Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
(10 )

Формальные и неформальные институты в переходной экономике
Содержание Введение Глава 1. Институциональная структура общества 1.1 Неформальные правила 1.2 Формальные институты Глава 2. Институциональные изменения 2.1 Механизмы институциональных изме...
Подробнее...
(10 )

Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин
Вступ І. Сутністно-типологічні засади функціонування сучасних підприємств в ринкових умовах 1.1 Сутність і функції підприємств 1.2 Організаційні форми сучасних підприємств 1.3 Ефективність функціо...
Подробнее...
(10 )

Форми і методи регулювання економіки державою
ПЛАН 1. Бюджетно-податкова політика держави. 3 2. Грошово-кредитна політика. 11 3. Соціальна політика держави. 13 4. Державне регулювання аграрної сфери економіки. 15 5. Антикризова політика...
Подробнее...
(10 )

Формирование территориально-производственных комплексов
1. Территориальное сочетание природных ресурсов 2. Территориально-производственный комплекс: сущность, основа формирования, состав Список используемой литературы 1. Территориальное сочетание при...
Подробнее...
(10 )

Статистичні показники енергетики на території України
Содержание Введение.............................................................................................................. 3 1 Экономическое содержание и значение прибыли........................
Подробнее...
(10 )

Формирование финансовых результатов деятельности промышленного предприятия
Содержание Введение.............................................................................................................. 3 1 Экономическое содержание и значение прибыли........................
Подробнее...
(10 )

Формирование фонда заработной платы в организации
План Введение Глава 1. Теоретические аспекты оплаты труда. 1.1 Сущность, формы и системы оплаты труда. 1.2 Принципы организации заработной платы в условиях рыночных отношений. 1.3 Организация опл...
Подробнее...
(10 )

Формирование цен на основе затрат предприятия
Содержание Метод полных издержек Метод предельных издержек Метод ценообразования на основе дохода с оборота Метод рентабельности инвестиций (дохода на вложенный капитал) Метод анализа безубыточно...
Подробнее...
(10 )

Формирование цен производителями товаров и услуг
Общее правило, установленное для организаций-изготовителей нормативными актами - отпускные цены на товары и тарифы на услуги (работы) формируются с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой себестои...
Подробнее...
(5 )

Формирование цены продукции на основе её себестоимости
Содержание Введение 1. Цели и задачи ценообразования 2. Сущность и виды себестоимости. Классификация затрат 3. Практическая часть: Анализ процесса ценообразования 3.1 Анализ формирования цены на ...
Подробнее...
(5 )

Формирование цены труда в российской экономике
Содержание Введение 1. Теоретические и методологические подходы к исследованию цены труда 1.1 Экономические теории 1.2 Понятия "труд", "стоимость рабочей силы", "цена труда" 2. Специфика формиров...
Подробнее...
(10 )

Формування вертикально інтегрованих компаній в промисловості
Вступ 1. Гірничо-металургійна промисловість 2. Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат (Україна) 3. Агропромислове об'єднання (США) 4. Приклади формування кластерів 5. Створення вертикально інт...
Подробнее...
(10 )

Аналіз й оптимізація витрат підприємства на виробництво продукції
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного т...
Подробнее...
(10 )

Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного т...
Подробнее...
(10 )

Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
Вступ ГЛАВА 1 СУТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА 1.1 Інституціоналізм як методологічна та теоретична база дослідження інституціональної структури суспіль...
Подробнее...
(10 )

Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"
Зміст Вступ 1. Методологічні основи формування і розподілу прибутку підприємств 1.1 Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства 1.2 Рентабельність підприємства та показники, які ...
Подробнее...
(10 )

Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах
Постановка проблеми. Сучасна Україна почала рух до змішаної регульованої ринкової економіки. Головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва. Ставши на шл...
Подробнее...
(10 )

Формування прибутку підприємства. Права студента
Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави.Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансо...
Подробнее...
(10 )

Отчет по практике: Характеристика деятельности предприятия ОСАО "Ингосстрах"
Содержание 1. Общая характеристика деятельности предприятия 2. Обеспечение предприятия кадрами 3. Организация оплаты труда на предприятии 4. Социально-трудовые отношения на предприятии 5. Организ...
Подробнее...
(10 )

Характеристика діяльності ВАТ "Херсонський м'ясокомбінат"
1. Коротка історія заснування і розвитку ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат» У далекому й складному для Української економіки 1990 року в Херсоні був створено ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат», йог...
Подробнее...
(10 )

Расчёт технико-экономических параметров механического участка по изготовлению детали
Содержание Введение 1. Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО «РОСТОВЭНЕРГО» ВЭС ВРЭС 1.1 Общие положения 1.2 Анализ хозяйственной деятельности 1.2.1 Анализ активов и пассивов организац...
Подробнее...
(10 )

Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"
Содержание Введение 1. Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО «РОСТОВЭНЕРГО» ВЭС ВРЭС 1.1 Общие положения 1.2 Анализ хозяйственной деятельности 1.2.1 Анализ активов и пассивов организац...
Подробнее...
(10 )

Характеристика и особенности развития Черновицкой области
Вступление 1. Исследование экономико-географического положения и природно-ресурсного потенциала Черновицкой области 1.1. Административный состав области 1.2. Особенности геогр...
Подробнее...
(10 )

Характеристика и оценка деятельности ОАО "Омский агрегатный завод"
Содержание Введение 1. Роль и место машиностроительного предприятия в системе общественного производства. 2. Обоснование организационно-правовой формы предприятия 3. Характеристика факторов произв...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

(10 )

Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття
Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. Безробіття в ринковій економіці...
Подробнее...
(5 )

Характеристика неоинституционализма
Неоинституционализм – это обобщенная неоклассическая теория или конкурирующая теоретическая система, несовместимая с неоклассической теорией и способная в перспективе ее заменить? Тезис I Мой первый...
Подробнее...
(10 )

Характеристика основних фінансово-промислових груп України
Зміст Вступ………………………………………...........………………………………..2 1. Загальні положення про ФПГ………………….................……………………3 2. Характеристика основних бізнес-груп……………………..................………5 Висновки………...
Подробнее...
(10 )

Характеристика основных участников строительства
Содержание Теоретическая часть 1. Краткая характеристика основных участников строительства 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 3. Понятие и состав строительного рынка...
Подробнее...
(10 )

Особенности экономического развития современной России в свете экономических учений
Зміст Вступ Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства 1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр" 1.2 Аналіз обсягів виробництва та реаліз...
Подробнее...
(10 )

Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"
Зміст Вступ Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства 1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр" 1.2 Аналіз обсягів виробництва та реаліз...
Подробнее...
(10 )

Характеристика предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства
Введение Экономика в отрасли строительства - это наука, определяющая хозяйственные отношения в период подготовки формирования и выпуска строительной продукции. Основной задачей садово-паркового и ла...
Подробнее...
(10 )

Характеристика предприятия "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова"
1 Характеристика предприятия Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» создано в соответствии с приказом Министерства электростанций...
Подробнее...
(10 )

Характеристика предприятия НПРУП «Экран», его организационной структуры и анализ производимой продукции
Общая характеристика НПРУП «Экран» Научно-производственное республиканское унитарное предприятие “Экран” (далее НПРУП «Экран»), основанное на праве хозяйственного ведения, создано Министерством авиац...
Подробнее...
(10 )

Характеристика предприятия ОАО "Горизонт", его продукции и рынков сбыта
ОАО «Горизонт» - градообразующее предприятие, лидер отечественного телевизионного производства, по праву стоит в ряду предприятий, определяющих индустриальное лицо республики. Акционерное общество явл...
Подробнее...

Страницы: 1166 167 168 169 170306 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!