Word
: *******

:
3.5 ,
11

1.   
2.   
3.   
3.1.   
3.2.   
4.   
4.1.  1 4
4.1.1.  
4.1.2.  
4.2.  2 
4.2.1.  
4.2.2.  
4.3.  3 
4.3.1.  
4.3.2.  
5.   
5.1.  . 
5.2.  . 
5.3.  . 
5.4.  . 
5.5.  . 
5.6.  . 
6. ר  
6.1.  . 
6.2.  . 
6.3.  . 
6.4.  . 
7.   
7.1.  . 
7.1.1.   
7.1.2.   
7.1.3.   
7.1.4.  . 
7.2.  . 
7.3.  . 
7.4.  . 
8.  
9.  . : - 2012, , .., .

: 3,2 
:  (.rar)

-------------------
, !
, , . , . .
, , .
-------------------

 

 

        : 0  C / / - . 11