Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

2

Загальна фізика. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика

ID: 55654
Дата закачки: 27 Октября 2011
Продавец: DocentMark (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Пособие Методическое
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА 6

§ 1.1. Кінематика механічного руху 6
§ 1.2. Швидкість і прискорення 6
§ 1.3. Кінематика обертового руху матеріальної точки 8
§ 1.4 Закони динаміки. Поняття маси, сили, імпульсу, імпульсу сили. Інерціальні системи відліку 9
§ 1.5. Імпульс системи. Закон збереження імпульсу 10
§ 1.6. Центр мас (інерції) системи. Закон руху центра мас 10
§ 1.7. Межі застосування класичного опису частинок 11
§ 1.8. Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла 11
§ 1.9. Динаміка обертового руху твердого тіла відносно осі. Поняття моменту інерції, моменту сили та моменту імпульсу твердого тіла. 12
§ 1.10. Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла відносно осі 14
§ 1.11. Поняття енергії і роботи. Робота сили. Потужність. 14
§ 1.12. Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії. 15
§ 1.13. Потенціальні і непотенціальні сили 16
§ 1.14. Потенціальна енергія та її зв’язок з потенціальними силами 16
§ 1.15. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії 17
§ 1.17. Повна механічна енергія. Закон збереження повної механічної енергії. 18
§ 1.18. Графічне представлення енергії 19
§ 1.19. Перетворення координат Галілея 20
§ 1.20. Інерціальні системи відліку. Механічний принцип відносності 20
§ 1.21. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції 21
§ 1.22. Властивості простору і часу у класичній механіці 23
§ 1.23. Постулати спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца 24
§ 1.24. Властивості простору і часу в релятивістській механіці (наслідки із перетворень Лоренца) 24
§ 1.25. Правила додавання швидкостей в релятивістській механіці 26
§ 1.26. Маса, імпульс і основний закон динаміки в релятивістській механіці 27
§ 1.27. Закон взаємозв’язку між масою і енергією 28
§ 1.28. Про єдиний закон збереження маси, імпульсу і енергії 30
§ 1.29. Гідростатика нестисливої рідини. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда 30
§ 1.30. Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі 31
§ 1.31. Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокcа 32

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ 33

§ 2.1. Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Тепловий рух. Основні поняття 33
§ 2.2. Рівняння стану ідеального газу 33
§ 2.3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів 35
§ 2.4. Середня квадратична швидкість молекул. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури 36
§ 2.5. Розподіл Максвела молекул за швидкостями та енергіями 37
§ 2.6. Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у потенціальному полі 39
§ 2.7. Внутрішня енергія системи. Теплота і робота 40
§ 2.8. Робота розширення (стискання) газу 41
§ 2.9. Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів 42
§ 2.10. Середня кінетична енергія молекул. Внутрішня енергія ідеального газу 43
§ 2.11. Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей 43
§ 2.12. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона 45
§ 2.13. Оборотні та необоротні процеси. Цикли 46
§ 2.14. Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини 47
§ 2.15. Друге начало термодинаміки. Нерівність Клаузіуса 48
§ 2.16. Ентропія. Закон зростання ентропії 49
§ 2.17. Статистичний зміст другого начала термодинаміки 50
§ 2.18. Ефективний діаметр молекули. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу 51
§ 2.19. Явища перенесення 52
§ 2.20. Молекулярно-кінетична теорія явищ перенесення 54
§ 2.21. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса 55
§ 2.22. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Метастабільні стани. Критична точка 56
§ 2.23. Характер теплового руху в рідинах. Поверхневий натяг. Явище змочування. Капілярні явища 57
§ 2.24. Характер теплового руху у твердих тілах. Теплоємність і теплове розширення твердих тіл 59
§ 2.25. Фази і фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Потрійна точка 61
§ 2.26. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса 62
§ 2.27. Фазові діаграми 63

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА І ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 65

§ 3.1.Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість та індукція електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів 65
§ 3.2. Потік вектора напруженості та індукції електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса 66
§ 3.3. Розрахунок електричних полів за допомогою теореми Остроградського-Гауса 68
§ 3.4. Робота сил електричного поля. Теорема про циркуляцію вектора напруженості електричного поля. Потенціал 72
§ 3.5. Розрахунок потенціалу електричного поля деяких заряджених тіл 74
§ 3.6. Провідники в електричному полі. Електроємність відокремленого провідника 76
§ 3.7. Конденсатори. Електроємність конденсатора. З’єднання конденсаторів 77
§ 3.8. Енергія зарядженого тіла і конденсатора. Енергія і густина енергії електричного поля 80
§ 3.9. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків 82
§ 3.10. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома в диференціальній формі 85
§ 3.11. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і для повного кола 87
§ 3.12. Розгалужені електричні кола. Закони Кірхгофа. З’єднання провідників 89
§ 3.13. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца 91
§ 3.14. Електричний струм в металах. Термоелектронна емісія. Контактні явища 92
§ 3.15. Електричний струм в електролітах 93
§ 3.16. Електричний стум в газах. Плазма 95
§ 3.17. Електричний струм у вакуумі 97

Размер файла: 2,6 Мбайт
Фаил: Упакованные файлы (.zip)

   Скачать

   Добавить в корзину


    Скачано: 5         Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользоваться поиском по базе.

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Физика. Физика математическая / Загальна фізика. Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика
Вход в аккаунт:
Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
UnionPay СБР Ю-Money qiwi Payeer Крипто-валюты Крипто-валюты


И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках


Сайт помощи студентам, без посредников!