Все разделы / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(2 )

Расчет системы природной вентиляции
Задание Определить тепловые нагрузки на систему отопления жилого дома, построенного в г. Новосибирск. Характеристика ограждающих конструкций: наружная стена К=1,65 Вт/м2С чердачное перекрытие ...
Подробнее...
(2 )

РОЗРАХУНОК ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ
Мета роботи: розрахунок вентиляції й оцінка впливу пароізоля-ції приміщення на метеорологічні умови в робочій зоні Загальні відомості Надлишкове тепло, що надходить у цех і на робоче місце ви-промі...
Подробнее...
(15 )

Розрахунок параметрів спліт-системи кондиціонування та підбір обладнання тепловологісної обробки повітря
Зміст Вступ 1. Оцінка тепло- та вологонадлишків у розрахунковому приміщенні 2. Визначення необхідної холодо- та теплопродуктивності спліт-системи кондиціонування та підбір обладнаня тепловологісної ...
Подробнее...
(5 )

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного характеру
Зміст 1. Поняття техногенних джерел небезпеки, види небезпек техногенного характеру 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище 3. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище 4....
Подробнее...
(20 )

Реферат по дисциплине «Теория горения и взрыва» на тему «Пожарная техника»
Введение 1. Назначение и история развития пожарной техники. 2. Классификация пожарной техники 2.1. Первичные средства пожаротушения 2.2. Мобильные средства пожаротушения. 2.3. Установки пожаротушения ...
Подробнее...
(15 )

Инструкция по охране труда для газосварочных работ
Инструкция по охране труда для газосварочных работ содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РА...
Подробнее...
(15 )

Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом
Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(15 )

Инструкция по охране труда при ремонте прицепной сельскохозяйственной техники
Инструкция по охране труда при ремонте прицепной сельскохозяйственной техники Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО О...
Подробнее...
(15 )

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола
ИНСТРУКЦИЯ по охране труда лиц, пользующихся грузоподъемными машинами, управляемыми с пола Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ Т...
Подробнее...
(15 )

Инструкция по охране труда при снятии и установке колес мобильных машин
Инструкция по охране труда при снятии и установке колес мобильных машин Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ...
Подробнее...
(15 )

Инструкция по охране труда при снятии техники с хранения
Инструкция по охране труда при снятии техники с хранения Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛ...
Подробнее...
(15 )

Инструкция по охране труда при работе с пневматическим инструментом
Инструкция по охране труда при работе с пневматическим инструментом Содержит следующие главы: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУ...
Подробнее...


САМОСТІЙНА РОБОТА з дисципліни "Охорона праці"
Завдання 1. Опрацювати законодавчі документи, що стосуються прав і обов'язків організації Державного нагляду та громадського контролю за станом безпеки праці в будівництві і скласти конспект 2. Відп...
Подробнее...


Инструкция по охране труда в производстве работ в животноводстве
Типовая инструкция В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ТОИ 017 -98 Типовая инструкция В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. СВИНОВОДСТВО ТОИ Р-019-98 Типовая инструкция Доярка изм. Типовая инструкция Слесарь по ремонт...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(15 )

Розрахунок звукопоглинаючих панелей
Індивідуальна робота з дисципліни „Охорона праці” В тих випадках, коли джерело шуму неможливо усунути, послабити чи огородити звукоізоляційною перешкодою, для боротьби з шумом використовують засоби зв...
Подробнее...
(5 )

Розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах
Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 25) власник повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій згідно з ДНАОП 0.00-4.03-98 „Положе...
Подробнее...
(60 )

Экзамен по предмету: Безопасность жизнедеятельности. Билет №1
1. Перечислить и объяснить факторы, влияющие на исход поражения человека от действия электрического тока. 2. Меры пожарной профилактики на предприятиях связи. 3. Определить ток через человека при пр...
Подробнее...


Инструкция по охране труда при механической обработке посевов
1. Общие требования безопасности 2. Требования безопасности перед началом работ 3. Требования безопасности во время работы 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 5. Требования безопасности п...
Подробнее...
(10 )

Ядерные взрывные технологии: когда с ними лучше, чем без них
Ядерный взрыв - уникальное физическое явление, единственный освоенный человечеством способ мгновенного выделения колоссальных, поистине космических количеств энергии по отношению к массе и объему само...
Подробнее...
(10 )

Закон радиактивного распада
Свойства радиоактивного излучения были изучены вскоре после открытия Беккерелем радиоактивности в 1896 г. Оказалось, что существуют три различных вида ядерного излучения (- ,- и &#6154...
Подробнее...
(10 )

О побочном событии в лабораторном эксперименте
Прошу Вас высказать свое мнение о состоянии техники безопасности в экспериментальной физике. Из прилагаемого обзора газет Вы можете узнать о готовности ядерной физики к производству сверхплотной матер...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


ИОТ-МФ-003-2009. Инструкция по охране труда для грузчика
Общие требования к охране труда. Требования охраны труда перед началом работ. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по окончан...
Подробнее...


ИОТ-МФ-002-2009. Инструкция по охране труда для водителя автомобиля
: Общие требования к охране труда. Требования охраны труда перед началом работ. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труда по оконч...
Подробнее...


ИОТ-МФ-004-2009. Инструкция по охране труда для заведующего складом
Содержание: Общие требования к охране труда. Требования охраны труда перед началом работ. Требования охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Требования охраны труд...
Подробнее...
(5 )

ВДОП 5.2.00-5.02-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з пневмоінструментом
Зміст: Загальні положення. Обов'язкові вимоги до персоналу, що працює з пневмоіснтрументом. Загальні вимоги до пневмоінструменту. Вимоги безпеки перед початком робіт. Вимоги безпеки під час роботи. Ви...
Подробнее...
(5 )

НАОП 9.1.50-5.07-85 Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений
Содержание: Требования безопасности при протирке стекол, стен и пылесосных работах. Требования безопасности при очистке крыш от снега. Требования безопасности при работе в колодцах систем водоснабжени...
Подробнее...
(5 )

Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для работников, занятых бытовым обслуживанием населения
Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденными постановлением Минтруда Р...
Подробнее...
(5 )

Межотраслевые инструкции по охране труда для работников розничной торговли
Список инструкций: Типовая инструкция по охране труда для кассира торгового зала и контролера-кассира Типовая инструкция по охране труда для кладовщика Типовая инструкция по охране труда для подсобног...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(5 )

Матеріали вступного інструктажу з охорони праці для працівників дошкільних навчальних закладів управління освіти м. Краматорська
Зміст: Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва. Загальні правила поведінки працівників методкабінету управління освіти. Характерні особливості роботи. Основні положення...
Подробнее...
(5 )

ДНАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135, зареєстровано Міністерством юстиції України 10.10.95 за № 371/907. Зміст: Загальні положення. Обов'язки кранівника перед пуском крана в р...
Подробнее...

Страницы: 13 4 5 6 7 8 |
  Cодержание / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!