Все разделы / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(5 )

Інструкція по охороні праці при роботі на протипожежній техніці для тесль і вертатників деревообробних верстатів
Зміст: Загальна частина. Утримання робочого місця. Вимоги до складування матеріалів. Вимоги до інструмента. Вимоги перед початком роботи. Під час роботи. Вимоги при роботі на верстатах і різних механі...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з техніки безпеки під час газополум'яної обробки металів (для робітників)
Зміст: Загальні положення безпеки. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки у аварійних випадках.
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці. Вимоги охорони праці при роботі на лабораторному вологомірі
Зміст: Загальні положення безпеки. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки у аварійних випадках.
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці. Вимоги охорони праці при роботі на калориметрі фотоелектричному
Загальні положення безпеки. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки у аварійних випадках.
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки
Зміст: Галузь застосування. Вимоги пожежної безпеки. Обов'язки та дії у разі пожежі. Інструкція з пожежної безпеки: Загальні вимоги. Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи. Вимоги пожежної безп...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці при роботі з витяжною шафою
Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки у аварійних випадках.
Подробнее...
(10 )

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з інструментами та пристроями
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників лінійного виробничого управління електричних мереж, виконуючих роботи з інструментами та пристроями. 1.2. До роботи допускаю...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Інструкція з охорони праці під час ручного переміщення вантажів
1. Загальні положення 1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на гусеничному транспортері
1. Загальні положення 1.1. До керування гусеничним транспортером допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право керування їм і визнані придатними для цієї роботи медичною коміс...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці під час роботи на швацьких станках
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативни...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці під час роботи на розкрійних машинах (для закрійника)
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативн...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці під час роботи електропраскою
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці по застосуванню первинних засобів пожежогасіння, їх утримання, зберігання
1. Загальні положення 1.1. Інструкція обов'язкова для виконання особами, що перебувають на території підприємства, установлюють загальні вимоги до експлуатації вогнегасників загального призначення на ...
Подробнее...
(10 )

Інструкція з охорони праці під час скління та герметизації теплиць
1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підпри-ємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив-них актів про охорону п...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(5 )

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на пневматичному пресі
1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Робітник, який буде працювати на пневматичному, повинен пройти інструктаж з питань охорони праці у керівника робіт перед початком роб...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці при виконанні пічних робіт
При виконанні пічних робіт потрібно дотримуватися певних правил, беручи запобіжні заходи. Більшість помилок відбувається на перших етапах роботи, при рубці і стесиваніі цегли. Під час підготовки та ро...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок до 1000 В
1. Загальні вимоги безпеки 1.1. До робіт з експлуатації електроустановок до 1000 В допускаються особи, які пройшли медичний огляд та інструктаж з охорони праці. Неелектротехніческому персоналу, що ек...
Подробнее...
(5 )

Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок до 1000 В в установах та закладах освіти
І. Загальні положення 1. Персонал, що обслуговує діючі електроустановки, а також технологічні установки з наявним на них електрообладнанням (електропечі, важки гальвано-покриття, зварювальні апарати ...
Подробнее...
(10 )

Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами на виробництві
1. Загальні положення. 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Кожен працівник повинен бути проінструктованим по електробезпеці при користуванні електропобутовими приладам...
Подробнее...
(10 )

Інструкція з охорони праці при митті автомобілів та прибиранні у салонах транспортних засобів
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ. 1.1. До мийно-прибиральних робіт допускаються особи, які пройшли навчання по правилах користування мийно-прибиральним обладнанням і технології виконання цих робіт. У відповіднос...
Подробнее...
(10 )

Інструкція з охорони праці. Вогневі роботи
Зміст: Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять. Познаки та скорочення. Організація вогневих робіт. Підготовка до виконання вогневих робіт. Виконання вогневих робіт. Заст...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
(10 )

Производственная практика - Оперативный план тушения пожара, г.Новый Уренгой, ПЭС Уренгой
Характеристика объекта. Основные обязанности и действия номеров расчета ДПД при возникновении пожара. Оперативные карточки тушения пожара в особо опасных в пожарном отношении помещениях и электроустан...
Подробнее...
(10 )

Виды ядерных взрывов
Виды ядерных взрывов. Наземный ядерный взрыв. Воздушный ядерный взрыв. Высотный ядерный взрыв. Подводный взрыв. Надводный ядерный взрыв. Подземный ядерный взрыв.
Подробнее...
(10 )

Ядерный взрыв и радиоактивное заражение
Ядерный взрыв и радиоактивное заражение. Как подготовиться к ядерному взрыву или радиоактивному заражению. Что делать во время ядерного взрыва или радиационного заражения. Что делать после ядерного вз...
Подробнее...
(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста ТРМ, який обслуговує універсальні розподільно-закатувальні машини Б-4-58
Зміст: Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...
(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста тісторозділочних машин
Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...
(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста тістодільника марки Кузбас
6 с. Зміст: Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...
(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста тістоділильних машин із поршневим нагнітанням тіста
Зміст: Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для машиніста пруфера
Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...
(10 )

Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для кочегара виробничих печей
Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Подробнее...

Страницы: 14 5 6 7 8 |
  Cодержание / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!