Все разделы / Социология /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(5 )

Математико-статистичні методи в соціології

ID: 96902
Дата закачки: 19 Апреля 2013
Продавец: Lokard (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Шпаргалки к экзаменационным билетам
Форматы файлов: Microsoft Word

Описание:
Шпора з курсу Математико-статистичні методи в соціології (Математичні методи збору та обробки соціологічної інформації).
Питання, що виносяться на іспит.
Які математичні операції можна застосовувати до метричних ознак?
Які математичні перетворення можна застосовувати до порядкових ознак?
Які математичні операції можна застосовувати до номінальних ознак?
Яким чином можна перетворити номінальну ознаку в сукупність дихотомічних ознак?
Які ви знаєте міри центральної тенденції для метричних, порядкових та номінальних ознак?
Дайте визначення квартилів. Скільки є квартилів? Для ознак в яких шкалах можуть обчислюватися ці показники.
Дайте визначення дисперсії. Якою є розмірність дисперсії? Для яких шкал можна обчислювати цей показник?
Які параметри має розподіл Стьюдента? Якою є сфера основного застосування цього розподілу?
Який зміст має коефіцієнт 2 при застосуванні цього показника для з’ясування питання про наявність зв\'язку між двома номінальними ознаками?
Якім умовам повинна відповідати двовимірна таблиця для того, щоб можна було застосувати для її аналізу критерій 2 ?
В якому співвідношенні знаходяться між собою значення коефіцієнтів Чупрова та Крамера?
Дайте визначення прямого та зворотного зв\'язків. Проілюструйте свою відповідь діаграмою розсіяння.
Які значення може приймати кореляційне відношення ? Як інтерпретуються значення кореляційного відношення ?
Яке співвідношення між значеннями коефіцієнту кореляції Пірсона та кореляційного відношення ?
В чому суть застосування методу найменших квадратів при побудові рівняння лінійної регресії ?
Визначення рівняння лінійної регресії в нормальних (стандартних) координатах. В чому специфіка такого рівняння по відношенню до звичайного рівняння лінійної регресії?
Основні підходи до оцінювання якості рівняння регресії.
Які види графіків є доцільними для порівняння одновимірних розподілів ознаки у декількох вибірках?
Які Ви знаєте джерела випадкових помилок вибірки? Чи можна звільнитися від таких помилок? Як?
Які Ви знаєте джерела систематичних помилок вибірки? Чи можна звільнитися від таких помилок? Як?
Які Ви знаєте способи ремонту вибірки? Охарактеризуйте їх переваги та потенційні недоліки.
В чому полягає суть інтервального оцінювання?
Сформулюйте загальний підхід до побудови довірчого інтервалу певної статистики.
Дайте визначення помилки першого роду.
Дайте визначення помилки другого роду.
Як оцінюється значущість коефіцієнтів Чупрова та Крамера?
Наведіть аксіоми відстані.

Размер файла: 769,2 Кбайт
Фаил: Упакованные файлы (.rar)

   Скачать

   Добавить в корзину


        Коментариев: 0


Есть вопросы? Посмотри часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Опять не то? Мы можем помочь сделать!

Некоторые похожие работы:

К сожалению, точных предложений нет. Рекомендуем воспользваться поиском по базе.


Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Социология / Математико-статистичні методи в соціології

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!