Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(5 )

Реформування ПДВ в умовах економічної кризи
ВСТУП У роботі розглянуто фіскальні наслідки можливих варіантів реформування ПДВ, якими можуть бути зменшення базисної ставки або впровадження диференційованої ставки. В умовах поліполістичного ринку...
Подробнее...
(5 )

Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методі...
Подробнее...
(5 )

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку
Вступ 1 Особливості організації та функціонування ринку цінних паперів 1.1 Ринок цінних паперів та його структура 1.2 Етапи становлення ринку цінних паперів 2 Ринок цінних паперів як специфічна с...
Подробнее...
(5 )

Риск как объективная экономическая категория деятельности
Важнейшей характеристикой современной деятельности стало возрастание финансовых рисков, чему способствовали глобализация; дерегулирование рынка финансовых услуг; усиление конкуренции; компьютеризация;...
Подробнее...
(5 )

Розвиток теорії непрямого оподаткування
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретикометодологічні основи непрямого оподаткування 1.1 Становлення та розвиток податкової системи України 1.2 Сутність, переваги та недоліки непрямого оподаткування в умов...
Подробнее...
(5 )

Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
ВСТУП РОЗДІЛ І СУЧАСНИЙ СТАН ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТРУКТУРА ГАЗОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 1.1 Склад і структура газового ринку України. (формування ресурсу, транзит та споживання) 1.2 Аналіз виконання стат...
Подробнее...
(5 )

Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства
На практиці фінансових ресурсів, що утворяться в процесі створення фірми шляхом грошових і матеріально-речовинних внесків засновників у статутний фонд, виявляється, як правило, недостатньо для здійсне...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(5 )

Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства
Маркетингові дослідження встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати вел...
Подробнее...
(5 )

Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
ВСТУП Розділ 1. Фінансова стійкість підприємства у процесі господарювання 1.1 Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства 1.2 Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість підприє...
Подробнее...
(13 )

Розробка заходiв з удосконалення системи управлiння витратами ТОВ ДП "Посад"
1 Аналіз ефективності формування витрат на підставі системи коефіцієнтів Для аналізу витрат було розроблено систему оціночних коефіцієнтів за 2005, 2006 та 2007 роки за допомогою програми Excel. Вих...
Подробнее...
(5 )

Роль бюджета в реализации национальных программ
Содержание Введение 1. Роль регионов в реализации национальных проектов 2. Развитие нанотехнологий как нацпроект 3. Доступное и комфортное жилье в России 4. Нацпроект «образование» 5. Развитие А...
Подробнее...
(5 )

Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии Чукотского автономного округа
Содержание Введение Глава 1. Общая характеристика социально-экономического положения Чукотского АО 1.1 Состояние экономической сферы 1.2 Состояние социальной сферы Глава 2. Формы и методы влияния...
Подробнее...
(5 )

Роль денег в условиях кризисной экономики Казахстана
В Конституции Республики Казахстан отмечается «…основополагающими принципами деятельности Республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего ...
Подробнее...
(5 )

Роль золотовалютных резервов и их регулирование в современных экономиках
Содержание Введение 1. Исторические и теоретические основы формирования и использования золотовалютных резервов государств 1.1. Понятие ЗВР 1.2. Функции и компоненты ЗВР 2. Состояние и динамика ф...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(5 )

Роль и значение единого социального налога в формировании социальных внебюджетных фондов
Введение. 3 Глава 1. Значение налогов в доходах бюджета. 5 1.1. История формирования социальных внебюджетных фондов. 8 1.2. Единый социальный налог как источник формирования социальных внебюджетных...
Подробнее...
(5 )

Роль и значение налоговых органов в обеспечении экономической безопасности государства
Вопросы выяснения места и роли органов налоговой службы в механизме российского государства на современном этапе принимают не столько теоретический, а скорее практический характер. «Фундаментальные пр...
Подробнее...
(5 )

Роль и пути оптимизации упрощенной системы налогообложения
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы упрощённой системы налогообложения 1.1 Понятие упрощённой системы налогообложения 1.2 Правила и порядок перехода на упрощенную систему налогообл...
Подробнее...
(5 )

Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України
Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать стан виробництва, положення і рівень технічної оснащеності основних фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебуд...
Подробнее...
(10 )

Роль кредита в процессе воспроизводства
Содержание 1. Роль кредита в процессе воспроизводства 2. Бюджет и бюджетное устройство Список литературы 1. Роль кредита в процессе воспроизводства Кредит представляет собой форму движения капи...
Подробнее...
(10 )

Роль кредитного рынка в экономике России
Введение 1. Теоретические аспекты функционирования кредитного рынка 1.1 Понятие, сущность, участники кредитного рынка 1.2 Инструменты влияния кредитного рынка на экономику 1.3 Правовые основы ф...
Подробнее...
(10 )

Роль МВД Российской Федерации в укреплении налоговой дисциплины
Введение 1. МВД как участник отношений по укреплению налоговой дисциплины 1.1 Министерство внутренних дел РФ, его задачи и функции, система органов 1.2 Место органов внутренних дел, ведущих борьб...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(10 )

Роль местных бюджетов в развитии муниципальных образований
ВВЕДЕНИЕ 1.МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ 1.1 ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РФ 1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 2. РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРЗОВАНИЙ ВЫВОД СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ...
Подробнее...
(10 )

Роль налогов в макроэкономическом регулировании
Ввведение 3 1.Налоги: сущность, функции, виды ...
Подробнее...
(10 )

Роль налогов и дотаций в регулировании рыночной экономики
Содержание Введение 1. Налоги и дотации, как инструменты регулирования рыночной экономики 1.1 Характеристика основных инструментов регулирования рыночной экономики 1.2 Роль налогов в формировании ...
Подробнее...
(10 )

Роль финансов в расширенном производстве
Содержание: Введение…………………………………………………………………………...3 1. Сущность и понятие финансов………………………………………………..5 1. 1. Понятие и социально-экономическая сущность финансов……………5 1. 2. Финансы как экономи...
Подробнее...
(10 )

Роль финансов в реализации национальных проектов
Введение 1. Национальные проекты как важнейший инструмент реализации государственной финансовой политики. 2. Анализ реализации национальных проектов. 3. Перспективы развития приоритетных национальн...
Подробнее...
(10 )

Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок
Багато аналітиків сучасності збігаються на думці, що переводити капітал в російські рублі все більш вигідно з точки зору інвестиційних вкладень. Зокрема, американські інвестиційні банки Goldman Sachs,...
Подробнее...
(10 )

Рынки производных финансовых инструментов
Дайте описание финансового фьючерсного контракта на примере краткосрочного процентного фьючерса (определите содержание и основные характеристики контракта, объясните, какие активы могут поставляться п...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Рынок государственных ценных бумаг Казахстана
Ценные бумаги, появившиеся на заре капитализма продолжали жить и развиваться в условиях монополистического и государственно-монополистического капитализма. В современную эпоху произошли важные измене...
Подробнее...
(10 )

Рынок ценных бумаг в Российской империи и в советский период
Введение Рынок ценных бумаг занимает важное место в хозяйстве стран с рыночной экономикой, обеспечивает эффективное движение финансов между хозяйствующими субъектами. Он позволяет эффективно дополнят...
Подробнее...

Страницы: 147 48 49 50 51101 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!