Все разделы / Нефтяная промышленность /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(373 )

Расчетная часть-Расчёт магистрального трубопровода малого диаметра-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык чере

ID: 207873
Дата закачки: 19 Марта 2020
Продавец: leha.nakonechnyy.2016@mail.ru (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Диплом и связанное с ним
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
Расчетная часть-Расчёт магистрального трубопровода малого диаметра-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода
4 Организация и технология выполнения изоляционно-заключающих работ
4.1 Выбор схемы выполнения изоляционно-заключающих работ
4.2 Материалы и оборудование для изоляции трубопровода
4.3 Технология выполнения изоляционно-заключающих работ
4.4 Расчет изоляционно-заключающей колонны
4.4.1 Изгиб трубопровода в вертикальной плоскости
4.4.2 Изгиб трубопровода в горизонтальной плоскости
4.4.3 Проверка общей стойкости трубоукладчиков
4.5 Контроль качества выполнения изоляционно-заключающих работ
4.6 Защита подземного трубопровода от коррозии
4.5 Контроль качества выполнения изоляционно-заключающих работ
4.6 Защита подземного трубопровода от коррозииКомментарии: 1.1 Характеристика природно-кліматичних умов будівництва

У кліматичному відношенні район, що розглядається, характеризується даними, що приведені у таблиці 1.2.

1.2 Вибір основних технологічних і конструктивних параметрів трубопроводу

1.2.1 Труби

Вибір труб для будівництва газопроводу виконании на підставі гідравлічних розрахунків, інструкції з застосуванто стальних труб в газовій та нафтовій промисловості (1992 р.), та інформації про кліматичну характеристику району будівництва, приинятої по даних інженерних вишукань та СНиП 2.01.01-82 "Будівельна кліматологія та геофізика", вимог розділів 8 і 13 СНиП 2.05.06-85 "Магістральні трубопроводи , вимог ВСН 011-88 "Очистка внутрішньої порожнини та випробовування .
Таблиця 1.2 - Кліматологічна характеристика району проходження траси газопроводу-відводу.
Показник Значення
1 2
Клімат
Кліматичний район
Середньомісячна температура повітря:
- літнього періоду (липень)
- зимового періоду (січень)
Температура повітря найбільш холодної п\'ятиденки забезпеченістю 0,92
Тривалість періоду з середньодобовою температурою менше 0С помірно-континентальний
ШБ

+21,3С
–4,7С

–21С

103 дня
Середньорічна кількість опадів
Глибина промерзання ґрунтів
Сейсмічність 469 мм
80 см
6 балів

Для будівництва лінійної частини на дільницях газопроводу Dу 200 категорій В, І-ІV при робочому тиску 5,4 МПа (55 кгс/см2) прийняті труби 219x6 К 34 ТУ 14-3-377-87.
Труби поставляються такими, які пройшли на заводі-виготовлювачі гідравлічне випробовування по ГОСТ 3845-75 з досягненням в металі труб напруги згідно з таблицею 3 "Інструкції по застосуванню стальних труб в газовій та нафтовій промисловості" (1992р.) і рівних 0,95 границі текучості (0,95 • тек).
Розрахунок товщин стінок, а також радіусів пружного згину та допустимих температурних перепадів виконані по самостійно розробленій програмі по СНиП 2.05.06-85. Результати розрахунків показані в таблиці 1.3 і приведені в додатку 1. Значення коефіцієнта надійності по матеріалу К1 при розрахунках товщини стінки труб взято згідно з таблицею 3 "Інструкції по застосуванню стальних труб в газовій та нафтовій промисловості" (1992 р.) і приведені в таблиці 1.3.
Температурний режим будівництва газопроводу-відводу визначається мінімально-допустимими температурними замикання технологічних стиків на дільницях прямолінійної прокладки та пружного згину, які приведені в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3 - Результати розрахунку товщини стінки.
Діаметр тов¬щина, мм конст-рукція
 Механічні характеристики сталі: границя міцності та текучості, МПа
 Коефіцієнт надійності по матеріалу К1
 Розрахункова товщина стінки, мм
 Тиск заводсь-кого гідравліч-ного випробо-вування, МПа

2196,0 прямо-
 333,5
206,0
 1,47
 3,25
 10,15


1.2.2 Запірна арматура

Передбачається застосування основної запірної арматури - кран Ду 200, Ру 8 МПа, кульовий, з пневмогідроприводом, з кінцями для зварювання, для підземної установки марки 11 лс (6) 760п6 (МА 39208-200-24) Алексинського заводу "Тяжпромарматура".
На продувочних лініях кранових вузлів передбачені крани Ду 150, Ру 80 стальні, кульові, з пневмоприводом, з кінцями для зварювання, для підземної установки марки 11лс660п6 (МА 39208-150-24) Алексинського заводу "Тяжпромарматура".
Установка кранових вузлів передбачена в слідуючих місцях:
- кран Ду 200, Ру 8,0 МПа з односторонньою продувкою на лінійній частині газопроводу-відводу на ПК 0+40, км 0,04 — в точці врізки в існуючий газопровід Ду 200;
- кран Ду 200, Ру 8,0 МПа з двосторонньою продувкою перед ГРС Софіївка на ПК 186+00, км 18,6.
Для потреби телемеханіки на кранових вузлах передбачено стояки відбору газу (до і після крану).
Кранові вузли встановлюються в загорожі із металевої сітки.
Технологічна схема газопроводу-відводу показана на аркуші.
Передбачається застосування з\'єднувальних деталей на робочий тиск 55 кгс/см2, виготовлених та гідравлічно випробуваних в заводських умовах наступного сортаменту:
- відводи крутозагнуті по ГОСТ 17375-83,
- трійники по ГОСТ 17376-83,
- переходи по ГОСТ 17376-83.

1.2.3 Розрахунок товщини стінки трубопроводу

Номінальна товщина стінки 8 трубопроводу визначається згідно СНиП 2.05.06-85 таким чином:

де -коефіцієнт надійності по навантаженню від внутрішнього тиску і рівний:
для нафтопроводів діаметром 700 мм - 1400 мм з проміжними перекачуючими станціями і без підключення ємкостей;
для всіх інших випадків.
Якщо повздовжні вісеві напруження розраховані від розрахункових
навантажень і дій будуть мати від\'ємне значення, тобто  то величина
коректується за формулою:

де - коефіцієнт який враховує двовісьовий напружений стан металу труб, визначається при стискуючих повздовжніх вісевих напруженнях за формулою:  
   
Товщина стінки трубопроводу яку визначають за формулами (1.1) і (1.2) заокруглюється в більшу сторону до ближчої номінальної в сортаменті труб і позначається
Після цього перевіряємо чи виконується умова:
- для труб

- для труб

Приведена методика розрахунку представляє ітераційний процес, так як в виразі для визначення повздовжніх вісевих напружень необхідно підставляти , яке уточнюється дальше в формулі (1.2) через формулу (1.3) після чого значення яке приймається по сортаменту змінюється і тоді обчислення приходиться повторювати з новим значенням [1].
Стискуючі повздовжні вісеві напруження визначаємо за формулою:

де  - коефіцієнт Пуасона, приймається  = 0,15-для прямолінійного трубопроводу незкінечної довжини;
 = 0,25-для прямолінійного напівнезкінченого трубопроводу і для дільниць підземного трубопроводу в місцях виходу на поверхню на поворотах, де незабезпечується рівне защемлення ґрунтом, а також для надземних трубопроводів в яких передбачена компенсація температурних деформацій;
 = 0,3-для прямолінійних повністю защемлених трубопроводів.
П.П. Бородавкін [2] рекомендує вираз який дозволяє проводити розрахунки товщини стінки без послідовних ітерацій:

Розрахунок товщини стінки виконано по самостійно розробленій програмі по СНиП 2.05.06-85. Результати розрахунку приведено в додатку А і показані в таблиці 1.3.

1.2.4 Перевірка на міцність і деформативність

Всі трубопроводи (наземні і підземні) відповідно до СНиПу 2.05.06.85 повинні перевірятись на міцність в повздовжньому напрямку та на відсутність пластичних деформацій.
Мінімальний радіус пружного згину вісі трубопроводу визначається згідно СНиПу Ш-42-80 або по спеціальному розрахунку [3].
Міцність в повздовжньому напрямку перевіряється по умові:

де -коефіцієнт, який враховує двовісевий стан металу труби при розтягуючих вісевих повздовжніх напруженнях , якщо тобто стискуючих визначається за формулою:

де - кільцеві напруження в стінці труби від розрахункового внутрішнього тиску і розраховуються за формулою:

де nр = 1,15 для нафтопроводів діаметром 700-1400 мм з проміжними перекачуючими станціями;
nр = 1,1 для всіх інших випадків [1].
Для попередження недопустимих пластичних деформацій трубопроводу в повздовжньому та кільцевому напрямках перевірку проводять по умові:

де - максимальне сумарне напруження в трубопроводі від нормативних навантажень та дій;
- кільцеве напруження від нормативного внутрішнього тиску;
- коефіцієнт, який враховує двохвісевий напружений стан металу труби.

де - мінімальний радіус пружнього згину, береться з СНиП Ш-42-80 або розраховується [3].

Кільцеві напруження:

Якщо одна із умов не виконується, то необхідно або підібрати іншу марку сталі труби з кращими фізико-механічними властивостями або збільшити товщину стінки до ближнього по сортаменту.
Розрахунок проведено по самостійнорозробленій програмі, а результати приведено в додатку Б.

1.2.5 Перевірка загальної стійкості підземного трубопроводу в повздовжньому напрямку

Перевірка загальної стійкості підземного магістрального трубопроводу в повздовжньому напрямку проводиться в площині найменшої жорсткості системи до відповідності з умовою:

де S - еквівалентне повздовжнє вісьове зусилля стискування в прямолінійному або пружновигнутому трубопроводі яке виникло від дії двох розрахункових навантажень та дій, а саме внутрішнього тиску та додатнього температурного перепаду:

m - коефіцієнт умов роботи, 
Nкр - повздовжнє критичне зусилля, при якому наступає втрата
повздовжньої стійкості трубопроводу.
Для прямолінійних дільниць підземних трубопроводів в випадку пластичного зв\'язку трубопроводів з грунтом повздовжнє критичне зусилля знаходиться за формулою:

де р0 - опір грунту повздовжнім переміщенням ділянки трубопровода одиничної довжини,
- опір поперечним вертикальним переміщенням ділянки трубопроводу одиничної довжини, обумовлений вагою ґрунтової засипки та власною вагою трубопроводу віднесеною до одиниці довжини.
Величина р0 визначається за формулою:
 
де - граничні дотичні напруження по контакту трубопровода з
грунтом 
і
- середній питомий тиск на одиницю поверхні контакту
трубопроводу з грунтом,
- кут внутрішнього тертя грунту,
- коефіцієнт зчеплення грунту,

де - коефіцієнт надійності по навантаженню від ваги грунту і приймається рівним 0,8;
- висота шару засипки від верху труби до поверхні, приймається згідно СНиП 2.05.06-85 і рекомендується приймати в межах від 0,6 до 1,1 м в залежності від умов прокладання трубопроводу;
- навантаження від власної ваги ізольованого трубопроводу з продуктом що транспортується, визначається за формулою:

де -навантаження від власної ваги, що визначається за формулою:

-нормативне навантаження 1 м труби
-коефіцієнт надійності від дії власної ваги, приймаєм рівним 1,1, а при розрахунку на повздовжню стійкість та стійке положення рівним 0,95,
- питома вага металу ( = 78500 Н/м3),
F - площа поперечного січення стінок труби, 
- навантаження від ваги ізоляції, що визначається за формулою:
- коефіцієнт, який враховує величину накладки (нахльосту), при одношаровій ізоляції (обгортки )  , при двохшаровій ізоляції (обгортки) = 2,30,
- відповідно товщина ізоляційного покриття та обгортки,
- відповідно густина ізоляційного покриття та обгортки,
g - прискорення вільного падіння,
- навантаження від ваги продукту який знаходиться в трубопроводі одиничної довжини:
- для газопроводів

- для нафто- і продуктопроводів

При цьому значенні коефіцієнтів надійності по навантаженню від дії власної ваги продукту приймається рівним 0,95.
Таким чином опір вертикальному переміщенню трубопроводу:

Повздовжнє критичне зусилля для прямолінійних дільниць підземних трубопроводів в випадку пружного зв\'язку труби з грунтом визначається за формулою:
  
де - коефіцієнт постелі ґрунтової маси трубопроводу.
При цьому розрахована довжина хвилі випучування визначається за
формулою:
   
Якщо характер зв\'язку трубопроводу з грунтом не визначений, то тоді
розраховується два значення  (для пружного і пластичного зв\'язків) і
рекомендується приймати менше значення (формула для при пластичних
зв\'язках).
Для криволінійних (випуклих) дільниць трубопроводу прокладених
пружним згином, в випадку пластичного зв\'язку тіла труби з грунтом критичне значення зусилля розраховується за формулою:

або за формулою:

де  - коефіцієнт, який залежить від параметрів  і Z,де  - радіус пружного згину трубопроводу, який відповідає рельєфу дна
траншеї. В любому випадку  повинно бути більше значення яке
визначається із спеціальних таблиць, або індивідуально по розрахунку.
Із двох значень розрахованими рекомендується приймати менше.

1.3 Розробка транспортної схеми

Місцеві будівельні матеріали будуть надходити на будівництво з кар\'єрів та заводів місцевих будівельних матеріалів. Труби для будівництва газопроводу будуть привозити з залізничної станції Роздільна Одеської залізниці. Привозні і фондові матеріали, збірний залізобетон для лінійної частини газопроводу будуть постачатись з бази підрядчика.
Важливим значенням для успішного проведення робіт з будівництва магістрального трубопроводу має транспортна схема будівництва. Раціональний вибір пунктів поступлення труб, матеріалів, обладнання, техніки, шляхів їх перевезення і переміщення в період будівництва дозволяє не тільки скоротити транспортні витрати, але і терміни будівництва.
Вихідними даними для розробки транспортної схеми будівництва магістрального трубопроводу є: об\'єм вантажоперевозок, можливі пункти розвантаження труб і матеріалів з врахуванням місцевих умов і діючих тарифів, можливі пункти розміщення перевалочних баз, об\'єми дорожніх і дорожньо-ремонтних робіт, необхідних для забезпечення вантажоперевозок.1.3.1 Розрахунок раціональних границь перевезення труб і матеріалів при будівництві магістрального трубопроводу

При виборі пунктів поступлення матеріалів для будівництва магістрального трубопроводу - залізничних станцій керуються наступними основними вимогами: залізничні станції повинні знаходитись на мінімальній відстані від дільниць траси трубопроводу, що споруджується, на залізнодорожних станціях повинні бути тупікові шляхи з розвантажувальними площадками із відповідними розмірами, або не менше чотирьох обгінних колій і склади для тимчасового зберігання їх на розвантажувальних площадках, залізнодорожних станціях, під\'їздні шляхи які б забезпечували необхідну маневреність даної техніки і засобів. Дороги, зв\'язуючі пункти поступлення труб і матеріалів з трубозварювальними базами, базами приготовлення бітумного мастила з трасою трубопроводу, повинні задовольняти наступним основним вимогам: бути найкоротшими між даними пунктами (наприклад, між залізничною станцією і трубозварювальною базою); бути придатними для транспортування по них труб (трубних секцій), а також інших матеріалів в любий час року на протязі всього періоду будівництва; автомобільні мости повинні бути відповідної вантажопідйомності; повороти автомобільних доріг повинні дозволяти провозити по них вантажі великої довжини (трубні секції, опори та ДЕП і інші).
Вибравши пункти поступлення труб і інших матеріалів, необхідно встановити раціональні границі дільниць обслуговування траси з даних пунктів. Для цього використовують два методи: графічний і аналітичний. Обидва методи засновані на знаходженні мінімальної середньої дальності перевезення вантажів і матеріалів.
Найкоротші відстані від пунктів поступлення труб і матеріалів А, В, С і D
до траси трубопроводу відповідають значенням а, b, с і d. Відстань по трасі
трубопроводу між точками виходу на неї (траси) доріг від пунктів А, В, С і D
відповідають значенням  . Відстані а, b, с і d можуть бути заміряні в
натурі згідно показів спідометра, а якщо неможливо заміряти по спідометру то
по картам з мірилом 1:25000 або 1:50000, а потім на схемі відкладені на
перпендикулярах встановлених із точок виходу доріг на трасу в
мірилі рівному мірилі траси трубопроводу.
Раціональні границі дільниць обслуговування визначають для кожних двох сусідніх пунктів поступлення труб і матеріалів окремо. Для дільниці траси трубопроводу А\'В\' раціональні границі обслуговування А" і В\' можуть бути розраховані за формулами:

Аналогічно визначають границі обслуговування для наступних пунктів поступлення труб і матеріалів.
Наступним етапом розрахунку є визначення середньозваженої дальності перевезення труб і матеріалів і визначається за формулою:

де  - сума лінійних моментів перевезення вантажу (труб, матеріалів
і інше) рівна:
   
аналогічно для пунктів В,С і D;
- загальна (проектна) довжина траси.1.3.2 Визначення необхідної кількості транспортних засобів

Потреба в транспортних засобах для перевезення вантажів і матеріалів і визначається окремо для перевезення від пунктів поступлення до місць базування виробничих підрозділів (трубозварювальні бази, бази для приготовлення бітумних мастил). В даному випадку необхідне число транспортних засобів розраховується у відповідності із зведеним календарним планом будівництва магістрального трубопроводу, транспортної схеми будівництва та зведеними даними (зведеною таблицею) потреби у вантажах і матеріалах.
Час одного повного рейсу (туди і назад) визначається за формулою:

де  - відповідно відстань до пункту транспортування труб
(трубних секцій), матеріалів тобто з вантажем і порожнього. Якщо для
перевезення використовується одна дорога то - відповідно
середня швидкість трубовозів з вантажем і без вантажу приймається згідно
рекомендацій таблиці 3.1;
- затрати часу відповідно на навантаження і вивантаження труб і матеріалів;
- коефіцієнт, який враховує можливість простою і приймається
Число рейсів, що зробить один трубовоз (транспортний засіб) за добу:

де N - число рейсів за добу;
Т - час роботи трубовозу (транспортних засобів) в добу;
k - коефіцієнт використання робочого часу, що враховує стан дороги, кліматичні умови при розрахунку приймається 0,8 для зимових умов і 0,9 для літніх.
Таблиця 1.4-Середня швидкість руху трубовозів, км/год.
Характеристика дорожних умов
 Рельєф місцевості
 Заболоче¬на і обводнена місцевість

 Рівнин-ний
 Серед-ньорів-нинний
 Гірсь-кий
 
Асфальт, бетон
Ґрунтова дорога в доброму стані
Ґрунтова дорога в поганому стані
В надміру зволожений грунт, глибокий сніг
Гравій, щебінь
 40-45
25
15

5-8
30
 35
20
10

5-8
25
 25
15
8

3-5
20
 40
10
5

3-4
25


Загальне число рейсів трубовозів (транспортних засобів) для перевезення заданого числа труб трубних секцій або іншого вантажу та матеріалів на трасу за добу визначається за формулою:

де - загальне число рейсів за добу;
Q - середнє число труб (трубних секцій), матеріалів, що поступили і потребують перевезення;
k - коефіцієнт нерівномірності подачі транспортних засобів приймається рівним k = 1,05-1,2;
q - число труб (секцій) та матеріалу, що перевозить трубовоз (транспортний засіб) за один рейс.
Необхідне число трубовозів (транспортних засобів) для перевезення труб, вантажу і матеріалу визначається за формулою:
 n=Np/N. (1.42)
Даний розрахунок проведено за допомогою ЕОМ по самостійно розробленій програмі, а результати приведено в додатку Е.
Роботи по виконанню мір, забезпечуючих проїзд автотранспорту вздовж траси виконуються в підготовчий період.

1.3.3 Розрахунок кількості комплексних дільниць при спорудженні газопроводу

Під приведеною довжиною траси магістрального трубопроводу розуміється умовна довжина якого-небудь трубопроводу, яка відповідає нормальним умовам виконання основного виду робіт — ізоляційно-укладальних, рівнинному рельєфу місцевості, відсутності боліт, скальних грунтів, переходів через природні і штучні перешкоди, постійно хорошій погоді та ін.
Нормальні умови — це відсутність простоїв пов\'язаних з кліматичними умовами, ідеальний грунт для прокладання трубопроводу, що відповідає сільськогосподарським угіддям, нормальний тип ізоляції та відсутність переходів через різні перешкоди, роботи на яких ведуться спеціалізованими бригадами [4].
Кожна траса магістрального трубопроводу може бути розглянута як ймовірний об\'єкт: ділянка сухих грунтів, скальних грунтів, переходів через природні та штучні перешкоди можуть відрізнятись як по виду, так і по розміщенню вздовж траси, різноманітність кліматичних умов та застосування різних ізоляційних покриттів — все це дає основу щоб будь-яку трасу трубопроводу можна визначити кількісно через її приведену довжину відповідно до вищенаведеного визначення приведеної довжини траси.
Виходячи з цих положень і кількісно оцінюючи природні умови виконання ведучого виду робіт — ізоляційно-укладальних, вираження приведеної довжини траси магістрального трубопроводу можна представити в слідуючому загальному вигляді:

де  — сума добутків сумарної довжини окремих специфічно характерних дільниць траси трубопроводу (наприклад, ділянок з нормальними умовами, ділянок боліт по їх типам, ділянок з різко вираженим рельєфом по величинам нахилів, ділянок із скельними грунтами і т.п.) на відповідні коефіцієнти, які враховують складність виконання ізоляційно-укладальних робіт і, отже, які визначають відносне збільшення тривалості цих робіт на даних ділянках, км; очевидно для нормальних умов
— коефіцієнти, які враховують виконання ізоляційно-укладальних робіт в залежності, відповідно, від кількості переходів трубопроводу через перешкоди, які виконуються спеціалізованими виробничими підрозділами, і від кліматичних умов, в яких здійснюється будівництво;
— сума добутків сумарної довжини ділянок трубопроводу з бітумно-гумовою ізоляцією нормального і посиленого типів на відповідні коефіцієнти, які враховують складність виконання ізоляційних робіт і, отже, які визначають відносне збільшення тривалості цих робіт на даних ділянках, в км; очевидно, для ділянок трубопроводів з ізоляцією нормального типу
L — довжина траси трубопроводу, що використовується в розрахунках при визначенні числа ізоляційно-укладальних колон і, отже, числа лінійних будівельних потоків на трасі даного магістрального трубопроводу, км;
— загальна (проектна) довжина траси магістрального трубопроводу, км;
— сумарна довжина переходів магістрального трубопроводу через природні і штучні перешкоди, спорудження яких будуть вести спеціалізовані підрозділи, км;
Якщо в якості ізоляційного покриття застосовуються липкі полімерні стрічки, то вираження приведеної довжини траси газопроводу-відводу буде мати вигляд:

Розглянемо коефіцієнти з формули приведеної довжини траси.
Коефіцієнт складності виконання ізоляційно-укладальних робіт в умовах боліт. Ці коефіцієнти враховують проходження ізоляційно-укладальних колон по лижневим або сланевим дорогам обмеженої ширини при почерговому переміщенні механізмів (в першу чергу трубоукладачів), роздільне (в особливих випадках) виконання ізоляційніх і укладальних робіт, встановлення на ізольований трубопровід привантажувачів або закріплення трубопроводу гвинтовими анкерними пристроями з попереднім баластуванням трубопроводу водою або при одночасному виконанні водовідливних робіт, обмеженість підвозу до місця виконання робіт матеріалів, головним чином бітумно-гумової мастики та ін [4].
Значення коефіцієнтів приведені в таблиці 1.5.
На ділянках боліт III типу трубопроводи прокладають, як правило, спеціалізовані бригади, а ділянки трубопроводу з точки зору виконання робіт розглядають як переходи зосереджені об\'єкти будівництва.
Для розрахунків значення коефіцієнтів необхідно брати диференційно по таблиці 1.5.
Таблиця 1.5-Значення коефіцієнтів складності виконання ізоляційно-укладальних робіт в умовах боліт.
Болота І типу
 Значення коефіцієнтівЗагальна довжина заболочених і обводнених ділянок в % від розрахункової довжини траси трубопроводу
 
від 3 до 15
від 15 до 30
від 30 до 50
від 50 до 75
більше 75
болота ІІ типу 2,50
 2,67-1,56
2,00-1,50
1,66-1,40
1,50-1,33
1,66
2,50

Для загальних розрахунків коефіцієнт для боліт І типу необхідно
приймати рівним 1,7. 
Значення коефіцієнтів не змінюється при наземному прокладанні трубопроводів на болотах відповідних типів а при використанні в якості ізоляційного покриття липких полімерних стрічок як при підземному, так і при наземному прокладанні.
Коефіцієнти, які враховують складність виконання ізоляційно-укладальних робіт в залежності від кількості переходів трубопроводу через природні і штучні перешкоди. Коефіцієнти враховують втрати робочого часу ізоляційно-укладальними колонами в зв\'язку зі зняттям їх з трубопроводу, перебазуванням через перешкоду і насадкою.
Значення коефіцієнтів приведені в таблиці 1.6.
Коефіцієнти, які враховують вплив кліматичних умов на виконання ізоляційно-укладальних робіт. Коефіцієнти враховують простої ізоляційно-укладальних колон в зв\'язку з погодними умовами (дощ, снігопад, низька температура та ін.).
Числове значення коефіцієнту визначається за формулою:

де — коефіцієнт, який враховує погодні умови;
— загальна планова тривалість роботи ізоляційно-укладальної колони в днях;
— кількість днів в плановому періоді, на протязі яких виконання ізоляційно-укладальних робіт по існуючих нормах не можливе в зв\'язку з погодними умовами.
 
Таблиця 1.6-Значення коефіцієнтів, які враховують складність виконання ізоляційно-укладальних робіт в залежності від кількості переходів ізоляційно-укладальних робіт в залежності від кількості переходів.
Кількість переходів на 100 км траси магістрального трубопроводу
 Значення коефіцієнтів

1-20
21-40
40-50
більше 50
 1,05
1,10
1,15
1,25


По погодних умовах допускається п\'ять днів простою в місяць [4].
Коефіцієнти, що враховують складність виконання робіт по нанесенню на трубопровід ізоляційного покриття різних типів.
Вони характеризують як складність процесу нанесення на трубопровід бітумно-гумового покриття того або іншого типу, так і додаткові затрати праці і, відповідно, робочого часу в зв\'язку з приготуванням і доставкою до місця виконання робіт бітумно-гумової мастики з врахуванням практично постійного оснащення ізоляційно-укладальної колони машинами, механізмами і спеціальним обладнанням, а також постійного складу бригади робочих в ізоляційно-укладальній колоні. Значення коефіцієнтів беремо з таблиці 22 [4].
Порядок розрахунку приведеної довжини траси.
В залежності від кількості переходів по трасі (18 на всю трасу)
приймаємо  Для цього визначимо розрахункову довжину траси
трубопроводу:
  
тоді
Тепер визначимо кількість переходів на 100 км траси:Размер файла: 410 Кбайт
Фаил: Упакованные файлы (.rar)

   Скачать

   Добавить в корзину


        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Нефтяная промышленность / Расчетная часть-Расчёт магистрального трубопровода малого диаметра-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык чере

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Ю-Money WebMoney SMS оплата qiwi Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках


Сайт помощи студентам, без посредников!